Bölge Temsilcilikleri ve Dünya Abaza Kongresi Koordinatörlüğü gençlik etkinlikleri pozisyonu için iki aday bulunuyor. Adaylar deneme süreci koşulları ile çalışmaya başladılar.

Said Bargancia

Bölge Temsilcilikleri ve DAK gençlik etkinlikleri Koordinatörlüğü’nden boşalan koltuk için yapılan yarışma ve sonucunda iki aday seçildi. Üç ay boyunca, iki genç gelecekteki Koordinatörünkine benzer görevleri yerine getirecek ve ardından DAK'ın liderliği nihai seçimi yapacak.

Yarışmanın son aşaması ile aynı anda iki başvuru sahibi için deneme süresi yarışma şartlarına göre başlatıldı. Ayrıca DAK deneme süresinin sona ermesinden sonra yarışmacılardan herhangi birini işe almama hakkını saklı tutmaktadır. DAK Yüksek Konsey Başkanı Musa Egzek ile yapılan mülakatın ardından yarışmanın finalistleri nihayet belirlendi. Başkan, Kongre ekibinin Abhaz-Abaza halkının; etnik ve kültürel birliğin güçlendirilmesi, hem Abhazya'da hem de Karaçay-Çerkes de ve diasporanın yoğun ikamet ettiği ülkelerde ana dili, gelenekleri ve kültürü korumak ve geliştirmek gibi temel hedefleri yerine getirmek için aktif olarak çalıştığını kaydetti.

Pandeminin sınırlamaları nedeniyle uzun bir ara veren Kongre’yi daha da yoğun bir çalışmalar bekliyor. Bu bağlamda, DAK ekibinin karşı karşıya olduğu görevlerin yerine getirilme hızını artırmak için yeni çalışanların işe alınması gerekli gündeme geldi.

Egzek, “Bunu yapmak, çalışmalarımıza en uygun çalışanı belirlemek için bir yarışma düzenledik. Harika gençlerimiz var: eğitimli, aktif ve en önemlisi, insanlarını, ülkelerini içtenlikle seven”, dedi.

DAK Yönetici Sekreteri İnar Gıtsba, yarışmaya toplam 30 kişinin katıldığını söyledi.

Gıtsba, “Tüm adaylar yeterince eğitimli, motive, çeşitli alanlarda hem kişisel olumlu nitelikleri hem de mesleki becerilerini birleştirmiştir, çoğu farklı yabancı dilleri konuşan adaylardı. Ama en önemlisi, bence amacımıza duyarsız değillerdi. Bu nedenle seçim yapmak kolay olmadı”, diye yorumladı.

Adayların önümüzdeki üç ay içinde çözmeleri gereken mevcut görevler bulunuyor. Bunların başında öncelikle DAK'ın mevcut yerel temsilcilikleri ile birlikte projelerin uygulanması ve Abhazya topraklarında yeni temsilciliklerin açılmasının organizasyonu bulunuyor.

Koordinatörün sorumlulukları

· DAK Yerel Temsilciliklerinin (kısaltma – YT) açılmasında görev almak, sosyal açıdan önemli projelerin uygulanması açısından, DAK'ın yasal amaç ve hedeflerini yerine getirmeyi amaçlayan Yerel Ofislerin proje ve faaliyetlerinin planlanması;

· Çalışma Planının etkin ve zamanında uygulanmasını sağlamak için Yerel Temsilciliklerin çalışmalarını ve YT'nin bölgeler arası etkileşimini denetlemek.

· YT'nin Çalışma Planı çerçevesinde düzenlediği proje ve faaliyetlerin uygulanmasına yönelik bir algoritma oluşturmanın ekonomik verimliliğini sağlamak, YT'nin çalışmaları için ileri, etkin yöntemler geliştirmek ve projeleri hayata geçirmek için uygulamaya sokmaktır.

· DAK YT tarafından başlatılan ve yürütülen her bir proje ve faaliyetin uygulanmasına eşlik eden dokümantasyonun hazırlanmasında yer almak, bu dokümantasyonu onaylamak, kayıtları tutmak ve DAK Merkez Ofisine ulaşımını kontrol etmek.

· Verilen yetki dahilinde raporlama yapmak (yönetimin talebi üzerine çeşitli türlerde raporlar ve sunumlar hazırlamak dahil).

· Her yıl gerçekleştirilen Kültür ve Spor Festivali "Abaza" nın hazırlanmasına ve düzenlenmesine doğrudan katılmak.

· YT'nin çalışmaları çerçevesinde programların / projelerin hayata geçirilmesi konusunda DAK Bilgilendirme Portalı başkanı ve çalışanlarını kısa süre içerisinde bilgilendirmek.

· Üst Kurul Başkanı, Yönetici Sekreter ve Kadro Başkanının devam eden projeler için yaptığı eleştiri ve uyarıları analiz etmek, ortadan kaldırmak için önlemler almak ve

sonraki dönemlerde projeleri gerçekleştirirken tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almak.