Abhazya'da COVID-19 ile ilgili epidemiyolojik durumun kötüleşmesi ile bağlantılı olarak yeni kısıtlamalar yürürlüğe koyuldu.

Abhazya'da korona virüs enfeksiyonunun yayılmasına karşı koymaya yönelik kısıtlamalar getirildi. Abhazya Cumhurbaşkanı Aslan Bjania’nın Eylül ayı ortasında imzaladığı kararname, 5 Ekim'de yürürlüğe sokuldu. Yeni kararnameye göre, 5 Ekim'den itibaren, ülkede kültür kurumlarının faaliyetleri dışında, kapalı alanda, spor, eğlence, şenlik ve sergi etkinlikleri gibi kitlesel etkinlikler yasaklandı. Bu tür kurumların, çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanımına ilişkin zorunlu şartlara tabi olarak faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri ve aynı zamanda etkinliklere katılan vatandaş sayısını "iki koltuk arayla" sınırlandırabilecekleri açıklığa kavuşturuldu. Kapalı alanlarda günlük koruyucu dezenfeksiyon yapılması öngörülmüştür.

Düğün ve diğer tören etkinliklerinin yapılması yasaktır, yas ve anma etkinliklerinde bulunanların sayısının sınırlandırılması önerilir. Kısıtlamalar aynı zamanda catering işletmelerini de etkiledi.

Kararname metninde:

“Gıda sektöründe hizmet veren işletmelerin, vatandaşlar arasında sosyal mesafeye (en az 1,5 metre) uygun olarak hizmet verecek masa düzenlenmelerinin yapılması ve servis personeli tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanımı için zorunlu gerekliliklere uyumunun sağlanması”.

Kararnameye göre, Suhum ve Abhazya’nın diğer bölgelerindeki gıda, tarım ve giyim pazarlarının idareleri, pazarları ve Pazar alanlarına dahil bölgeleri günlük olarak dezenfekte etmelidir. Kişisel koruyucu ekipmanın satıcılar ve diğer piyasa çalışanları tarafından kullanılması da zorunludur. Yerel idarelere, toplu taşıma kabinlerinin günlük koruyucu dezenfeksiyonu ve sürücüler tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmasını sağlama talimatı verilmiştir.

Bakanlıklara ve departmanlara talimatlar

Karara göre, Abhazya Sağlık Bakanlığı'nın 15 Ekim 2020'ye kadar Abhazya Cumhuriyeti'nin başkenti ve ilçelerinde korona virüs salgınına yakalananlar için izole odaların açılacağı sağlık kurumlarını belirlemesi gerekiyor. Aynı tarihe kadar, Gudauta Merkez Bölge Hastanesinin bulaşıcı koğuşundaki merkezi oksijen tedariki için organizasyon ve teknik tedbirlerini tamamlaması gerekmektedir.

Devlet Maliye Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı Devlet Sıhhi ve Epidemiyoloji Servisi çalışanlarının sayısını (sekiz kişiye kadar) artırmak için finansman sağlaması gerekmektedir. Koronavirüs enfeksiyonunu tespit etmeye yönelik çalışma ve testlerin sayısını artırmak için gereken özel ekipman ve sarf malzemelerinin satın alınması için ek fon tahsis edilmelidir.

Eğitim ve Dil Politikası Bakanlığı'na, yerel yönetimlerle birlikte, okul öncesi ve genel eğitim kurumlarına sürekli kişisel koruyucu ekipman, dezenfektanlar ve termometreler sağlama talimatı verilmiştir.

Nüfusun Korona virüs Enfeksiyonundan Korunma Koordinasyon Merkezi’nin verdiği bilgilere göre, geçtiğimiz gün içinde 192 kişi test edilmiş, 49 enfeksiyon vakası tespit edilmiştir. Gudauta Merkez Bölge Hastanesinde 117'si doğrulanmış olmak üzere 138 korona virüs vakası bulunmakta. 17 kişinin durumu ciddi, 46 hasta orta şiddette. 19 hasta taburcu edildi.

Bugün Abhazya'da tespit edilen toplam korona virüs vakası sayısı 1765 kişidir. Bunlardan 640'ı kurtarılırken 15'i maalesef kaybedilmiştir.