31 Ocak tarihinde Çerkessk’te, uluslararası “Alaşara” derneği tarafından organize edilen yuvarlak masa toplantısın konusu: “Çok uluslu Rusya: Abazalar. Azınlıkların, dil, kültür ve ulusal geleneklerini korumak için temel bir model oluşturulması” idi.

“Çok uluslu Rusya: Abazalar. Azınlıkların, dil, kültür ve ulusal geleneklerini korumak için temel bir model oluşturulması” adlı yuvarlak masa toplantısı çerçevesinde, Petersburg’lu meslektaşları ile birlikte Karaçay Çerkessk Cumhuriyeti’nin bilim adamları, siyasetçileri ve kamuoyunun önde gelen isimleri, Abaza dilinin korunması ve geliştirilmesi üzerine tartıştılar.

Etkinlik, “Alaşara” derneği tarafından 31 Ocak tarihinde, uluslararası “Poliglot” kolejinde gerçekleştirildi.

Ateşli tartışmalara, Rusya Federasyonunun Federal “Eğitim Kanunu”nda yaptığı değişiklikler neden oldu.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında, Rusya Federasyonu Devlet Duma’sı, ulusal dillere değinen Federal “Eğitim Kanunu”nda yapılan değişiklikleri onayladı. Kabul edilen kanun doğrultusunda, orta eğitim kurumlarında eğitim gören Rusya Federasyonu vatandaşları, etnik kökenleri fark etmeksizin, kendilerinin anadilleri olarak kabul ettikleri dilde eğitim görebilecekler. Kanun tasarısı kabul edilmeden önce her öğrencinin anadili olarak, doğumundan itibaren ait olduğu etnik kökenin dili kabul edilmekteydi. Öğrenci orta öğretim kurumlarında, bunun için gerekli tüm koşulların sağlandığı kendi anadilinde öğrenim görmek zorundaydı.

Toplantıya katılan, Rus Bilimler Akademisi Akademisyeni, Dil Bilimleri Enstitüsü bilim yöneticisi Nikolay Kazanskiy de bu konu hakkındaki tutumunu dile getirdi.

Kazanskiy’e göre, son dönemde kabul edilen değişiklikler, Rusya'da yaşayan küçük halkların dillerini geliştirmeyi amaçlamıyor.

Bu birlikte çalışmayı gerektiren kapsamlı bir sorundur. Rusya’nın bütün bölgelerinin özelliklerini dikkate alan bir program hazırlanmalıdır”, diye vurguladı. Kazanskiy, dil dersi kitaplarının kalitesinin arttırılmasına ve öğretmenlerin niteliklerinin yükseltilmesine özel önem gösterilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Nikolay Kazanskiy, Abaza dilinin güçlendirilmesi ve korunmasında Karaçay Çerkessk kamu kuruluşlarının ve devlet yapılarının çalışmalarına özellikle değindi. Ayrıca Abaza dilbilimi için bilimsel personelin eğitimi hususunda yardım teklifinde bulundu.

Yuvarlak masa toplantısının sonunda Nikolay Kazanskiy, Dil Araştırmaları Enstitüsü'nde eğitim görebilecek potansiyel adaylarla görüştü.

Nikolay Kazanskiy'nin tutumu, etkinliğin bir başka katılımcısı - Abaza dilinin geliştirilmesine yönelik aktif çalışmaları destekleyen, periyodik yayın “Rus sanat ve bilim patronu” genel yayın yönetmeni Arkadiy Sosnov tarafından da desteklendi. Sosnov, “Anadilin nasıl korunacağını tüm Rusya’ya Abazalar gösterebilir”, diye vurguladı.

Yuvarlak masa toplantısı çerçevesinde , Musa Egzek’un “Rusya'nın Yerli Azınlıklarının Kuzey Kafkasya'daki Haklarını Koruma Politikası” adlı kitabı da tanıtıldı.

Kitabın sunumunu yapan, Rus Coğrafya Derneği üyesi Nadejda Emelyanova, “Her biri 6-7 başlıktan oluşan kitabın yedi bölümünde, Kuzey Kafkasya halklarının tarihi ve yerli halkların haklarını korumaya yönelik uluslararası uygulamalar yansıtılmaktadır”, diye belirtti.

Yuvarlak masa toplantısına Karaçay Çerkessk Millet Meclisi, bilim, eğitim, kültür, spor, gençlik ve turizm işleri komitesi Başkanı İsmel Bicev, Karaçay Çerkessk Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Fatima Bekijeva, Basınla İlişkiler Departmanı, Karaçay Çerkessk Ulusal İlişkiler ve kitle iletişim ve basın işleri Başkanı Artur Korkmazov, Karaçay-Çerkessk Devlet Araştırma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sergey Pazov, yatırımcı, “Poliglot” Uluslararası Koleji direktörü danışmanı Marcan Dagujiyev’in yanı sıra diğer birçok uzman, akademisyen ve toplum öncüsü katıldılar.

Uluslararası Abhaz-Abaza Uluslarının Gelişimi Derneği «Alaşara» beş yıldan uzun bir süredir Abaza dilini koruma üzerine aktif çalışmalar yürütmektedir. Çalışmalar, tanınmış dilbilimciler, tarihçiler ve etnografların katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, düzenli olarak, akademisyenlerin, sivil ve siyasi kuruluş önderlerinin katılımlarıyla yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilmekte, çok sayıda metodik el kitabı yayımlanmakta ve farklı yaş grupları için Abaza dili ile ilgili kurslar düzenlenmektedir.