“Radlovsky Okumaları” IX Bilimsel Konferansı , Rusya Bilimler Akademisi'nin St. Petersburg'daki Antropoloji ve Etnografya Müzesi'nde (Kunstkamera’da) düzenlendi.

Yıllık bilimsel konferans "Radlovsky Okumaları", 30-31 Ocak tarihleri ​​arasında St. Petersburg'daki Rusya Bilimler Akademisi, Antropoloji ve Etnografya Müzesi'nde (AEM) düzenlendi. Konferans kapsamında, dört araştırmacının Abhazlar ve Abazalar hakkında sunum yaptığı “Rusya Yerli Halkları: Etnokültürel Projeksiyonlar” bölümü açıldı.

Kunstkamera'da Kafkasya Etnografya bölümü'nün önde gelen araştırmacısı, Tarih Bilimleri Doktoru Makka Albogaçieva ve Kabardey-Balkar Devlet Üniversitesi, Rusya Bilimler Akademisi yüksek lisans öğrencisi, Uluslararası Abaza-Abhaz Etnoslarının Gelişimini Teşvik Derneği başkanı "Alaşara" Murat Mukov, "Abaza halkının oyunları: tarih ve modern" raporu hazırladılar. Araştırmacılar, Abhaz ve Abaza halk oyunlarının ulusal karakteri, kültürü, yaşam biçimini ve çalışma koşullarını nasıl ortaya koyduğunu anlattı. Kültür ve spor festivali "Abaza" kapsamında her yıl Karaçay-Çerkesya'da düzenlenen "Abaza halkının Oyunları"nın popülaritesine ve pratik önemine dikkat çektiler.

Yabancı uyruklu öğrencilerle çlışmak için bölüm Başkanlığı Raporu ve. Petersburg Devlet Orman Mühendisliği Üniversitesi öğretmeni Madina Eqzek "Abazaların dini inançlarının dilbilimsel ve tarihsel analizi: Küyerelleşme bağlamında dini kimlik", küresellik ve yerellik (küyerelleşme) süreçlerinin Abazaların dini inançları üzerindeki etkisinin kapsamlı bir çalışmasına adanmıştır. Raporun yazarı, Abazaların dini kimliğinin hem küresel hem de yerel süreçlerin etkisi altında oluştuğu sonucuna varıyor. Abaza dilinde bireysel ifadelerin linguo-tarihsel analizine dayanan Madina Eqzek, dilin halkın kültür ve tarihinin özelliklerini yorumlamada ne kadar önemli bir rol oynadığını anlatıyor.

Antropoloji ve Etnografya Müzesi, Rusya Bilimler Akademisi Müzesin’de Teknolojileri Laboratuvarı'nda araştırmacı olan Tamara Aiba, “Türkiye ve Orta Doğu'daki Abhaz-Abaza kültür merkezleri” başlıklı raporunda Abhaz-Abaza kültür merkezlerinin ortaya çıkış tarihi hakkında konuştu. Araştırmacının raporunda Dünya Abaza Kongresi'nin çalışmaları ve Türkiye ile Orta Doğu'daki temsili de ele alındı.

Dünya Abaza Kongresi Yüksek Konseyi Başkanı, Uluslararası Abaza-Abhaz Gelişimini Destekleme Derneği "Alaşara" Başkanı Musa Eqzek, Kunstkamera Müdürü Andrey Golovnev'e bu tür konferanslar düzenlediği ve bilimsel ilgi gösterdiği için şükranlarını dile getirdi.

"Radlovsky Okumaları", çalışmaları yedi bölüme ayrılan yıllık bir bilimsel konferanstır: Rusya'nın yerli halkları: etnokültürel projeksiyonlar; Değişen önemlilik: teknikler, teknolojiler, yenilikler; Etno-kültürel kimliğin belirteçleri olarak geleneksel bayramlar; İslam dünyasının gelişmesinde kilit bir vektör olarak etnokültürel etkileşim; İplikten mızrağa ve lavtaya, Antropoloji ve Etnografya Müzesi, Rusya Bilimler Akademisi Müzesindeki koleksiyonlarındaki bitki materyallerinden eserler; Fiziksel antropoloji ve arkeolojide yeni araştırma yaklaşımları: yöntemler ve sonuçlar; Müze öğesi ve müze koleksiyonu: eser, kaynak, sergi. Konferans 2014'ten beri düzenleniyor.