DAK Yüksek Konseyi Başkanlığı daimî üyeleri, Kongre’nin ara sonuçlarını ve yakın gelecekte gerçekleştirmeyi planladıkları konuları ele almak için 16 Ekim de bir araya geldiler.

Said Barganciya

DAK çalışmaları ara dönem raporu ve ayrıca uluslararası faaliyetler planı da dahil olmak üzere geleceğe dair planlar, Dünya Abaza Kongresi Yüksek Konsey Başkanlığı daimî üyelerinin 16 Ekim’de gerçekleştirilen toplantısında ele alındı.

Toplantıda yer alanlar arasında; Musa Egzek, Natali Lazba, Beslan Dbar, İnar Gıtsba, Vyaçeslav Çirikba ve Şaraf Marşan vardı.

DAK Yüksek Konsey Başkanı Musa Egzek, toplantı katılımcılarını selamlayarak, sözü Yönetici Sekreter İnar Gıtsba’ya bıraktı. Gıtsba öncelikli olarak, başkanlık daimî üyelerinin çoğunluğunun toplantıda bulunduğunu, dolayısı ile “çoğunluk yakalanmıştır”, sözüyle vurguladı.

DAK Yönetici Sekreteri, Kongre’nin şu an ki çalışmaları hakkında hatırlatmalarda bulundu.

Gıtsba, “DAK, tüm dünyada yaşayan Abhaz-Abaza ulusu temsilcilerini bulma çalışmalarının yanı sıra onları Kongre üyeliğine almak içinde aktif çalışmalar yürütüyor. Bu amaçlara ulaşabilmek için yerel temsilcilikler kurulmaktadır. İlgili bölgelerdeki temsilcilikler, Abhaz-Abaza ulusu temsilcilerinden aktif sakinleri ile kurulmaktadır”, diye belirtti.

Gıtsba, açılan ve açılması planlanan temsilciliklerle ilgili verileri paylaştı. Bugün için yedi bölge temsilciliğinin kurulduğunu (Kabardey-Balkar, KÇC, Abhazya, Türkiye, Moskova ve St. Petersburg), Ürdün temsilciliği için çalışmaların şu an hala yürütüldüğünü belirtti. İnar Gıtsba’nın verdiği bilgilere göre, Büyük Britanya, Almanya, Suriye ve Abhaz-Abaza ulusu temsilcilerinin yaşadığı diğer ülkelerde de temsilciliklerin açılması planlanıyor.

DAK Yönetici Sekreteri, “Bölge temsilciliklerinin yanı sıra, aynı zamanda Abhazya’nın bazı bölgelerinde (Tkuarçal, Oçamçira, Gudauta) ve Türkiye’nin bazı şehirlerinde (İstanbul, İnegöl, İzmit, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Sakarya) yerel temsilcilikler açıldı. Yerel temsilciliklerin Abhazya’nın her bölgesinde açılmasını planlıyoruz. Bugün için yerel temsilciliklerimizin sayısı toplamda on tane”, diye anlattı.

İnar Gıtsba, Kongre’nin uluslararası faaliyetlerinden de kısaca bahsetti. DAK'ın ana hedeflerinden birine ulaşma bağlamında, Abhaz-Abaza diasporasının dünya genelindeki temsilcilerini birleştirmek amacı ile, Kongre heyeti, diasporanın ikamet ettiği, Türkiye, Ürdün, Mısır gibi ülkelere çalışma ziyaretleri gerçekleştirmektedir, ayrıca, Hollanda, Suriye ve Almanya’ya da ziyaretler planlanmaktadır, diye anlattı.

Musa Egzek konuya devam ederek, DAK’ın uluslararası çalışmalarında sıklıkla Rusya Dışişleri Bakanlığı ile istişarelerde bulunmaktadır diye vurguladı.

DAK YK Başkanı, “Rusya Dışişleri Bakanlığı ile istişarelerde bulunuyoruz. Deneyimlerini göz önünde bulundurarak, neye dikkat edilmesi, vurgu yapılması gerektiği konusunda tavsiyelerini alıyoruz. Birbirimizle etkileşime giriyoruz ve gerçek sonuçlar elde ediyoruz. Genel olarak bizim (DAK), uluslararası çalışmalarımız birçok işlevi yerine getirmektedir.”, diye vurguladı.

YK Başkanlığı daimî üyesi Vyaçeslav Çirikba da, Abhaz-Abaza ulusunun ikamet ettiği ülkelere yapılacak gezilerin önemine dikkat çekerek DAK'ın uluslararası faaliyetlerine övgüde bulundu.

Çirikba, “Büyük bir mutlulukla Kongrenin uluslararası etkinliklerini takip ediyorum. DAK'ın vatandaşlarımızla iletişimimizi sağlayan bir “köprü” haline gelmesi çok iyi. Avrupa'da yıllarca yaşadım ve deneyimlerime dayanarak DAK'ın ziyaret etmesi gereken ülkeler listesine İsviçre ve Belçika'yı da eklenmesini öneriyorum. Büyük bir Abhaz-Abaza diasporası da orada yaşıyor”, diye bildirdi.

Toplantıda üyelik aidatları hakkında, DAK Yönetici Müdürü Mihail Kalinkin bilgi verdi.

Mihail Kalinkin, “DAK, halihazırda binden fazla üyeyi bünyesine katmış bulunmaktadır, kayıtları tutulmaktadır. Çalışma şeklini aldı ve düzene koyuldu. Her üyenin katkısı yılda 100 rubledir. Şimdilik sadece Rusya Federasyonu'ndaki kullanıcılar için olsa da Abaza Kongresi'nin web sitesinden de üyelik ücretleri ödenebilmektedir. Katkılar toplanmaktadır, şu an yüzde 30 gibi bir oran toplanmış bulunmaktadır”, diye belirtti.

DAK üyeliği konusunda Musa Egzek, “bugün sıradan insanların Kongreye aktif olarak katıldığını ve üyelik aidatlarını ödediğini, ancak büyük iş adamlarının acelesi olmadığını” belirtti.

“Daha verimli çalışmalı, güvenilirliğimizi kazanmalıyız. Kongre projelerine büyük işler getirecek bir formül bulmak için çalışıyoruz”, diye sözlerine ekledi.

Dünya Abaza Kongresi Yüksek Konseyi üyeleri 17 Ekim için başka bir toplantı daha planlamaktalar.

Ara sonuçları değerlendirmek ve planları konuşmak üzere Dünya Abaza Kongresi Yüksek Kurul toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır. Yüksek Kurul üyelerinin bir önceki toplantısı Haziran 2019'da yapılmıştı.