23954

Dünya Abaza Kongresi Yüksek Konseyi ve Uluslar arası Abhaz Abaza Kültürünü Geliştirme Derneği “Alaşara”nın Başkanı Musa Egzek DAK çalışmalarının nasıl şekilleneceğinden ve “Alaşara” derneğinin Kuzey Kafkasya’da ki deneyimlerinden Abhazya ve diğer diasporamızın bulunduğu ülkelerde nasıl faydalanabileceğinden bahsetti.

Musa Egzek, Abaza Kongresinin çözümlemeyi planladığı dört ayrı hedeften bahsetti. Bunların arasında Abhazya devletinin korunması ve geliştirilmesi, güçlerimizinbirleştirilmesi ve iş dünyasındaki Abaza halkının güçlerinden olumlu yararlar çıkarmakbulunduğunu belirtti.

Dünya Abaza Kongresi Yüksek Konseyi Başkanı Musa EgzekDAK çalışmalarının nasıl şekilleneceğinden ve “Alaşara” derneğinin Kuzey Kafkasya’da ki deneyimlerinden Abhazya ve diğer diasporamızın bulunduğu ülkelerde nasıl faydalanılabileceğinden bahsetti.