Dünya Abaza Kongresi

16 Temmuz 2024
05:59
ALEKSEY GOGUA:
Abhazya hakkında düşüncelerle
Halk Yazarı Aleksey Noçieviç Gogua'nın 90. yıldönümü vesilesiyle, Dünya Abaza Kongresi Bilgi Portalı, bir düzyazı yazarından Abhazya ve geleceği hakkında bir alıntı hazırladı.
"HER ZAMAN ZOR VE BAZEN ACI OLSA DA DOĞRUYU SÖYLEMEYE ALIŞMALIYIZ. GERÇEĞIN BÜYÜĞÜNE DE KÜÇÜĞÜNE DE IHTIYACIMIZ VAR..."
1
"Eski çağlardan günümüze kadar olan tarihimiz, vatan için verilen savaşın ateşiyle yanmıştır, çok eski zamanlardan beri kendi topraklarımızda, her zaman işgalcileri cezbeden bu pitoresk sahilde yaşıyoruz. Kendi dilimiz, kendi zengin kültürümüz bizi millet yapan her şey, sular kırık bir testiden hızla akarken kuruyabilir ve o zaman bu dünyada bir kum tanesi oluruz işte o zaman anlarız sahip olduklarımızın ve kaybettiklerimizin bedelini ama iş bu noktaya gelirse Allah korusun, ileri güçlü ülkelerin ve halkların tecrübesini, tüm insanlığın tecrübesini modern teknolojileri akıllıca kullanarak benimseyebilirsek, o zaman bu herhangi bir zarara yol açmaz.. Biraz abartırsak milli kimliğimizin dokusunu paramparça eder..."

Dergi "Alaşara" ("Işık") Sayı 5, 2019
2
"Düşmanlar tarafından defalarca çiğnenip, saygısızlığa uğrayan kaderimiz, artık kendi ellerimizde, yer yer silinmiş bir kronik gibi olmuştur. ve küçük, gelişmiş ve gelişmekte olan, hatta embriyonik aşamadaki yerleşim bölgeleridir ve bu tür toplulukların her birinin kendi zevkleri, tercihleri, kendine özgü yolu, kendine has özellikleri vardır. Bu açıdan dünyamız bir mozaik gibi görünmektedir..Ve bu çeşitlilikte, küçük olabiliriz, ancak genel resmin eksik olacağını görebiliriz. Daha sık düşünmemiz, tartışmamız, en doğru yönü seçmek için tartışmamız gereken bir zamanda , biz pek çok beklenmedik keşifler yaptık Çevremizdeki ülkeler - hem dost hem de düşman - zengin deneyime sahip olmalarına izin veriyor, ancak yalnızca başka birinin deneyimini benimseyerek, başkalarının başarılarını kopyalamaya çalışarak çok uzağa gidemezsiniz. derin kökler yetiştirmenizi ve toprağınıza sımsıkı tutunmanızı sağlar. Bazen belirli bir sorunun çözümü elinizin altındadır ve onu olamayacağı yerde arıyoruz ..."

Gazetecilikten "Taş-işaretçiler"
1. kısım "Geçmişin Tekrarı", 2012
3
"Uzun bir süre bağımlı olan halk, tabi ki en üst makamın kural ve yasalarına uydu, ancak onlarla aynı fikirde olmadı ve bunların uygulanmasında sorumluluk almadı. Şimdi bütün bunlara bakmamız gerekiyor. Farklı gözlerle ve tüm sorumluluğu kendi üstümüze alıyoruz.Önceden, birbirimizle esas olarak Apsuara yasalarına göre etkileşime girerek yaşıyorduk.Herkes tarafından sıkı ve vicdanlı bir şekilde gözlemlenirlerse iyidirler.Ama biliyoruz ki, zaman zaman bile Apsuara'nın normları büyük bir güce sahipti, atlandılar, sonuna kadar yerine getirilmediler.Bugün bu yazılı olmayan normlara daha da az uyulmaktadır.Vicdanın sesi size zar zor duyuluyorsa, tereddüt etmeden, en kolay yolu seçeceksiniz. Ama vicdanlı bir insansanız, Apsuar'ın planındaki herhangi bir istem dışı ihmali neredeyse bir suç olarak algılarsınız ve toplumdan en ufak bir kınama ipucu olmadan bile kendinizi herhangi bir mahkemeden daha fazla infaz edersiniz".

Gazetecilikten "Taş-işaretçiler"
1. bölüm "Geçmişin Tekrarı", 2012
4
"Artık devlet, kendi iktidarı ve onun doğru dağılımı gibi kavramlar, insanlara ve onların gelecek kaderine ve tüm dünyaya karşı daha da büyük sorumluluklar gerektirmektedir. Bütün bu anlar, aşılmayacak bir yasal çerçeve içinde çerçevelenmelidir. Bu, yasaların ilgili ve zamanında olması, devletin temellerini güçlendirmesi ve genişletmesi, halkın geleneklerini ve bin yıllık deneyimini yansıtması gerektiği anlamına gelir".

Gazetecilikten "Taş-işaretçiler"
1. kısım "Geçmişin Tekrarı", 2012
5
"Her etnik grup, her toplum, durmaksızın, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için kendini inceler. Bu, ulusal öz bilince fayda sağlar, onu güçlendirir. Biz Abhazlar, henüz kendimizi tam olarak incelemedik, tüm yönler konusunda ustalaşamadık. Bu gün "Ama inatla ve ısrarla ana dilimizi ve kültürümüzü terk etmek zorunda kalmamıza rağmen artılarımızı eksilerimizi de gayet iyi biliyoruz. Devletliğimizi kaybedip bağımlı hale geldiğimizde bile halk kendi kendine izin vermedi. bilinç kaybolup gitti, Apsuara'nın yardımıyla onu korudular."

Gazetecilikten "Taş-işaretçiler".
2. Bölüm "Yeninin Asimilasyonu", 2012
6
"Abhaz dilinin devlet dili olarak yerini kimse tartışamaz ve halk buna izin vermeyecektir. O kadar can, o kadar kan akıtıldı ki dilimiz sadece hukuken değil, aynı zamanda yasal bir statüye sahip olsun. son savaş (Abhaz halkının yurtsever savaşı - ed. .) ve tarihimizi geri saymaya başladığımızdan beri, en önemli görevlerden biri her zaman dile doğru rolünü vermek olmuştur. Abhaz dili tam olarak kullanıldığında devlette, statüsüne göre ve Rus dili toplumumuzda yerini alacak, o zaman her ikisinin de birbirini tamamlayacağı, müdahale etmeden ve değiştirmeye çalışmadan koşullar kendiliğinden oluşuyor. nihayet anadilimizin kaderi hakkında endişelenemeyiz".

Gazetecilikten "Taş-işaretçiler"
2. Bölüm "Yeninin Asimilasyonu", 2012
7
"Dağlara taş ibre koyan elbette dağların kanun ve âdetlerini yeterince bilir, bütün yolları aşmış, gözü kapalı emniyetli yoldan yürüyebilir. Ama hata da yapabilir. ve taşı yanlış yere koy ve belki de bu, bir sonraki yolcunun ölümüne yol açacaktır.Ama bundan kim suçluysa, belki acele etti, bariz tehlikeyi görmedi.Ancak bir süre sonra, tecrübe birikimi ile tüm bu yollar netleşecek, yol netleşecek.Bu nedenle tarihin her zaman doğruyu araması ve bulması önemlidir.Bu, gelecekte daha önce yapılmış hataların yapılmamasını sağlayacaktır.Ve eğer Hatayı yapan kişi veya maiyeti hatayı gizler, otoriteyi zedelemekten veya adını kaybetmekten korkarak bu konuda susar ve işareti bilerek yanlış yere bırakırsa, halkına ve halkın hizmetkarlarına ihanet etmiş olur".

Gazetecilikten "Taş-işaretçiler"
2. Bölüm "Yeninin Asimilasyonu", 2012
8
"Düşmanlarımız yiğit tarihimizi her zaman affedemediler. Sırf bizde olduğu için bizi affedemediler. Ve ona sahip olmamamızı istediler. Sonuçta o zaman bizi köleleştirmek çok daha kolay olurdu. Bugün özgür ve bağımsız olduğumuzda, tarihimiz restore edilmeli ve ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Seçtiğimiz yoldan sapmamak için tüm dönüm noktalarımızı yerine koymalıyız. Devlet bunun üzerine kuruludur".

Gazetecilikten "Taş-işaretçiler"
2. Bölüm "Yeninin Asimilasyonu", 2012
9
"Bugün, istersek doğruyu açıkça söyleyebildiğimiz zaman, istersek tüm önemli meseleleri temiz eller ile üstlenebildiğimizde, yemin ettiğimiz bu en yüksek hedef ilan ederek, bir şeyde gerçeği kendimizden çalıyoruz. - sahte tarihçiler tarafından uydurulmuş düzeltilmemiş gerçekleri ve mitleri bırakmaya çalışmak. , susmak, halkın dikkatini bu önemli soruna çekmek de zor bir iştir - herkes kendi işleriyle meşgul. tarihimizin gerçekleri, korsanların zevkine göre çarpıtılmaya devam ediyor".

Gazetecilikten "Taş-işaretçiler"
2. Bölüm "Yeninin Asimilasyonu", 2012
10
"Ataların nesiller boyu ulusal özbilincinde ortaya konan yönergeler, yeni, titizlikle seçilmiş modern vektörlerin ortaya konulmasına da yardımcı olur. Halk, devletin temeli, onun "geri", genetik hafızası böyledir nesiller doğuyor ve güçleniyor.Ve günümüz toplumu bir şekilde hemfikir, bazı açılardan tartışıyor, bazı açılardan uzlaşma buluyor, bazı açılardan bölünüyor ve bazı açılardan birleşiyor. -ama tüm anlaşmazlıklar bir halk olarak öz bilincimizin içsel gücüyle dengelenir, nesiller arasındaki güçlü bir bağ bize hala doğru yolu gösterir.Zordur ama zirveye giden yoldur.Hayatın yolu her zaman çabalar Abhazların en parlak takımyıldızına Dağ Yolu adını vermesi boşuna değil. İçindeki her yıldız, gelecek nesillere giden yolu gösteren bir işaret taşı gibidir".

Gazetecilikten "Taş-işaretçiler"
2. Bölüm "Yeninin Asimilasyonu", 2012
© DÜNYA ABAZA KONGRESİ, 2022
Alıntı seçimi - Dırmit Gabalia
Türkçe çeviri - Mramza Bidanykua
Fotoğraf Seçimi - Amina Lazba
Tasarım - Amina Lazba