20515

18Eylül Salı günü Suhum’da, Dünya Abaza Kongresi Bilgilendirme Portalı’nın tanıtımı yapıldı.

18Eylül Salı günü Suhum’da yapılan tanıtımında da portalın hem Yöneticisi hem de Baş Editörü olan Amina Lazba, Dünya Abaza Kongresi Resmi Bilgilendirme Portalı’nın dünyaya Abhaz ve Abaza uluslarını anlatmayı hedeflediğini belirtti. Portalın sunumu Abhaz Televizyonu stüdyosunda gerçekleşti.

Amina Lazba, portalın Kongre’nin çalışmaları ve Abhaz-Abaza uluslarının yaşamlarından güncel bilgileri üyelerine sunacağını belirtti. Portalın bütün içeriği Abhazya’nın olumlu imajını oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik olduğu da verilen bilgiler arasındaydı.

Lazba, “Portalın tüm içeriği sadece bilgilendirme amaçlı olacak. Amacımız, tüm Dünyaya tarihimizi, kültürümüzü, etnografimizi ve halkımızın seçkin temsilcilerini gerektiği gibi tanıtmak. Dünya’ya kendimizi anlatacağız. Söyleyecek ve gurur duyacak çok şeyimiz var”, dedi.

Lazba Amina, portal materyallerinin tam altı dilde; Abhazca, Abazaca, Türkçe, Rusça, İngilizce, Arapça yayınlanacağını belirtti. Bugün için portalın beş dilinin aktif durumda olduğunu, Arapça dil seçeneğinin şuan hazırlanma aşamasında oluğunu ve en kısa zamanda onun da hizmete geçeceğini sözlerine ekledi.

Daha fazla bilgi için>>

DAK Yönetici Sekreteri İnar Gıtsba, portalın Kongre’nin ana amacı - Abhaz-Abaza ulusları temsilcilerinin birleşmesinin gerçekleştirilmesinde önemli bir araç olacağının altını çizdi.

Kongre Yönetici Sekreteri, “Günümüzde, bilgi teknolojisi çağında, halkın birlik olabilmesini teşvik edebilmek açısından, modern iletişim araçlarını - özellikle internet kaynaklarını kullanmak çok etkili bir yol. Bu düşünceyle yola çıkarak, tüm dünyadaki Abhaz-Abaza ulusu temsilcilerini yakınlaştırmak için bilgilendirme portalımızı kurduk”, diye bildirdi.

Altı aylık hazırlık süreci boyunca DAK bilgilendirme portalı açılış gününe kadar hayli büyük bir kaynak oluşturdu. Bugüne kadar portala; 50 GB dan fazla enformasyon, 700 sayfayı aşkın metin ve 1000 den fazla fotoğraf ve video materyal yüklendi.