Dünya Abaza Kongresi

23 Temmuz 2024
06:01
Gelenekleri koruyun ve yaratın
Dünya Abaza Kongresi, nasıl Abaza halkının kültürünü geliştiriyor ve dünyaya yayıyor
Dünya Abaza Kongresi (DAK), hem tarihi anavatanları olan Abhazya'da hem de diaspora yerleşiminin olduğu ülkelerde yaşayan Abhazları, Abazaları ve Ubıhları birleştiren bir kamu kuruluşudur: Rusya, Türkiye, Suriye, Ürdün, Avrupa, ABD ve diğer ülkeler.
DAK ana hedeflerini şu şekilde beyan eder:
1
Abaza ve Ubıh halkların etno-kültürel birliğinin güçlendirilmesi.
2
Yerli kültür, dil, gelenek ve göreneklerin korunması ve geliştirilmesi.
3
Yurtdışındaki yurttaşların tarihi anavatanlarıyla bağlarını güçlendirmesi.
4
Abhazya Cumhuriyeti'nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunması.
Dünya Abaza Kongresi'nin tarihi, Abhazya halkının Vatanseverlik Savaşı sırasında Abhaz-Abaza etnik grubunun temsilcilerinin ilk kongresinde, Uluslararası Abhaz-Abaza (Abaza) halkı Derneği'nin kurulduğu 1992 yılına kadar uzanıyor. Daha sonra, yeniden biçimlendirildi ve yeniden adlandırıldı.
 • Organizasyon dönüşümü, yeni yaklaşımlar ve yapısı
Beş yıl önce (7-9 Aralık 2017), Abhaz-Abaza halkının VII. Kongresi Sohum'da düzenlendi, örgüt tarihinde yeni bir aşamaya işaret etti. Başkanlığına tanınmış bir halk ve devlet adamı olan, hayırsever Musa Eqzek seçildi. Yeni bir isim onaylandı - Dünya Abaza Kongresi (DAK).
Örgüt yapısı önemli değişikliklere uğradı: özellikle Başkan ve genel sekreterlik pozisyonları kaldırıldı ve tam tersine yeni bir organ kuruldu - Yüksek Konsey (YK DAK). Aralık forumu Mart 2018'de devam etti: delegeler, örgütün yeni tüzüğünü sunmak, Üst Kurul ve Denetim Komisyonu üyelerinin bir listesini oluşturmak ve daha ilerisi için yeni bir bilgi İnternet portalı için bir konsept planı hazırlamak için ara vermişti. Tüzüğün yeni versiyonuna göre, beş yılda bir kongrelerin yapılması gerekiyordu ve geri kalan zamanlarda tüm konular Yüksek Kurul tarafından karara bağlanıyordu.
Örgütün yeni lideri Musa Eqzek'in girişimiyle örgütün çalışmalarının stratejik yönü değişti: DAK, diasporanın ikamet ettiği her ülke için özel programlar olan bölgesel ve yerel temsilcilikler ağı oluşturmak için odaklanmaya başladı.

O andan itibaren, Abhazya'nın şehir ve köylerinde DAK'ın yerel şubeleri (YŞ) sistemi aktif olarak oluşmaya başladı. Halkın ihtiyaçları hakkında ilk elden bilgi almak ve toplumdaki inisiyatifi uyandırmak için gerekliydi. Musa Eqzek'e göre, yerleşim yeri sakinleriyle ortak bir kalkınma programının oluşturulması için temel olacak şekilde oluşturuluyor. Bu aynı zamanda Abhazya'da sivil toplumun güçlenmesine ve gelişmesine de katkı sağlıyor.
İnsanların hayatını değiştirmek için her Abhaz ve Abaza ailesinin nasıl yaşadığını bilmeliyiz. Sürekli geri bildirime ve işbirliğine ihtiyacımız var. Herhangi bir çalışma işbirlikçi olmalıdır: yerleşim yeri sakinleri istedikleri ve uygulayabilecekleri belirli projeler önerir. DAK ekibi bu projelerin uygulanmasını başlatır ve koordine eder.
Musa Eqzek, DAK Yüksek Konsey Başkanı
DAK ekibi, Kongre'nin asıl amacının, ikamet ettikleri yere bakılmaksızın Abhazları ve Abazaları birleştirmek ve onları halkın çıkarları doğrultusunda yaratım süreçlerine dahil etmek olduğu inancında birleşmiştir. Halkın her temsilcisinin potansiyelini gerçekleştirmek için yaratılmıştır. DAK tarafından oluşturulan kapsamlı yerel şube ağı, bu amaç için mükemmel bir şekilde çalışmaktadır.Bugüne kadar Abhazya'nın tüm bölgelerind toplam 54 yerleşim yerinde açılmıştır. Planlanımız'da tıplam 112 yerleşim bölgelgesin'de yerel şubeler açılacaktır. DAK'ın diğer 10 yerel şubesi Türkiye'de faaliyet göstermektedir. Genel olarak Abhazya dışında St. Petersburg, Moskova, Karaçay-Çerkes, Kabardey-Balkar, Stavropol Bölgesi, Ürdün, Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde temsilcilikleri faaliyet göstermektedir.

DAK ekibi çeşitli alanlarda projeler yürütür: eğitim programları, yardım etkinlikleri, çeşitli sporlar, kültürel etkinlikler, anma etkinlikleri, okuma yarışmaları. Ayrıca, örgütün temsilcileri Abhazya'daki halka açık etkinliklere aktif olarak katılmaktadır.
2018
 • Uluslararası aktivite
Mayıs 2018'de Dünya Abaza Kongresi'nin yeni başkanının ilk yurt dışı gezisini gerçekleştirdi. Musa Eqzek, örgütün yönetici sekreteri İnar Gitsba ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret ederek Abhaz Kültür Merkezleri Federasyonu (Abhazfed) liderleriyle bir araya geldi. Gezi programı, İstanbul ve Adapazar'daki Abhaz kültür merkezleri tarafından düzenlenen bir dizi kültürel etkinliği ziyaret etmeyi içeriyordu. Ziyaret tanışma amaçlıydı, DAK'ın yeni liderliğinin Türkiye'deki Abhaz-Abaza diasporası ile temaslar kurması ve daha fazla işbirliği için yolları belirlemesi önemliydi. Buna karşılık diaspora liderleri, yurtdışındaki yurttaşların hem Kongre içinde hem de Abhazya'da sosyal ve kültürel süreçlere dahil olacaklarına dair DAK'a güvence verdiler.
Aynı yılın Ekim ayında, Yüksek Konsey Başkanı Musa Eqzek ve yönetici sekreteri İnar Gitsba'dan oluşan Kongre heyeti Türkiye Cumhuriyeti'ne bir çalışma ziyareti için yeniden geldi. Bu kez görev, DAK ve kamusal diaspora kuruluşlarının - Türkiye'deki Abhaz Kültür Merkezleri Federasyonu (Abhazfed) ve Türkiye'deki Kafkas Kültür Merkezleri Federasyonu (Kavfed) - ortak çalışma planlarını ayrıntılı olarak tartışmaktı. Kongre'nin Türkiye Cumhuriyeti topraklarında sistemsel bir yapısının geliştirilmesi ve DAK'ın Türkiye'deki detaylı plan çalışmaların yapılması.
Daha sonra İstanbul, Ankara ve Sakarya bölgesinde çalışma toplantıları gerçekleştirildi. DAK ve Abhazfed liderleri etkileşim ve işbirliğine ilişkin bir protokol imzaladı. Türkiye'deki Abhaz-Abaza diasporası ile tarihi anavatanları arasındaki aile bağlarının yeniden kurulmasını, bağların genişletilmesini ve güçlendirilmesini üstlendi. Kafkas Kültür Merkezleri Federasyonu (Kavfed) liderliğinde yapılan toplantıda birçok konuda anlaşmaya varıldı. Heyet, Rusya'nın Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile de bir araya geldi. Bu toplantıda, Rusya Dışişleri Bakanlığı liderliği ile Kongre Yüksek Konseyi başkanı arasında imzalanan anlaşmalar uyarınca, Kongre'nin Türkiye'deki önemli kültürel ve insani projelerin uygulanmasında karşılıklı koordinasyon ve katılımı ele alındı.
2018 yılında diaspora ile temas kurma çalışmaları Türkiye ziyaretleriyle sınırlı kalmadı. Kasım 2018'de, DAK'ın girişimiyle, St. Petersburg'da Abhaz-Abaza diasporasına bir gece düzenlendi ve şehirde yaşayan Abaza halkının yüzlerce temsilcisi ile Abhazya ve KÇC'den öğrenciler bir araya geldi. Etkinliğe Abhazya'nın Rusya'daki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi İgor Ahba katıldı ve bu tür toplantıların Abhaz-Abaza halkının temsilcilerinin birleşmesin'de katkıda bulunduğunu kaydetti.
 • Bilgi çalışması
2018 yılının kuruluş tarihinde bir başka önemli olay damgasını vurdu, özellikle belirtmek isterim: Dünya Abaza Kongresi çalışmalarının başlamasından kısa bir süre sonra, yeni bir kapasitede bir bilgi portalı açıldı. Dünyanın her yerinden Abhazlar ve Abazalar tarihi anavatanlarındaki olayları takip etme, halklarının tarihini ve geleneklerini incelemeye, birbirleriyle iletişim kurma'ya ve Kongre projelerine katılma fırsatı buldular. DAK'ın bilgi portalı resmi olarak 18 Eylül 2018'de Abhaz televizyonunun stüdyosunda düzenlenen bir basın toplantısında tanıtıldı.
Bilgi portalı beş yıldır Abaza halkının tarihi ve kültürü ile ilgili malzemeleri altı dilde yayınlıyor; bu platform bilgi ve eğitim projelerini uygulanmasına, Abhazya'daki önemli olayları ve diaspora haberlerini aktarmasına olanak tanır. Bu tür çalışmalar elbette dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan diaspora temsilcilerini bir araya getirmek için büyük fırsatlar sunmaktadır. Portal, DAK'ın Amina Lazba başkanlığındaki Bilgi Departmanı tarafından yönetilmektedir, çalışanları Şazina Bganba, Selma Bazba, Denis Çheidze.
 • Spor
Yeni DAK ekibi, kelimenin tam anlamıyla çalışmalarının en başından itibaren, gençlik çalışması ve spor alanı da dahil olmak üzere sosyal projeleri destekleme ve uygulama niyetini doğruladı. Organizasyonun himayesinde, Temmuz 2018'de, DAK'ın Uluslararası Abaza-Abhaz Etnik Gelişimini Destekleme Derneği "Alaşara" ile ortaklaşa düzenlediği Abaza halkının V Oyunlarını düzenlendi.
Kongrenin kurucularından Uluslararası Abhaz-Abaza Halkları Birliği (KUAAHB) Başkanı, Hukuk Doktoru Profesör Taras Şamba'nın adını taşıyan kupa için oynandı. Turnuvaya Abhazya, Karaçay-Çerkes, Kabardey-Balkar, Moskova, Stavropol, Ürdün ve Türkiye'den takımlar katıldı. Futbol, voleybol, koşu, havalı tüfek atışları, bilek güreşi, uzun atlama, okçuluk, halat çekme gibi spor dallarında yarıştılar.
 • Bilim
DAK, toplumun gelişimine ve bilimsel alanında önemli bir katkı sağlamaktadır. Böylece, 2018 yılında Musa Eqzek, Abhazya Bilimler Akademisi ve "Alaşara" tarafından ortaklaşa geliştirilen "Abazalar'ın ve Abhazlar'ın diller'nin, Tarihsel ve Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi" programını onayladı.
Program: araştırmaları yürütmeyi, etnografik malzemeleri'ni toplamayı ve düzeltmeyi, Abhaz ve Abaza bilim adamlarının bilimsel çalışmalarını yayınlamayı içeriyor.
Yurtdışında yaşayan Abhaz ve Abaza etnik kökenli araştırmacılar da dahil olmak üzere önde gelen tüm Abhaz ve Abaza bilim adamları, ayrıca dillerin korunması ve geliştirilmesi konusunda deneyime sahip genç araştırmacılar ve yabancı uzmanlar programların uygulanmasına katıldı.
 • Festival etkinliklerine katılım
DAK'ın aktif desteğiyle 23 Temmuz 2018'de Abhaz-Abaza halkının Kültür Günü ve Abhazya Cumhuriyeti Devlet Bayrağı Günü Çerkesya'da geniş çapta kutlandı. Abhazya ve Karaçay-Çerkesya'daki geniş çaplı etkinliklere Türkiye'deki diaspora da katıldı. Eskişehir'in eteklerinde ve Abhazya'nın Tandır köyünde yaklaşık 1.500 yurttaşın katıldığı şenlikler düzenlendi.
Aynı yıl 30 Eylül'de Abhazya'nın Zafer ve Bağımsızlık Günü'nde Moskova'da Krasnaya Presnya parkı'nda Moskova Abhaz Diasporası tarafından düzenlenen "Apsny" Abhaz Kültür Festivali düzenlendi. Kongre festivalde yer aldı, çalışmaları hakkında ayrıntılı olarak bilgi verdi, bir DAK yeri (konut) düzenlendi, dünyanın dört bir yanındaki yurttaşları birleştirmek için'de güzel bir fikirdi. Abhaz geleneksel tarzında dekore edilmiş bir etnik bölgede açıldı ve "Abhazya'nın Tarihi Bayrakları" projesine dayanan bir mini sergi düzenlendi. Festivalin ziyaretçileri hemen oracıkta bir anket doldurup DAK'a katılabilirlerdi.

Aynı gün, 30 Eylül'de, daha Sohum'da bulunan DAK, sahil'de bir çocuk bayramı düzenledi. Çocuklar animatörler tarafından eğlendirilirken, yetişkinler ulusal bir dans yarışmasında ve Dünya Abaza Kongresi tarihi üzerine güçlerini test ettiler. Katılımcıları, DAK ekibinden unutulmaz hediyeler bekliyordu. Bayramın özel konukları, hayır kurumu "Kiaraz" ve Kültür Yardım Vakfı "Aşana"nın çocukları, 1992-1993 yıllarında Abhazya halkının Vatanseverlik Savaşı gazilerinin çocuklarıydı.
 • Hayırseverlik
Yeni ekibin çalışmalarının ilk yılında, daha sonra kalıcı hale gelen "Ruhun Sıcaklığı" kampanyası başlatıldı. Sonbaharın başlamasıyla birlikte, Eylül ayında, DAK Yüksek Konsey üyesi ve DAK'ın Türkiye'deki bölgesel şube başkanı Ahmet Hapat'ın girişimiyle Türkiye'deki Abhaz-Abaza diasporasının temsilcileri toplandı ve Abhazya'daki ihtiyaç sahibi ailelere 1.200'den fazla yeni sıcak giysi teslim edildi.
Hapat, kültür merkezlerini (dernekleri) ve işadamlarını bağış toplamaya yönlendirdi. 4 Ekim'de kargo Sohum'a teslim edildi. DAK, her şeyi kamu ve hayır kurumlarına ve ayrıca ihtiyaç sahiplerine daha sonra hedeflenen dağıtım için Abhazya'nın, Abhazya Cumhuriyeti Geri Dönüş Bakanlığına (şimdi, Geri Dönüş Devlet Komitesi) teslim edildi. Kışlık kıyafet setlerinin bir kısmı, Gagra'daki Cumhuriyet Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan Abhazya halkının 1992-1993 Vatanseverlik Savaşın'da yaralananlara teslim edildi.
Kısa bir süre sonra eylem devam etti - bu kez DAK, Türkiye Abhaz Kültür Merkezleri Federasyonu (Abhazfed) ve "Alaşara" tarafından organize edildi. Abhazya'da ihtiyaç sahibi ailelere yılbaşında yeni kışlık giysiler dağıtıldı. Ertesi yıl, 2019, dağıtım da birkaç aşamada gerçekleşti ve bunun sonucunda Kongre temsilcileri Abhazya'daki muhtaç çocuklara ve KÇC'den Abaza çocuklara 1.000 çiftten fazla kışlık ayakkabı dağıttı.
2019
 • Uluslararası faaliyetler
DAK'ın ana görevi - dünyanın her yerinden Abhaz-Abaza etnik grubunun temsilcilerini birleştirmek, yurttaşlar arasında güçlü bağlar kurmak ve gerçekleştirmek için, 2019'da DAK liderliği, Abhazların ikamet ettiği ülkeleri ziyaret ettiler: Abaza ve Ubıh diasporaları: Türkiye, Mısır, Ürdün, İngiltere, Hollanda, Belçika ve Almanya'dır.
Kongre heyeti, yurttaşların ikamet ettiği ülkelerin diaspora temsilcileri, kamu ve siyasi örgütler ile bir araya geldi. Toplantılar verimli geçti, işbirliği'nin yollarını kurmayı başardık. DAK, Kongre faaliyetlerini Abhaz-Abaza ailesinin dünya çapındaki bağlarını güçlendiren, etnokültürel değerleri'ni teşvik eden ve diaspora ile tarihi anavatanları arasındaki etkileşimi teşvik eden bir organizasyon olarak sunuldu.
 • Bölgesel ve yerel şubelerin çalışmaları
DAK, Abhazya ve Türkiye'nin şehir ve kasabalarındaki yerel şubelerin örgütlenmesi konusunda aktif olarak çalışmaya devam etti. 2019 yılında Batı Avrupa'da da bölgesel şubeler açıldı: İngiltere, Hollanda, Belçika, Almanya. Abhazya'da bölge ofisin'de DAK İcra Sekreteri İnar Gitsba başkanlık ediyordu.
O zamanlar Temur Rekvava'nın (DAK'ın Sohum ofisi başkanıydı) başkanlığındaki DAK'ın St. Petersburg'daki bölge şubesi ve 2019'da St. Petersburg Milliyetler Meclisi ile bir İşbirliği Anlaşması imzaladı. Resmi olarak ortak etkinlikler düzenlemeye izin verildi ve ulusal bayramlar, seminerler, bilimsel ve uygulamalı konferanslar, yuvarlak masa toplantıları, yaratıcı toplantılar, konserler ve çok daha fazlasıydı. Aynı zamanda, DAK'ın St. Petersburg bölge şubesinde, Abaza ulusal dans topluluğu da çalışmaya başladı. 2019'da, DAK'ın Gudauta'daki yerel şubesinin çalışanları, aynı anda üç projeyi hayata geçirerek kendilerini aktif olarak gösterdiler: bir antrenman alanı inşa ettiler, şehre çöp kutuları yerleştirdiler ve okullardan birinin su problemini halletiler.

 • DAK Örgütün Çalışması
2019'da yeni bir yapı oluşturuldu - DAK Örgütü. Bu yapısal alt bölüm, DAK'ın yasal faaliyetlerini ve idarenin yetkileri dahilinde teşkilat Üst Kurul Başkanı'nın talimatlarını yerine getirilmesini sağlar. Abhaz diplomat Kan Tania, İdarenin başına, Mihail Kalinkin başkan yardımcılığına ve Tengiz Tarba başka yardımcı ve yarı zamanlı bilgi politikası ve iletişim başkanı oldu.
İdare, Kongre'nin bölgesel ve yerel şubelerinin çalışmalarının koordinasyonuna özel önem vermektedir. Ayrıca Kongrenin yıllık etkinlik planlarının hazırlanması, DAK Yüksek Kurulu Başkanının onayına sunulması ve uygulanmasının izlenmesi, yıllık mali ve diğer raporların oluşturulması, toplantıların hazırlanması, İdarenin başlıca görevleri arasında yer almaktadır ve Başkanın katılımıyla etkinlikler, vatandaşların itirazları ile çalışmak ve Başkanın talimatlarına uygun olarak diğer görevleri yerine getirmektir.
 • Festival ve anma etkinliklerine katılım
Yeni DAK ekibi, çalışmaları gençlerin ve kadınların sorunlarının daha etkin çözümüne yönelik olan Gençlik ve Kadın Meclisini örgüt bünyesine kattı. Konseylerin merkez şubelerinin ekipleri oluşturuldu. İyi koordine edilmiş çalışmaları sayesinde 2019 yılında Uluslararası Çocuk Bayramı ve Abhazya Cumhuriyeti Devlet Bayrağı Günü gibi büyük çaplı etkinliklerin düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi mümkün olmuştur.
Nisan 2019'da, DAK'ın St. Petersburg'daki bölge şubesinin dans grubu olan DAK temsilcileri ve Kongre üyesi şarkıcısı Diana Şaşura, IX. St. Petersburg Kafkasya Halkları Kültür Festivali'ne katıldı.
Mayıs ayında, Kongre Yüksek Konseyi Başkanı Musa Eqzek başkanlığındaki DAK üyeleri ve Abhaz-Abaza diasporasının diğer temsilcileri, St. Petersburg'daki Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı. Leningrad savunucuları, Abhazya yerlileri ve KÇC anısına levhaların bulunduğu Piskarevsky Anıt Mezarlığı'ndaki şehitler anıtına çelenk koydular.
21 Mayıs'ta, Kafkas savaşı şehitlerin anma günü'nde, DAK ilk kez trajik olayın kurbanlarının anısına geleneksel Abhaz "Aşamaka" mumu ve "Nart" ateşinin yakıldığı ve 19. yüzyıl olayları anma etkinliği düzenledi. O zamandan beri, eylem geleneksel hale geldi ve her yıl düzenleniyor.
2019 yılında, Dünya Abaza Kongresi ikinci kez Moskova'da düzenlenen Abhaz kültürü açık festivali "Apsny"ya katıldı. Haziran ayında "Krasnaya Presnya" parkı arazisinde gerçekleşen festivalde, herkesin DAK'a katılabileceği bir Kongre binası vardı.
Kongre, Bilgi Günü'ne kayıtsız kalmadı. Örgüt çalışanları, Abhazya'da birinci sınıf öğrencilerine arkalarında Abhaz alfabesi, Abhaz dilinde atasözleri ve özdeyişler ve ulusal sembollerin basılı olduğu 5 bin okul defteri dağıttı. Ertesi yıl, birinci sınıf öğrencileri benzer bir eylemin parçası olarak faydalı hediyeler aldı.
 • Spor ve kültür
St. Petersburg'da 2019 Mart ayın'da seçkin çağdaş yazar Fazil İskender'in 90. yıldönümüne adanmış bir edebiyat gecesi düzenlendi. Etkinlik, DAK yerel şubesinin genç gönüllülerin tarafından düzenlendi. Gecede gençler şiirler ve Fazil İskender'in hikayelerinden alıntılar okudular, ulusal Abhaz ve Abaza şarkıları söylediler, halk oyunları sergilediler.
Temmuz ayında Karaçay-Çerkesya'ta Abaza halkının VI. oyunları tarafından açılışı yapılan yıllık kültür ve spor festivali "Abaza" düzenlendi. Bunlara Rusya'nın çeşitli bölgelerinden ve yurtdışından 600'den fazla kişi katıldı. Festival ve turnuva, daha önce olduğu gibi, Uluslararası Abaza-Abhaz Etnik "Alaşara" Gelişimini Destekleme Derneği ve Dünya Abaza Kongresi tarafından düzenlendi.

Aynı yılın Ekim ayında DAK, Abhazya'da "Abaza" festivalini düzenledi. Abhaz ve Abaza dans ve müzik gruplarının katılımıyla, festival çerçevesinde sergiler açıldı, geleneksel örgü dokuma ve altın işlemeler üzerine gösteri düzenlendi, geleneksel Abhaz-Abaza mutfağının bir yemek alanı açıldı.
 • Ana dilin korunması
DAK'ın en önemli çalışma alanlarından biri Abhaz ve Abaza dillerinin korunmasıdır. Kongre, dilbilimci Sergey Pazov'un bilimsel rehberliğinde, önde gelen Abhaz ve Abaza bilim adamlarının aktif katılımıyla, anadilin, tarihin ve edebiyatın 2026 yılına kadar korunması ve geliştirilmesi için bir programı onayladı. Program, DAK ve "Alaşara"nın veb sitesinde çevrimiçi olarak mevcuttur. Kongre, uzmanlarla birlikte Abaza dilini öğrenmek için bir dizi öğretim aracı geliştirdi ve yayınladı, video dersleri, popüler animasyon filmleri Abazacaya çevrildi ve yeni şarkılar yazıldı.
 • Eğitim
Kongrenin uyguladığı bir diğer önemli sosyal yön, eğitim alanındaki projelerdir. Öncelikle bu konuda DAK'ın Sohum ofisinde 2019 yılında açılan münazara kulübü'nün çalışmalarını not etmek gerekiyor. Münazara kulübü, Abhaz kültürü, tarihi, etnografyası, edebiyatı, yerli bilimin gelişimi, çevreyi koruma konularında açık çevrimdışı ve çevrimiçi dersler verilmesine, alanlarında önde gelen uzmanların davet edildiği interaktif toplantılar düzenlemenize olanak tanıyan bir platformdur. Ayrıca münazara kulübü'nün hibe sistemi vardır. Herkes kendi sosyal açıdan önemli projesini önerebilir, uzmanlarla tartışılır ve onaylanırsa, DAK Yüksek Konseyi Başkanı Musa Eqzek'den fon alır.
Aynı 2019'da, ebeveyn kulübü, ebeveynler'in ve çocuk yetiştirme ve geliştirme alanında tanınmış uzmanlar getirdi ve bir buluşma yeri olan DAK'ta çalışmaya başladı.
2020
2020 yılında DAK'ın Sohum ofisinde münazara ve ebeveyn kulüpleri aktif olarak çalışmaya devam etti. Aynı yıl içinde çevre koruma, ekoloji, ana çocuk sağlığı ve psikoloji konularında 20 toplantı yapılmıştır. Aynı yıl içinde yerel şube açma çalışmaları devam etmiş, Abhazya'da 31, Türkiye'de 8 yerel şube açılmıştır.
2020 yılında Kongre ekibi 28 etkinlik düzenledi ve gerçekleştirdi, Abhazya Cumhuriyeti Bayrak Günü tatilinin düzenlenmesine aktif olarak katıldı. 2020 yılında birçok önemli eğitim projesi de başlatıldı. Kuruluşun Abhazya'da koronavirüs ile mücadelesinde aktif olarak yer aldığını belirtmekte fayda var.
 • Koronavirüs pandemisi sırasındaki faaliyetler
Abhazya'da koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla bağlantılı olarak olağanüstü hal ilan edilmesinden bu yana DAK, ülke sakinlerinin sağlığını korumak için çalışmalarını yeniden başlatdı. Bu, Abhazya nüfusunun koronadan korunması için Operasyon Karargahı, "Kiaraz" yardım kuruluşu, "Adgılara" halk bilgilendirme merkezi ve Abhazya'ya gerekli tıbbi ekipmanın teslim edinilmesinde yardımcı olan Moskova Abhaz Diasporası ile işbirliği sağlandı. DAK, zor durumda olan gıdaya ihtiyaç duyan geri gönderilenlerin ailelerine yardım etti. Toplam 126 kişidir.
Pandemi sırasında, DAK bilgi portalı yayın formatını değiştirdi ve Abhazya halkını koronavirüs enfeksiyonundan korumak için Operasyon Karargahından düzenli olarak raporlar yayınladı.

DAK Yüksek Konsey Başkanı Musa Eqzek, Abhazya'ya koronavirüsle mücadelede gerekli tıbbi ekipman ve kişisel koruyucu ekipmanları teslim etti. DAK Silahlı Kuvvetleri Başkanı, Abhazya Sağlık Bakanlığı'na bağlı operasyon karargahı tarafından sağlanan listeye göre tıbbi ekipman satın aldı.

DAK'ın Türkiye'deki bölge şubesi de Türkiye'de okuyan Abhaz öğrencilere karantina süresi için nakit yardım ödemelerini organize etti.
 • Hayırseverlik
DAK'ın 2020 yılındaki hayır faaliyetleri, koronavirüsle mücadele ile sınırlı kalmadı. Örgüt, Baslahu'da bir öğretmenin ailesi için bir ev inşa edilmesine yardım etti. İnşaat malzemeleri Kongre'nin dostları ve ortakları tarafından bağışlanmıştır. DAK ayrıca Jirhua ortaokulundaki spor salonunun yenilenmesine de yardımcı oldu.
2020'de DAK, Abhazya'nın köylerinden okul çocuklarına yine Abhaz dilinde ulusal sembollerin yer aldığı defterler ve günlükler hediye etti ve ayrıca Abhaz okul çocuklarına gönderilen futbol, basketbol, voleybol, hentbol topları ve voleybol toplarını, Ahmet Hapat'ın rehberliğinde DAK'ın Türkiye'deki bölge şubesinden yurttaşlar tarafından teslim edildi.
 • Ana dilin korunması
2020'de DAK, "Abhazca konuşuyoruz / Abazaca konuşuyoruz" adlı bir video kursu hazırladı. Bunlar, kuruluşun veb sitesinde ve sosyal ağlarda yayınlanan 300'den fazla derstir. Dünyanın farklı ülkelerindeki farklı dilleri konuşan Abhaz-Abaza diasporasının temsilcileri için mevcuttur. Proje, tüm internet sitelerinde video dersleri yayınlayan Moskova dil okulu Capital School Center tarafından desteklendi.
Aynı yıl St. Petersburg'da Abhaz dili öğrenimi için kurslar açıldı ve DAK'ın mali desteğiyle Moskova'da kısa bir aradan sonra Abaza kursları yeniden başladı.
 • Somut olmayan mirasın korunması
DAK, "Alaşara" ve "Amazara" projeleri Abhaz-Abaza halkının maddi olmayan kültürel mirasının tanıtılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Proje fikrinin yazarı Musa Eqzek'di.
Bugüne kadar, proje çerçevesinde Abaza halkının somut olmayan mirası hakkında dünya çapında on binlerce insan tarafından izlenen birkaç film çekildi. Döngüdeki ilk film Abhaz ulusal dansı hakkında bir filmdi, 2020'nin sonunda çalışmalara başlandı. Genel olarak proje, Abaza halkının geleneksel kültürünün güzelliğini ve derin anlamını göstermek için tasarlanmıştır.
İlginçtir ki, "Amazara" sayesinde, neredeyse kaybolmuş olan geleneksel Abaza bıçaklarını yapma sanatı kurtarılabildi, Abazaların eski zanaatları hakkında tematik bir film üzerinde çalışmak, onların Karaçay-Çerkesya'da özel olarak ekipman satın almalarına ve isteyenleri eğitmek için bir atölye oluşturdu.
 • Çocuklarla çalışmak
Haziran ayında, Abhazya'daki kısıtlayıcı önlemlerin çoğu kaldırıldığında, Dünya Abaza Kongresi, Uluslararası Çocuk Bayramı'na ithafen Atara köyünde bir çocuk bayramı düzenledi. Ardından, mahalle sakinlerinin talebi üzerine DAK, Pakuaş, Reka, Baslahu, Akuaskya ve Gup köylerinden çocuklar için 200'den fazla çocuğun katıldığı bir bayram düzenledi. Benzer bir bayram Sohum'daki "Eski Köy"de düzenlendi.
DAK'ın bir başka önemli ve ilgi çekici projesi, kamu kuruluşu "AMÇ" ile ortaklaşa hayata geçirildi. "Aştra" (Abhazca'dan çevirisi – "cins, köken") adlı bu proje çerçevesinde, köy okullardan gelen çocuklar için Abhazya'nın tarihi yerlerine geziler düzenledi. Gezilerde okul çocuklarına besleyici bir kahvaltı verildi ve gezilerin sonunda doğada piknikler düzenlendi. Programda tarihi yerleri ziyaret etmenin yanı sıra çocukların tatillerinde oynadıkları ulusal Abhaz oyunları da yer alıyor.
2020 yılında Anakopia Kalesi'ne gezi yapmak mümkün oldu ve ardından pandeminin şiddetlenmesi nedeniyle proje askıya alındı. 2021'de yeniden başladı ve adı "Aimadara" olarak değiştirildi (Abhazca'dan çevrisi – "nesillerin bağlantısı").
 • Uluslararası aktivite
Ekim 2020'de DAK yönetici sekreteri İnar Gitsba ve Yüksek Konsey üyesi İnver Alşundba, Abhaz-Abaza ve Çerkes diasporalarının temsilcileriyle toplantılarını Suriye'de yapmışlardı. Kongre temsilcileri, DAK'ın amaç ve hedefleri, faaliyetleri, projeleri ve planları hakkında ayrıntılı olarak konuştu. Suriye'deki yurttaşlar Kongre çalışmalarına büyük ilgi gösterdiler ve ortak projeleri hayata geçirmeye hazır olduklarını ifade ettiler.
2021
2021 yılında Kongre ekibi, etno-kültürel değerlerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik önemli sayıda girişimi hayata geçirdi. Aynı zamanda DAK'ın faaliyetleri, Abhazya ve diasporanın ikamet ettiği ülkelerdeki epidemiyolojik durum ve kısıtlayıcı önlemler dikkate alınarak yürütüldü. Yerel şubeler açma çalışmaları durmadı: 2021'de DAK'ın 11 yeni şubesi kuruldu. Örgüte yeni üye alımı için çalışmalar devam etti.
 • Yerel şubelerin çalışmaları
2021'de DAK, 1992-1993 yıllarında Abhazya halkının Vatanseverlik Savaşı'nda hayatını kaybeden bölge sakinlerinin anısına Sohum'un Novi Rayon'da 85 ağaçtan oluşan "Anı Yolu"nu döşedi.
Kaldahuara köyündeki belediye üyelerinin girişimiyle, işadamı Denis Otırba'nın mali desteğiyle, bir yatılı okulun halter bölümü spor malzemeleriyle donatıldı. Aynı köyde, DAK ekibinin üyeleri, otoyol üzerindeki bir kamu durağını temizledi ve restore etti. Mgudzırhua'da DAK, toplantı salonunun ve Çlou'da serbest stil güreş bölümü için bir spor salonunun onarımına yardım etti.

Kongre, Baslahu'daki okul parkına yerel sakinlerle birlikte Abhaz yazarların adlarının ve alıntılarının yer aldığı 70'ten fazla bilgi levhası yerleştirdi. 1 Eylül itibariyle Othara ortaokulundaki sınıf yenilendi ve Pitsunda'da güzel sanatlar bölümü için stand alındı ve çocuk satranç turnuvasında katılımcılara hediyeler verildi.
DAK ekibi, Gagra Abhaz okulundan öğrencilerin aktif yardımıyla okulun arazisine ağaç dikti ve ardından Colors of nation kamu kuruluşu ile birlikte çevre girişimleri hakkında açık bir toplantı-konferans düzenledi.

Yeni DAK ekibinin sadece beş yıllık çalışmasında, yerel şubeler spor, kültür veya eğitim projeleri gibi çeşitli alanlarda 107 projeyi hayata geçirdi. Abhazya'daki bu çalışma, Dmitry Jiba başkanlığındaki yerel şubelerle çalışma bölümü tarafından denetlendi. Uzmanları: Herson Simonia ve Damir Garzoliya.
 • Sosyal girişimler
Geleneksel olarak, 2021'de DAK ekibi anma ve bayram etkinliklerine aktif olarak katıldı. "Ohta" gençlik merkezi ile birlikte St. Petersburg'daki Sohum ve Gudauta'da çocuk bayramlarını düzenlendi, DAK Abhazya halkının Vatanseverlik Savaşı'nda Zafer ve Bağımsızlık Günü'ne adanmış bir şenlik konseri düzenledi.
 • Ana dilin korunması
2021'de DAK ve "Alaşara", Abhaz-Abaza dilinin korunması ve geliştirilmesi programını tamamladı ve onayladı. Güncellenen eylem planı altı bölümden oluşuyor: öğretim kadrosunun eğitimi ve güncellenmiş eğitimi, bilimsel ve bilimsel-pedagojik personelin eğitimi, eğitim literatürünün geliştirilmesi ve yayınlanması, Abaza ve Abhaz dillerinin teorik ve uygulamalı araştırması, bilginin yaygınlaştırılması, Abaza dili ve edebiyatı. Ana dilin çevrimiçi kursları devam etti. DAK tartışma kulübünün projesi sayesinde Abaza dilinde ilk sesli kitap yayınlandı - bu, Bemurza Thaytsuk'un Kafkas Savaşı ve 19. Yüzyılın Abazaların Osmanlı İmparatorluğu'na yeniden yerleştirilmesine adanmış "Bir Avuç Toprak" kitabıdır.
 • Eğitim ve bilim
Kongre için yılın önemli başarılarından biri, yurttaşların yüksek öğrenim görmelerine yardımcı olmaktı. Daha önce, DAK ve St. Petersburg Devlet Orman Mühendisliği Üniversitesi ile imzalanan anlaşma sayesinde, 2021'de Abhazya'dan 8 kişi başvuruda bulundu, bu üniversitede eğitim alma fırsatı buldu, burs ve yurt sağlandı. 2022'de birinci sınıf öğrencilerinin sayısı 18'e yükseldi.
DAK, Büyük Peter (Kunstkamera) ismini taşıyan Antropoloji ve Etnografya Müzesi ile de bir anlaşma imzaladı. Bu, ortak faaliyetler yürütmeyi mümkün kıldı: toplu bir monografi üzerinde çalışmalar yapılıyor, Kunstkamera'nın arşiv fotoğraflarından bir sergi oluşturuluyor, bilimsel makaleler yazılıyor ve yayınlanıyor, yüksek lisansa girmek için genç bilim insanlarına fırsat veriliyor. 2021'de DAK'ın Sohum ofisi, Abhazların tarihi, kültürü ve etnolojisi üzerine bir dizi konferansa ev sahipliği yaptı. Öğretim görevlisi, ünlü Abhaz etnolog Marina Bartsıts olan, DAK Yüksek Konseyi üyesiydi.
Dünya Abaza Kongresi ayrıca Uarça köyünde Abhaz-Abaza halkının tarihi, kültürel ve dilsel birliği hakkında bir ders düzenledi. DAK Yüksek Konsey üyesi, Dimitri Gulia'nın adını taşıyan Abhaz Araştırmalar Enstitüsü müdürü, tanınmış Abhaz bilim adamı Arda Aşuba tarafından okundu.

Sohum'daki Ebeveyn Kulübü'nün toplantı devam etti ve devam eden kulübün toplantıları da Gagra'da devam etti.
 • Spor
Geçtiğimiz yıllarda spor projelerinin uygulanması, Kongre ekibinin ana önceliklerinden biri olmuştur. 2021 yılında, Rus futbol kulübü "Zenit"in Abhazya'daki şubesinin açılışı kutlanıyor. DAK bunda önemli bir aracılık rolü oynadı. "Zenit" şubesinin çalışmaları Abhazya'da futbolun gelişimini teşvik ediyor, spor personeli yetiştirmeyi mümkün kılıyor ve yetenekli futbolculara Rusya ve dünya futbol sahalarında oynama şansı veriyor.
 • Eğitim projeleri
2021'de, çocukların öğretmenler ve ebeveynler eşliğinde Yeni Afon mağarasını, "Pride" aslan parkını ziyaret ettikleri ve "Apsny" etnoparkında bir eğitim dersi dinledikleri "Aimadara" eğitim projesine devam edildi. Çeşitli köy okullardan 400'den fazla çocuk şimdiden "Aimadara" projesine katıldı.
Ulusal danslar hakkında, Abhaz halk şarkısı "Нарҭаа рышҭыбжь" ve (Abhazcadan çevrilmiştir - "Nartların Yankısı") ve geleneksel Abaza bıçağı hakkında "Amazara" projesinin bir parçası olarak 2021'de üç video çekildi ve paylaşıldı.
Temmuz 2021'de DAK, "Иарбан? Иаба? Ианба?" ("Ne? Nerede? Ne zaman?") projesi, Abaza halkının tarihi ve etnografyasına adanmıştır. Çekimler Abhaz Devlet Televizyon ve Radyo Şirketi'nin stüdyosunda gerçekleşti. Organizatörler tarafından tasarlanan oyunun video versiyonu, hem Abhazya'da hem de yurtdışında mümkün olan en geniş kitleye ulaşmamıza olanak sağlıyor.
 • Hayırseverlik
DAK, Tsandripş'deki "Biz Birlikteyiz" merkezinin koğuşlarına özel aletler teslim bağışladı: egzersiz minderleri, denge ve basamak platformları ve doktorların çocuklarla çalışması için gerekli özel aletler bağışladı. Merkezin bahçesine çocuk oyun parkı kuruldu.
Abhazya halkının 1992-1993'teki Vatanseverlik Savaşı sırasında Gagra'nın kurtuluşu gününde, 6 Ekim'de, DAK çalışanları "Apsny" Savaş Engelliler Derneği'nin savaş gazilerine hediyeler takdim etti. Onlara televizyonlar, ısıtıcılar ve sıcak battaniyeler verildi.
Kuruluş, özellikle koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasının zirve yaptığı dönemde Cumhuriyet'in on okuluna bakteri öldürücü sirkülatörler ve temassız termometreler bağışladı.
Yıl sonunda, daha doğrusu yeni yıl arifesinde DAK, Abhazya'da çok sayıda çocuğu olan ailelere ve Abhazya'nın Sosyal Hizmet'in himayesi altındaki zor durumdaki ailelere yiyecek ve yeni yıl hediyeleri dağıttı. Gagra bölgesinden ailelere yardım sağlandı: bunlar Gagra sakinleri, Tsandripş ve Geçripş köyleri, Mahadır, Lapstarha, Alahadzıh ve Bzıpta köyleri.

Yeni yıl tatilinden hemen önce DAK, Sohum'daki Adıgeyskaya Caddesi'ne bir oyun alanı kurdu.
2022
 • Uluslararası faaliyetler
Mevcut 2022 yılının şubat ayında, Abhazya Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Vito Grittani'nin girişimiyle DAK ekibi, Başkan Yardımcısı Matteo Dall-Osso'nun "Halkların yaşama hakkı ve kendi kaderini tayin etme" konulu bir basın toplantısı düzenledi.. Abhazya ve Büyük Avrupa. Roma'da İtalyan Parlamentosu'nda yapıldı. Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bjaniya, DAK Yüksek Konsey Başkanı Musa Eqzek ve DAK Kurmay Başkanı Kan Tania katılarak birer konuşma yaptılar.
 • Bilgi çalışması
Kongre, önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da bilgilendirme çalışmalarına büyük önem verdi. 2021 yılında 10. yılını dolduran Abaza serbest güreş kulübü hakkında DAK çalışanlarının çabaları sayesinde bir belgesel film çekildiğini belirtmekte fayda var.
Film, DAK Yüksek Konsey Başkanı, hayırsever, SSCB serbest güreş spor ustası Musa Eqzek tarafından kurulan kulübün tarihini anlatıyor. Çekimler Moskova, Naro-Fominsk, St. Petersburg, Sohum ve Gudauta'da yapıldı.
Buna ek olarak, DAK yeni projesi "DAK Yüzleri" kapsamında Kongre ekibinin üyeleriyle bir dizi video röportajı başlattı. Yazarı, DAK bilgi portalı Amina Lazbaydı. Projenin yaratıcıları, Sohum'daki Kongre ofisi personeli ile birkaç video görüşme kaydetti, ardından DAK'ın St. Petersburg'daki merkez ofisi personeli ve DAK Yüksek Konsey üyeleri ile görüşmeler yapılması planlanıyor.
"Amazara" projesi kapsamında Abhaz ve Abazaların somut olmayan mirası hakkında bir film daha çekildi, Abhaz şarkısına ithaf edildi. Filmin yönetmeni ve senaristi, Samson Çanba adını taşıyan Abhaz Dram Tiyatrosu'nun yönetmeni Abhazya'nın Onurlu Sanatçısı Madina Argun'du. Bugün "Amazar" projesi kapsamında üç video geliştiriliyor - düğün törenleri, ulusal enstrümanların üretimi ve Apsuara kanunu hakkında.
DAK, Abhazya halkının yazarı Aleksey Gogua'nın aynı adlı öyküsünden uyarlanan yeni kısa filmi "Асыс"in ("Kuzu") ilk gösterimini Abhazya'da düzenledi. Filmin yönetmeni, Rusya Devlet Sinematografi Enstitüsü mezunudur. S. A. Gerasimova (RDSE) Amina Kvarchia'dır.

Kongre'nin desteğiyle Abhazca "Abraskil'in Kahramanlıkları" karikatürü İngilizce'ye çevrildi. Yazarı ve yaratıcısı, sanatçı ve animatör Astamur Kvitsinia'dır. DAK bilgi portalı baş editörü Amina Lazba çeviri üzerinde çalıştı.
 • Eğitim ve sağlık
Eylül 2022'den bu yana, DAK'ın Sohum ofisinde İzolda Hagba yönetmenliğinde eğitim, sosyal aktivizm ve sağlık hizmetleri bölümü açıldı, uzman Naur Hişba'dır. Bölüm, ilk yardım ve kariyer rehberliği konularında bir dizi eğitim başlattı. Gudauta ve Oçamçira ilçelerinin köylerindeki yüzden fazla okul çocuğu, profesyonel bir kurtarıcının rehberliğinde ilk yardımın nasıl düzgün bir şekilde sağlanacağını öğrendi, yaraları nasıl saracaklarını ve suni solunum tekniklerini öğrendiler. Bu proje kapsamında Cumhuriyet'teki her okula ilk yardım malzemelerinden oluşan bir eczane seti hediye edildi.
2020 yılında, DAK'ın Sohum ofisindeki münazara kulübü, Rustam Zantaria liderliğinde çalışmalarına devam ediyor. Kulübün bugünkü faaliyeti "Apsuara" konularına ayrılmıştır.
DAK'ın Sohum ofisindeki konferans salonunun çalışmaları devam etti: tarihçi, DAK Yüksek Konsey üyesi Jambul İnjgia, Abhaz halkının kültürü ve tarihi hakkında herkesin katılabileceği üç konferans verdi.
 • Spor ve gençlik çalışmaları
"Alaşara" ve DAK tarafından düzenlenen Abaza halkının VII. oyunları Temmuz ayında Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde gerçekleşti. Çerkesya'da her yıl düzenlenen kültür ve spor festivali "Abaza" kapsamında Abhaz-Abaza etnik grubunun Kültür Günü ve Abhaz Bayrağı Günü düzenlendi.
Eylül 2022'de ilk kez Sohum'da Abhaz halk sporları turnuvası "Ахьышьҭра" düzenlendi. Yarışmaya Duripş, Djgerda, Çlou ve Sohum'dan okul çocuklarından oluşan takımlar katıldı. Turnuva, Sohum şehri idaresi ve DAK tarafından organize edildi. Bu turnuvanın ve Kongre temsilcilerinin Abhazya'nın çeşitli okullarında düzenlediği geleneksel oyunlar üzerine ustalık sınıflarının temel amacı, "Аимцакьачара", "Ахылпахас", "Акьыаброу" gibi Abhaz halk oyunlarına olan ilgiyi canlandırmak, gençleri spora dahil etmek ve Abhaz kültürünün halk tarafından genel olarak olumlu algılanmasıdır. DAK'ın Abhazya'daki bölgesel temsilciliği altındaki gençlik gelişimi ve fiziksel kültür bölümü bu yönde aktif olarak çalışıyor. Bölüm yönetici Valery Berzenia, uzman Esma Kvitsinia'dır.
DAK, köy okullarını desteklemek için çalışmaya devam etti. Bu nedenle, Lıhnı'da DAK yerel şube çalışanları modern spor ekipmanları kurdu. Antrenman için tüm yatay çubuklar yerel bir demirhanede yapıldı.
 • Hayırseverlik ve sosyal girişimler
DAK, 2022'deki ilk yardım etkinliğini kalabalık ailelere adadı. Yeni yıl tatillerinde gerçekleştirdi. "Çocukluk Dünyası" hayır kurumu ve "Turist" turizm şirketi ile birlikte Kongre, Gagra bölgesindeki geniş ailelerin çocuklarını Abhazya'nın başkentine davet etti. 36 çocuktan oluşan bir grup, ebeveynleri ile birlikte 11 Ocak'ta bütün günü Sohum'da geçirdiler ve "Apsny" etnoparkında eğitici bir gezi yaptılar.

2022 yılında, Üst Kurul üyelerinden DAK Bölge Şube Başkanı Ahmet Hapat'ın girişimiyle, DAK Türkiye Yerel Temsilcilikleri üyeleri ile ortaklaşa yürütülen "Ruhun Sıcaklığı", Abhazya'da ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve ayakkabı dağıtıldığı geleneksel bir yardım etkinliği düzenlendi. Yurttaşlar ayrıca Gudauta covid hastanesi ve Sohum Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi çalışanlarına, genç teknik personele, Sohum ve Gulripş'deki 13 anaokulundan öğretmenlere ve ayrıca Sohum'daki yatılı okulların personeline bir yığın hediye teslim etti: Kaldahuara, Oçamçira ve Sohum'da okuyan bazı öğrencilerinede.
DAK, Haziran ayındaki Çocuk Bayramı'nda Abhazya'nın başkentinde çocukların resimlerinden oluşan bir sergi düzenledi ve bayramın arifesinde Gudauta bölgesi, Othara köyünde çocuklar için Abhazya ulusal oyunları ve eğitimiyle bir ders düzenlendi. Çerkesya'da DAK ve "Alaşara" himayesinde geleneksel olarak Abaza halkının Kültür Günü ve Abhazya Devlet Bayrağı Günü kutlandı.
 • Abhazya Kadın Koordinasyon Konseyi'nin faaliyetleri
Abhazya Kadın Koordinasyon Konseyi'nin bu yıl Eylül ayında sunulan yeni projesi "Rızaya Giden Yol" özellikle dikkate değerdir. Proje, kadınlara yönelik bir eylem stratejisi geliştirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında, ailenin toplumdaki kurum ve statüsünün güçlendirilmesine ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik bir dizi program geliştirilmiştir. Abhazya'da ve yurtdışında tanınmış gazeteci Ekaterina Bebya, Konsey Başkanı oldu.
Abhazya halkının 1992-1993 yıllarında kazandığı Vatanseverlik Savaşı zaferinin 29. yıldönümünün kutlanmasının arifesinde Ekaterina Bebya, "Barış ve sosyal adalet için Abhazya anneleri" hareketinin temsilcileriyle bir toplantı yaptı. Bu tanınmış kadınlarının anılarını paylaştıkları sıcak bir buluşma oldu.
Ekim 2022'de, DAK bünyesindeki Abhazya Kadın Koordinasyon Konseyi üyeleri, Kuzey Kafkasya'nın Stavropol, Çerkesya, Kislovodsk ve Krasny Vostok köyünde düzenlenen Abhaz-Abaza Forumuna katıldı. Forumun ana etkinliği, Kongre'nin bir bölümü ile Stavropol Bölgesi "Abaza" kamu kuruluşu arasında ortak yaratıcı projelerin uygulanmasına ilişkin bir anlaşmanın imzalanmasıydı. Etkinliklerin düzenlenmesinde karşılıklı yardım sağlanmasını, yaşlı ve genç nesiller arasındaki bağların güçlendirilmesini içerir.
Bugünkü Dünya Abaza Kongresi- aynı fikirde olan insanlardan oluşan bir ekiptir ve her biri ana hedefe ulaşmak için ortak bir amaç için büyük çabalar sarf ederler. Sonunda, birleşik Abaza halkına yardım etmek için adım adım sadece benzersiz ve orijinal bir örgüt olarak aynı yerde durmamak ve aynı zamanda büyümek ve genişlemek için çalışıyor. Aynı zamanda, yukarıdaki kısa rapordan da açıkça görülebileceği gibi, tüm fikir ve projeleri hayata geçirme arzusu yeterli değildir: tüm bu çalışmaları sağlamak, en parlak fikirleri bile desteklemek için etkileyici, ciddi finansal yatırımlara ihtiyaç vardır.

Bugüne kadar, Kongre faaliyetleri için mali, lojistik ve diğer kaynak desteği neredeyse tamamen tek bir kaynaktan - DAK'ın mevcut başkanının kişisel fonlarından - gerçekleştirilmektedir. Bu çok önemli bir mali yük ve günümüzde finansman kaynaklarını genişletmek için çözüm arayışları özellikle önem kazanıyor. Kongre her türlü fikir ve öneriye açıktır. Sohum'da Kongre'ye ait bağışların yapılabileceği bir takas hesabı bulunmaktadır. Kongre veb sitesi üzerinden de çeşitli projeler için üyelik aidatı ve bağış yapılabilmektedir.

© Metin - Asta Ardzınba
Editör - Olga Soldatenkova
Türkçe tercüman - Mramza Bidanykua
Baş editör - Amina Lazba