311

Даара схы-сгәаҿы инханы иҟоуп. Ахьҭа уакцәама?/Ахьҭа бакцәама? Ашоура уакцәама?/Ашоура бакцәама? Сыгәра га.

Даара схы-сгәаҿы инханы иҟоуп.
Ахьҭа уакцәама?/Ахьҭа бакцәама?
Ашоура уакцәама?/Ашоура бакцәама?
Сыгәра га.