Dünya Abaza Kongresi, köy okullardaki öğrenci ve öğretmenlerin tıbbi muayenesine ilişkin projenin sonuçlarını özetledi. Tıbbi muayene DAK tarafından Abhazya Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlendi.

Selma Bazba

2023 yılının son gezisi Kongre ekibi ve Abhaz doktorlardan oluşan bir ekip tarafından İ. A. Kogoniya'nın adını taşıyan Kutol ortaokulunda gerçekleştirildi. Burada 150'ye yakın öğrenci ve öğretmenin sağlık muayenesi yapıldı.

Klinik muayene geleneksel olarak iki aşamadan oluşuyordu: genel tahlil için kan örnekleri alındı, glikoz seviyesini ölçtüler ve elde edilen sonuçlarla muayeneye devam ettiler.

Okul çocukları’nı çocuk doktorları Esma Gunia ve Olga Bıkovskaya, endokrinologlar Svetlana Gazizova ve Hamida Jikirba, göz doktorları Anna Kove ve Fatima Sangulia, kardiyologlar İnga Pipia ve Saria Potshor-ogly, kulak burun boğaz uzmanları Lana Eşba ve Ritsa Halbad, nörolog Roza Sinopyan, radyolog Aslan Berzenia tarafından muayene edildiler, rehabilitasyon uzmanı Arzadin Agrba'nın yanı sıra EKG hemşireleri Raisa Borolovets ve Emma Lamaşova da katıldılar. Ayrıca Sohum Tıp Fakültesi öğrencileri de asistan doktor olarak tıbbi muayeneye katıldı.

Muayene sırasında okul çocuklarına tıbbi tavsiyelerde bulunuldular ve gerekli muayeneler yapıldı. Belirlenen sorunları olan öğrenciler ek araştırmalara yönlendirildi.

DAK Eğitim, Sosyal Faaliyet ve Sağlık Bölüm Yöneticisi (SFSB) İzolda Hagba köye yaptığı geziden bahsetti ve yıl boyunca yürütülen yoğun çalışmaların sonuçlarını özetledi.

“Bu yıl proje Kutol köyüne yapılan ziyaret ile sona erdi. Burada 150'ye yakın öğrenci ve öğretmeni muayene imkanı bulduk. Yıl içerisinde hastanelere erişimin coğrafi olarak zor olduğu uzak köylerde 1.000'den fazla öğretmen ve okul çocuğuna ulaşılması planlandı. Ancak bu hedefi aştığımızı ve 1.500'ün üzerinde muayene gerçekleştirdiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Hagba, projenin düzenlenmesindeki yardımlarından dolayı Sağlık Bakanlığı'na şükranlarını dile getirdi.

“Tıbbi muayeneyi planlayıp onay aldığımızda ilk başvurduğumuz kişi Sağlık Bakanı Eduard Butba oldu. Daha sonraki çalışmalarımızda, doktorların organizasyonuyla ilgili her konuda bize yardımcı olan Bakan Yardımcısı Saida Delba ve bakanlığın tıbbi ve koruyucu bakım bölüm’ün baş uzmanı Esma Gunia ile işbirliği yaptık. Bu oldukça yoğun bir süreçti, çünkü seyahat edecek doktoru belirlerken çalıştığı kurumun uzmansız kalmadığından emin olmaları gerekiyor. Teknoloji için de durum aynı; ultrason makineleri veya EKG makineleri. Mesela Kutol gibi büyük okullarda her profilden iki uzmanın görevlendirilmesi gerekiyordu. Hagba, “Projenin sağlanan yardımlar olmadan  gerçekleştirilemeyecek’di onun için çok minnettarız” dedi.

Tıbbi muayene sonuçları: DAK ve Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılındaki projesi Kutol'da tamamlandı
© DAK

SFSB bölüm yöneticisi, projede DAK'ın daimi ortağı haline gelen özel merkezlere şükranlarını dile getirdi.

“En kısa sürede bizim için test sonuçlarını hazırlayan Larisa Ahuba ve “MedLife” laboratuvarına ve tüm çalışanlarına teşekkür etmek istiyoruz. Albina Hojava'nın temsil ettiği “ALBAMED” tıp merkezine tıbbi muayeneye katılımı ve sağladığı ekipman için teşekkür ederiz. Sohum Tıp Fakültesi öğrencilerini organize ettiği için Nato Tarba'ya teşekkür ederiz. Ve elbette projemize katılan tüm gönüllülerimize çok teşekkür ederiz. Burada, DAK'ın yıl boyunca çalışan ekibe şukranlarını sundu.Ve her birinin dikkat edilmesi gereken kendi projeleri olduğunu unutmamalıyız. Yani muayenenin ofisimizin tüm çalışanlarının eş zamanlı olarak ruhlarını ve enerjilerini yatırdıkları bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Ama önemli olan projeden memnuniyet duymamızdı, çünkü önemini hissettik. Ve en önemlisi sonuçları gördük” diye ekledi.

Hagba, tüm ortaklarla daha yakın işbirliği ve projenin 2024 yılında başarılı bir şekilde devam etmesi yönündeki umudunu dile getirdi.

Çocuk Doktoru Esma Gunia, DünyaAbaza Kongresi ve Sağlık Bakanlığı'nın köy okullardaki öğrencilerin kapsamlı bir tıbbi muayenesinin organize edilmesinde koordineli çalışmasını vurguladı.

“Mart 2023'ten bu yana Sağlık Bakanlığı, DAK ile birlikte Abhazya'nın köylerindeki çocukların tıbbi muayenelerini gerçekleştiriyor. Tıbbi personel, çocuk doktorları, nörologlar, göz doktorları, kulak burun boğaz uzmanları, ürologlar, kardiyologlar ve endokrinologlardan oluşuyordu. Rehabilitasyon uzmanı tarafından muayene yapıldı, EKG ve ultrason muayeneleri yapıldı. 14 yaşın üzerindeki çocuklara florografi uygulandı. Proje, çocuklarımızdaki sağlık sorunlarını hızlı bir şekilde tespit etmemize olanak sağlıyor ve bu, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, ülkemiz için genel olarak nüfusun ve çocukların sağlığının korunması açısından önemli bir husustur. Bu ülkenin geleceği” dedi Gunia.

SFSB uzmanı Naur Hişba, incelenen öğrenci ve öğretmen sayısına ilişkin istatistiksel verileri açıklayarak projenin sonuçlarını özetledi.

“Mart ayından bu yana 19 köyden 1.200'ü öğrenci olmak üzere 1.500'den fazla öğretmen ve öğrenciye sağlık muayenesi düzenlemeyi başardık. Toplamda Abhazya'da 11 bin kadar kırsal okul çocuğu var, yani projenin toplam sayının yaklaşık %11'ini kapsadığını söyleyebiliriz ki bu çok ciddi bir gösterge. 80'e yakın tıp uzmanımız bize destek verdi. İncelenenlerin çoğunun pratik olarak sağlıklı olması, yani herhangi bir ciddi patolojinin tespit edilmemiş olması sevindirici, ancak dikkat edilmesi ve biraz ayarlanması gereken bazı şeyler var. Aynı zamanda doktorların ciddi takibini, hatta cerrahi müdahaleyi gerektiren hatırı sayılır sayıda vakayla karşı karşıyayız” dedi.

Hişba, Abhazya'nın köy nüfusunun sağlık ve refahının ülkemizin gelecekteki refahının temellerinden biri olduğunu kaydetti.

“Çocukluk döneminde insan sağlığına ilişkin özelliklerin keşfedilmesi çok önemlidir. Burada köy kesimdeki çocukların ve ebeveynlerin imkanları şehir sakinlerine göre daha kısıtlı. Özellikle geniş ailelerin düzenli olarak doktor ziyareti yapması zordur. Bu açıdan bakıldığında devlet düzeyinde nüfusun tıbbi muayenesi çok önemlidir.” diye paylaştı Hişba.

Tıbbi muayene projesi, uzak köy okulların öğrenci ve öğretmenlerine tıbbi bakım sağlamayı amaçlıyor. Proje, Mart 2023'ten bu yana DAK ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanıyor. Bu kapsamda cumhuriyetin 19 köyüne ziyaretler yapıldı, 1.200'ü okul çağındaki çocuk olmak üzere 1.500'ün üzerinde muayene yapıldı. Organizatörler projeye 2024 yılında devam etmeyi planlıyor.