Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçimlerine 10 gün kaldı. Adayların seçim merkezleri aktif olarak çalışıyor, Abhazya halkı seçimini yapmaya hazırlanıyor.

Gelecek etkinlikler ışığında, aşağıdaki konuşmanın yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz:

Kamu örgütü Dünya Abaza Kongresi siyasi bir örgüt değildir ve siyasi süreçlere hiçbir şekilde dahil olmaz. Bunun yanı sıra, hiç birisine herhangi bir tercih ifade etmeden, ülkenin tüm siyasi güçleriyle çalışma diyaloguna açık olduğumuzu bildirmek isteriz.

DAK'ın amacı daima, Abhaz-Abaza ve Ubıh halklarının etnik ve kültürel değerlerinin güçlendirilmesi olarak kalacaktır. Ana görevlerimizin başında sosyal yardımlaşmayı teşvik etmenin, insanlar için uygun yaşam koşulları yaratmanın ve sivil toplumu güçlendirmenin geldiğini düşünüyoruz.

Bu sorunları çözmek için Kongre, Abhazya Cumhuriyeti yerleşimlerinde yerel temsilciliklerin kurulması üzerinde aktif olarak çalışmaktadır. DAK çalışanları, Abhazya'daki köylerin ve şehirlerin inisiyatif gösteren sakinleri ile buluşuyor, insanların en öncelikli sorunlarını tartışıyor ve yerleşimlerin adım-adım geliştirilmesi için yol haritaları geliştiriyor. Bugün için 37 yerleşim bölgesinde sistematik bir şekilde bu tür çalışmaları yürütülmekte.

DAK, yerel temsilciliklerin faaliyet gösterdiği yerleşim yerlerinin öncelikli sorunlarının sistematik bir veri tabanına sahiptir. Bu problemlerin hepsi mümkün olan en kısa sürede bir çözüme ihtiyaç duymaktadır.

Bu sorunların bir bölümü şuan Kongre ekibi ve bölge sakinlerinim çabaları ile çözülmeye çalışılıyor. Örneğin, DAK ekibinin ve Baslahu köyü sakinlerinin ortak çabalarıyla, köy okulunun resim öğretmeninin ailesi için bir ev inşa ediliyor. Ğuada köyünde 25 yıldır, 50 ev ve bir okulun su tesisatından yoksun durumda olduğunu öğrendik. Bu sebeple tüm malzemelerin satın alınması konusunda bir karar aldık. Bölge sakinleri tüm çalışmaları kendi çabalarıyla yapmaya hazırlar.

Bunlar ve diğer onlarca sorun, aslında ülke sakinlerine ilgi göstermek açısından harika bir fırsat.

Tarafımızca belirlenen sorunlar ve görevler, Abhazya Cumhurbaşkanı seçiminin sonucunun ne olacağına bakılmaksızın aktüel olacaktır. Bu bağlamda, mevcut bilgileri başkanlık kampanyasındaki tüm katılımcılarla paylaşmaya hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.

Cumhuriyetin en yüksek görevine aday olan bir ismin, ülkenin gerçek ihtiyaç ve taleplerine göre ülkenin kalkınma stratejisini oluşturması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Kongre tarafından yürütülen çalışmaların tüm adaylar için faydalı olacağını düşünüyoruz.

Değerli ülke sakinleri, sevgili adaylar!

Anavatanımız için refahın hüküm sürdüğü bir geleceğe inanıyoruz. İçtenlikle gücün insanların çıkarlarına hizmet ettiği müreffeh bir ülkede yaşamak istiyoruz.

Ülkenin sakinleriyle, tüm sağlıklı siyasi güçlerle birlikte, Abhazya vatandaşlarının öncelikli, acil sorunlarını çözmek için etkili bir karşılıklı yardımlaşma ve gelişme modeli oluşturabileceğimizden eminiz