İçerik
20 Temmuz 2024
07:32
Kayıt

Dünya
Abaza
Kongresi

Tüm dünyadaki Abhaz ve Abazaları birleştiriyoruz

Nart Efsanesi

28.01.2019 12:40 Etnografi 112467
Abhaz'ın Nart Destanı: ulusun efsanevi imzası

Tüm ulusal efsanelerin ve mitolojilerin bir derlemesi olan bu destan anonimdir-belirli bir yazarı yoktur ve uzun bir zamandan beri gelişmektedir. Nart destanı - sadece folklorun en eski anıtı değil, aynı zamanda tarihçilerin Abhaz halkının yaşamını günümüzden binlerce yıl öncesine kadar incelemelerine de yardımcı olan bir yapıttır.