Dünya Abaza Kongresi ve "Alaşara" vakfının Abhaz-Abaza halkının manevi mirasını koruma projesi, Abazalarda bıçak işçiliği ile ilgili bir belgesel film ile devam etti.

Abhaz-Abaza halkının manevi mirasını koruma üzerine yürütülen «Amazara» projesine yeni bir video eklendi. "Alaşara" vakfının yardımıyla geleneksel Abaza bıçak zanaatını ayrıntılı olarak anlatan bir belgesel film çekildi.

"Alaşara" vakfı başkan yardımcısı Murat Geadıgua, böyle bir film yapma fikrinin uzun zaman önce ortaya çıktığını, hatta KÇC Ulus Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilmesinin planlandığını, ancak çeşitli nedenlerle mümkün olmadığını kaydetti. Ardından Dünya Abaza Kongresi ve Musa Egzek’in girişimiyle "Alaşara" vakfı Abhazya ve KÇC için tamamen yeni bir proje başlattı, Abhaz-Abaza halkının manevi mirasını koruma üzerine yürütülen «Amazara» projesi. Ve bıçak işçiliği ile ilgili belgesel film planlarının uygulanması Amazara projesi çerçevesinde mümkün oldu.

Geadıgua, “Uzun zamandır Abhaz-Abaza kültürünün bu ilginç unsurunu göstermek istiyorduk, bu pratikte kaybolmuş bir zanaat. Musa Habale-ipa sayesinde yeniden canlandı ve şimdi gelişiyor. O bir ustaya destek verdi. Ekipman satın aldık, atölye yaptık ve usta öğrenci kabul etmeye başladı. Şimdiden yedi öğrencisi bulunuyor”, dedi.

Ona göre, Abaza bıçak işçiliğinin yeniden canlanması ve ustaların sayısının artması yeterli değildi, geleneksel Abaza bıçağının nasıl yapıldığını "tüm dünyaya anlatmak" önemliydi.

«Alaşara». Vakfı başkan yardımcısı, “Bu video zanaatın ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, Abazaların ne tür zanaatkarlar olduğu, demiri nasıl işledikleri, nasıl keskin silahlar ürettikleri, hangi tür bıçak ve sapların mevcut olduğu, bu bıçağın daha önce nasıl keskinleştirildiği, kının, tamganın (soy işareti, mühür) nasıl yapıldığı hakkındadır”, diye belirtti.

Geadıgua, belgeselin алабашьа (alabaşa) (geleneksel Abhaz bastonunun) kökeninden de bahsettiğini kaydetti.

"Alaşara" vakfı başkan yardımcısının verdiği bilgiye göre, çekim yaklaşık üç ay sürdü. Çerkessk şehrini ve Elburgan, Kara-Pago, Psıj köylerini gezdiler. Senaryo önceden hazırlanmış olmasına rağmen, belgesellerde sıkça olduğu gibi çekim sürecinde de ayarlamalar yapılmış.

Murat Geadıgua, “Tüm materyalleri toplamak çok zordu. Filmde yedi uzman, 10 oyuncu var. Ünlü Abaza besteciler, şarkıcılar, akordeoncularla çalışıldı. Filme özel bir şarkı yazıldı. Çekimlerde toplam 25 kişi çalıştı”, dedi.

Sanatsal sahnelerin belgesel filmlere entegre edildiğini, bu da o dönemin atmosferini daha iyi hissetmeye yardımcı olduğunu ve bıçak yapma zanaatını açıkça gösterdiğini vurguladı. Murat Geadıgua'ya göre en zor olanı bu sahnelerin çekilmesi idi.

Dünya Abaza Kongresi ve uluslararası "Alaşara" derneğinin, Abhaz-Abaza halkının manevi mirası ile ilgili projesi "Amazara"; halk şarkıları, milli edebiyat ve anadil, halk sanatları ve eski geleneklere ithaf edilmiş videolarla devam edecek. Videolar Abhazya ve Karaçay-Çerkess de çekilecek.