Abhazya'nın yedi kutsal alanı (Abhazcadan. Çeviri Abjnıha) - Abhaz geleneksel dini tarafından kutsal sayılan Cumhuriyet topraklarında yedi yer. Her tapınağın, yalnızca belirli bir rahip ailesinin temsilcisi olabilen kendi rahibi vardır. Tepelerde tapınaklar düzenlendi.

Dıdrıpş-nıha, Gudauta bölgesindeki Açandara köyünde yer almaktadır. Bu kutsal alana Çiçba'nın rahip ailesi tarafından hizmet edilir. Abhazya'nın başkanı Vladislav Ardzınba, Abhazya halkının Vatanseverlik Savaşı sırasında ülkenin korunmasını dileyerek Dıdrıpş-nıha Dağı'nda dua etti.

Lıh-nıha - Kutsal Bakire Meryem'in Göğe Kabulü Kilisesi'nin bitişiğindeki bir kutsal alan, Lıhnaşta çayırında, Gudauta bölgesindeki Lıhnı köyünde yer almaktadır. Tatillerde, tapınakta bir hizmet yapılır ve bundan sonra, eski geleneğe göre, türbenin koruyucuları - köylüler, Şakrıl soyadının adamları tarafından yürütülen Lıh-nıha'da bir dua yapılır. Lıhnı köyündeki tarihi Lıhnaşta’da, yüzyıllardır Abhazya'nın dört bir yanından binlerce insanın ülke için önemli sorunları tartışmak ve gerekli kararları almak için toplandığı bir yer olmuştur.

Elır-nıha, George Ortodoks Kilisesi'nin bitişiğindeki başka bir kutsal alan. Oçamçira ilçesine bağlı Elır köyünde yer almaktadır. Elır-nıha tapınak Şinkuba'dır. Kutsal alanın kendisi çok eskidir ve 11 yüzyılda inşa edilen İlor tapınağından çok önce var olmuştur.

İnal Kuba Dağı, Phu köyünden 5 kilometre uzakta, dağların tepesinde yer almaktadır. Burada avlanmak kesinlikle yasaktır. Ayrıca burada gürültü yapamazsınız, uygunsuz davranamazsınız. İnal Kuba dağında bir hayvanı öldürürseniz evde mutlaka sorun çıkacağına dair bir Abhaz inancı var.

Ldzaa-nıha, Gagra bölgesindeki Pitsunda yakınların’da Ldzaa köyünün yakınında yer almaktadır. Ldzaa-nıha, kutsal antik meşe korusunda bulunur, bir tepenin üzerinde durur. Geleneklere göre meşe ağaçlarının kesilmesi yasaktır, kendi kendine düşen bir ağaç bile düştüğü yerde dokunulmadan kalır.

Adagua-nha kutsal alanı, Gulrıpş bölgesindeki Tsabal köyünden yaklaşık üç kilometre uzaklıktadır. Dağın başka bir adı var – “Сахарная голова” (Abhazca’dan çeviri şekerli kafa).

Laşkindar-nıha, Tkuarcçal şehri yakınlarında aynı adı taşıyan dağda yer almaktadır. Sovyet döneminde bir maden şehir olarak kurulan Tkuarçal'da kilise yoktu ve insanlar sorunlarıyla mabede gidiyorlardı.

Abhazya'da tarihsel olarak ortak olan yedi kutsal alana ek olarak, hemen hemen her Abhaz klanının kendi küçük kutsal alanı (Abhazca ajira) vardır, kural olarak burası kabile dualarının yapıldığı yerdir.

3 Ağustos 2012'de Abhazya Rahipler Konseyi, Sohum'daki kurucu mecliste yeniden oluşturuldu.