DAK, DAK Yerel Temsilcilikleri ve Gençlik Faaliyetleri Koordinatörlüğü pozisyonunu doldurmak için bir yarışma düzenleyecektir.

Dünya Abaza Kongresi, DAK Yerel Temsilcilikleri ve Gençlik Faaliyetleri Koordinatörlüğü pozisyonlarını doldurmak için bir yarışma duyurdu.

DAK kadro başkanı Kan Tania, DAK ekibi bugün - son derece önemli görevlerle: Abhaz-Abaza halkının etnik ve kültürel birliğini güçlendirmek, hem Abhazya'da hem de Abhaz-Abaza ulusunun yoğun ikamet ettiği ülkelerde ana dili, gelenekleri ve kültürü korumak ve geliştirmekle karşı karşıya olan iyi koordine edilmiş bir ekiptir, diye konuştu.

Kan, Kongre programının uygulanmasına aktif olarak katılanların sayısının ve çalışma hacminin her yıl arttığını kaydetti. Doğal olarak, görevlerin yerine getirilme hızını korumak ve artırmak için yeni çalışanlara ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

Tania, “Aktif, ideolojik, insanlarını, geleneklerini ve kültürünü içtenlikle seven insanlara ihtiyacımız var. Yeni çalışanın temel sorumluluğu olarak, öncelikle mevcut yerel şubelerin üyeleri ile birlikte projelerin uygulanmasında yer almak ve Abhazya topraklarında yeni şubeler açılması için yürütülen çalışmalara katılmak olarak görüyoruz”, diye belirtti.

Kongre'nin DAK Yüksek Konseyi Başkanı Musa Egzek modelinde, faaliyetlerin tümünün katılımcılar için maksimum şeffaflık ve açıklık içinde olması üzerine, yeni çalışma arkadaşının herkese açık bir yarışma ile bulunmasına karar verildiğini sözlerine ekledi.

Kan Tania, “Bunun, tüzüğümüzde belirtilen hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için en uygun adayı belirlememize olanak sağlayacağına inanıyoruz”.

DAK Yönetici Sekreteri İnar Gıtsba, bununla ilgili, Kongre ekibinin yeni çalışan için büyük umutları olduğunu ve görevlerini "vicdanlı ve tam özveri ile" yerine getirmesini beklediğini kaydetti.

Gıtsba, “Rekabetçi yarış sürecinin en motive adayı belirlememize olanak sağlayacağını varsayıyoruz. Biz sadece bir çalışan değil, aynı fikirde olan bir ekip üyesi seçiyoruz. Bu pozisyonda şefkatli, aktif, yaratıcı ve başarı odaklı bir meslektaş bekliyorum”, diye altını çizdi.

Yeni çalışanın DAK ekibine kolayca katılacağına ve uyumlu bir çalışmaya dinamikler kazandıracağına olan güvenini dile getirdi. Gıtsba, Kongrenin dost canlısı ekibiyle çalışmanın ilginç bir deneyim olacağına da söz verdi.

DAK Yöneticisi Sekreteri, Kongre faaliyetlerinin Abhaz-Abaza halkının etnik ve kültürel değerlerini korumaya ve güçlendirmeye odaklandığından, benzersiz bir kültürün taşıyıcıları olan insanlarla canlı iletişimi içerdiğini belirtti.

İnar Gıtsba, “Bu nedenle, duyarlı ve yaratıcı zekâya sahip bir kişi bekliyoruz. Çok yetenekli gençlerimiz var. Bu bağlamda, personel seçiminin yarışma temelinde yapılmasının çok çeşitli potansiyele sahip başvuru sahipleri için eşit koşullar sağlayacağına ve ayrıca DAK'ın amaç ve hedeflerini olabildiğince karşılayabilecek, kişisel ahlaki, etik ve mesleki nitelikleri olan bir adaya iş teklif etme fırsatı vereceğine inanıyoruz. Aynı zamanda, yarışma aşamalarının, gelecekte insanları Kongre faaliyetlerine çekebilme imkânı oluştuğunda kadro yedeğimizi oluşturmayı mümkün kılacağını umuyoruz”, dedi.

Yarışma kuralları

Birinci adım.  10 Şubat - 20 Şubat tarihleri ​​arasında, yarışmaya katılmak isteyen, 25 yaşını doldurmuş Abhazya Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuru formları kabul edilecektir. Doldurulan anket, saat 9:00 ile 18:00 arasında DAK ofisine şahsen bırakılabilir veya info@abaza.org e-posta adresine gönderilebilir.

DAK Yerel Temsilcilikler ve Gençlik Faaliyetleri Koordinatörü pozisyonuna başvurmak için anketimizi aşağıdaki formatlarda doldurabilirsiniz:

İkinci aşamada, katılımcılar çevrimiçi bir teste tabi tutulacaktır. Başvuru sahiplerinin 30 dakika içinde 25 soruya cevap vermesi gerekecektir. Herhangi bir referans kitabı, mobil iletişimi ve diğer bilgi alma ve iletme araçlarının kullanımına izin verilmeyecektir.

Üçüncü aşamada, başvuru sahipleri bireysel görüşmelerden geçecektir. Mülakatlar, DAK Suhum şubesi çalışanlarından oluşan yarışma komitesi üyeleri tarafından yapılacaktır.

Adayların mesleki ve kişisel niteliklerini değerlendirirken, yarışma komitesi boş pozisyon için niteliklilik gerekliliklerine ve pozisyon için iş yönetmeliklerinin diğer hükümlerine bakarak karar verecektir.

Yarışma komitesi ayrıca, yarışmada birinciliğe hak kazanmayan ancak mesleki ve kişisel nitelikleri yüksek olan bir adayın organizasyonun personel yedeğine dahil edilmesine ilişkin tavsiye niteliğinde bir karar verme hakkına da sahiptir.

Dördüncü aşama, DAK Yüksek Konsey Başkanı Musa Egzek ile yapılacak çevrimiçi görüşmedir. Dördüncü aşamanın sonuçlarına göre, bir aylık ücretli deneme süresini geçirmek için iki aday belirlenir. Deneme süresinin sonunda ise sadece bir çalışan kalıcı olarak seçilecektir.

Başvuru formları kabulü ve mülakatlar aşağıdaki adreste yapılacaktır:

Abhazya Cumhuriyeti, Suhum, 109 Lakoba caddesi, Dünya Abaza Kongresi ofisi. Sorularınız için iletişim numaramız: + 7840226-25-26