İçerik
19 Mayıs 2022
02:01
Kayıt

Dünya
Abaza
Kongresi

Tüm dünyadaki Abhaz ve Abazaları birleştiriyoruz

İva Kogonia

13.03.2019 18:30 Toplum Önderleri 16799
İvua Koğonia’nın 115.yıldönümü: «Bir kitabın üstünde hem göz yaşı hem de hıçkırıklara boğulanı hiç görmemiştim»

İvua Koğonia çok kısa bir hayat yaşamış, genç ölmüştü. Ama yıldızı Abhaz şairlerinin takımyıldızındaki en parlak yıldızlardan biriydi. Ulusal şairin 115'inci yıldönümü anısına, DAK Bilgilendirme Portalı olarak bir makale hazırladık.