Dünya Abaza Kongresi Başkanı Musa Egzek 2020 yılının arifesinde, Kongre’nin 2019 yılı çalışmalarını özetledi.

Bitmekte olan 2019'un son günlerinde, DAK Yüksek Konsey Başkanı Musa Egzek Kongre'nin Bilgilendirme Portalı’na bir röportaj verdi ve kuruluşun yıl içindeki çalışmalarını özetledi.

– Musa Habale-ipa, DAK basın toplantısındaki son konuşmanızda Kongre ekibinin performansını “iyi” olarak değerlendirdiniz. Sizce “mükemmel” değerlendirmesi için eksik olan neydi?

– Kongre planlarını uygulamaya yeni başladı, bu yüzden mükemmel sonuçlar hakkında konuşmak için henüz çok erken. Kongre ekibinin çalışmalarının ancak her Abhaz ve Abaza ailesinin nasıl yaşadığını bildiğimizde ve bir bütün olarak nüfusun yaşam standardını iyileştirecek olan sorunları birlikte çözdüğümüzde takdir edilebileceğimizi düşünüyorum.

–2020 yılında - örneğin Kongre yapısında veya çalışma yaklaşımında, herhangi bir değişiklik planlanıyor mu?

– Kongre ekibi - halkın gelişiminin elzem gereksinimlerini zamanında yerine getirmesi gereken sürekli gelişen bir organizmadır. En etkili sonuçları elde etmek için mevcut tüm kaynakları optimize etmek için sürekli çalışma devam etmektedir. Çalışma yaklaşımımız değişmeyecek, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti’nde yedi yıldır başarıyla uyguladığımız ve toplumun hemen-hemen tüm alanlarını kapsayan “Alaşara” Vakfı modeline dayanmaktadır.

– Kongre Bilgilendirme Portalı’nın çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Portal, amaç ve hedefleriyle sizce başa çıkabiliyor mu?

Bilgilendirme Portalı Kongre ekibi araçların ayrılmaz bir parçasıdır, bu nedenle, tüm ekibin genel değerlendirmesi olan “iyi” notu Bilgilendirme Portalı’nı da kapsar. Bilgilendirme Portalı’nın çalışmaları günümüz koşullarında, Kongre'nin hedefleri ve amaçları hakkındaki bilgileri yaymak ve dünyadaki Abhaz-Abaza halkının temsilcileriyle bir “iletişim köprüsü” oluşturmak açısından önemlidir. Bilgilendirme Portalı’nın potansiyeli sınırsızdır, sınırlarımızı kesinlikle aşamalı olarak genişleteceğiz ve internet alanında ulusumuz hakkında farklı dillerde yayınladığımız faydalı bilgilerin varlığını artıracağız.

– 2019 yılında yeni Bölge Temsilcilikleri ve DAK Yerel Bölge Konseyleri açıldı. Bunlardan bazıları yılın başında kuruldu ve bu süre zarfında kendilerini kanıtlayabildi. Çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

– Abhazya Cumhuriyeti'ndeki Kongre Yerel Bölge Konseylerinin sayısı açısından, onaylanan planın gerisindeyiz, ancak 2020'de bunu telafi edeceğimize eminim. Bugün için, yararlı sosyal projelerini ardı ardına gerçekleştiren Kahraman Şehir Gudauta’yı diğerlerinden ayırt edebiliriz. Bu şehirdeki müttefiklerimiz, Kongre çalışma prensibini, proje uygulama modelini çok çabuk kavradılar. Ve yaşadıkları şehre karşı duydukları sevgi sayesinde, toplum yararına faydalı çalışmaları gerçekleştirmeyi başarabiliyorlar.

– Abhaz ve Abaza dillerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında ne gibi başarılar elde edildi?

– Uzmanlarla birlikte, Abaza dilinin öğrenilmesi için bir dizi yardımcı kitap ve video-dersler geliştirdik ve yayınladık, popüler çizgi filmleri tercüme ettik, yeni şarkılar yazdık. Ayrıca Abazaca filmin çekimleri de devam ediyor. Yıl boyunca, Abhazya Bilimler Akademisi ile dil gelişimi için ortak bir program geliştirildi. Abaza ve Abhaz akademisyen ve dilbilimcilerimiz tarafından, 2020-2026 yılları için dilin korunması ve geliştirilmesi üzerine yeni bir program geliştirildi. Ana dilimizin gelişimine özel önem vermeye devam edeceğiz.

- Kongrenin uluslararası faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

–2019 yılının sonlarına geldiğimizde, Abhaz-Abaza diasporası temsilcileriyle uluslararası işbirliği konusunda onayladığımız plana tam olarak uyduğumuzu söyleyebiliriz. Kardeşlerimizin bulunduğu ülkelerde bölge temsilciliklerinin açılması, gireceğimiz yeni 2020 yılında da önceliklerimizden biri olmaya devam edecektir.

–DAK'ın bitirmekte olduğumuz yılın çalışmalarını özetlersek, ekibin en önemli başarısı Sizce nedir?

– 2019 yılında sosyal açıdan birçok yararlı etkinlik ve yardım kampanyası düzenlendi, herhangi birini seçmek zor. Tabii ki, Spor ve Kültür Festivali "Abaza"nın Abhazya Cumhuriyeti'nde ilk defa gerçekleştirilmesi ve “Abaza Halkları Kültür Günleri” kutlamaları ve “Abhazya Cumhuriyeti Devlet Sembolleri Günü” ve DAK Tartışma Kulübü’nün kurulması ve Avrupa ülkelerinde bölge temsilciliklerinin açılması ve diğerleri.

– Şahsen Size DAK için çalışmaya ilham veren şey nedir?

– Benim için büyük bir aile anlamına gelen – ulusuma karşı duyduğum sevgi.

Her insanın, her çocuğun kaderi için duyduğum sorumluluk duygusu ilham veriyor, atalarımızın gerçekleştirilmesi gereken umutları ilham veriyor, Tanrının bu özel misyonu yürütmeyi nasip etmesi ilham veriyor. Ben, Abaza halkının gerçekten yeniden canlanması, kültür ve geleneklerimizin dokunulmazlığı, dilin gelişimi, sevgi ve şefkatten yanayım. Apsnı ve Rusya'nın parlak geleceğinden yanayım.

– Yeni yılda Abaza halkına ne dilemek istersiniz?

– Yakınlarım, kalbime yakın insanlar, Abaza etnik grubunun birleştirdiği herkes! Yeni Yıl – bu bir aile bayramıdır ve her evde sevgi, karşılıklı anlayış, sağlık, barış ve huzurun saltanat sürmesini temenni ederim. Önümüzdeki 2020'de, sıkıca ve güvenle, el ele tutuşarak, mutluluğumuzun yolunda birlikte yürümemizi diliyorum!