DAK Kongre Yerel Temsilcilikler ve Gençlik Faaliyetleri Koordinatörü pozisyonu için açılan yarışmanın süresini uzattı.

Dünya Abaza Kongresi, Kongre Yerel Temsilcilikler ve Gençlik Faaliyetleri Koordinatörü pozisyonu için açılan yarışmanın süresini uzattı. Daha önce başvuru formlarının 20 Şubat'a kadar kabul edileceği duyurulmuştu ancak yeni karara göre 4 Mart - 15 Mart tarihleri arasında da gönderilebileceği belirtildi.

Kongre Yönetici Sekreteri İnar Gıtsba, yarışmanın gidişatını yorumlayarak, bugün dokuz kişinin yarışma testlerinin son aşamasına kadar geldiğini kaydetti.

Seçimin birkaç aşamadan oluştuğunu hatırlatalım: bir anketin doldurulup gönderilmesi, sonra online testin geçilmesi, DAK yöneticileri ile mülakat ve son aşama - Kongre Yüksek Konseyi başkanı Musa Egzek ile bir mülakat.

İnar Gıtsba, “Tüm katılımcılar çok motive, çok iyi kişisel özelliklere ve bilgi birikimine sahip kişiler, ancak araştırmaya devam etmeye ve belki de son teslim tarihine yetişemeyen, anketi doldurup kendilerini deneme şansını kaçırmış olan başvuru sahiplerine de bir fırsat vermeye kararı aldık”, diye açıkladı.

Gıtsba bu kararın, daha fazla başvuru sahiplerinin yarışmaya katılmasına ve Kongre'nin, resmi görevlerini en üst düzeyde yerine getirecek bir adayı seçmesine izin vereceğini kaydetti.

İnar Gıtsba, “İlk seçmelere katılanlar personel rezervinde kalacak, bazılarına kendilerini kanıtlama ve Kongre faaliyetlerine katılma fırsatı sunulacak”, diye sözlerine ekledi.

Koordinatörün sorumlulukları

Yerel temsilciliklerin ve gençlik faaliyetlerinin gelecekteki koordinatörü aşağıdaki görevleri yerine getirmekle mesuldür:

  • DAK Yerel Temsilciliklerinin (kısaltma – YT) açılmasında görev almak, sosyal açıdan önemli projelerin uygulanması açısından, DAK'ın yasal amaç ve hedeflerini yerine getirmeyi amaçlayan Yerel Ofislerin proje ve faaliyetlerinin planlanması;
  • Çalışma Planının etkin ve zamanında uygulanmasını sağlamak için Yerel Temsilciliklerin çalışmalarını ve YT'nin bölgeler arası etkileşimini denetlemek.
  • YT'nin Çalışma Planı çerçevesinde düzenlediği proje ve faaliyetlerin uygulanmasına yönelik bir algoritma oluşturmanın ekonomik verimliliğini sağlamak, YT'nin çalışmaları için ileri, etkin yöntemler geliştirmek ve projeleri hayata geçirmek için uygulamaya sokmaktır.
  • DAK YT tarafından başlatılan ve yürütülen her bir proje ve faaliyetin uygulanmasına eşlik eden dokümantasyonun hazırlanmasında yer almak, bu dokümantasyonu onaylamak, kayıtları tutmak ve DAK Merkez Ofisine ulaşımını kontrol etmek.
  • Verilen yetki dahilinde raporlama yapmak (yönetimin talebi üzerine çeşitli türlerde raporlar ve sunumlar hazırlamak dahil).
  • Her yıl gerçekleştirilen Kültür ve Spor Festivali "Abaza" nın hazırlanmasına ve düzenlenmesine doğrudan katılmak.
  • YT'nin çalışmaları çerçevesinde programların / projelerin hayata geçirilmesi konusunda DAK Bilgilendirme Portalı başkanı ve çalışanlarını kısa süre içerisinde bilgilendirmek.
  • Üst Kurul Başkanı, Yönetici Sekreter ve Kadro Başkanının devam eden projeler için yaptığı eleştiri ve uyarıları analiz etmek, ortadan kaldırmak için önlemler almak ve sonraki dönemlerde projeleri gerçekleştirirken tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almak.

Ayrıca Koordinatör, görevindeki etkinliğini artırmak için yetkinliği dahilindeki faaliyetleri organize etmede mevcut emirler, yönetimin iç emirleri, belge akışı düzenlemeleri, iç işçilik düzenlemeleri tarafından yönlendirilmelidir.

Rekabet kuralları aynı kalırken, sadece tarihlerde değişiklik yapılmıştır.

Birinci etap: 4-15 Mart tarihleri arasında, yarışmaya katılmak isteyen, 25 yaşını doldurmuş Abhazya Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuru formları kabul edilecektir. Doldurulan anket, saat 9:00 ile 18:00 arasında DAK ofisine şahsen bırakılabilir veya info@abaza.org e-posta adresine gönderilebilir.

DAK Yerel Temsilcilikler ve Gençlik Faaliyetleri Koordinatörü pozisyonuna başvurmak için anketimizi aşağıdaki formatlarda doldurabilirsiniz:

İkinci aşamada, katılımcılar çevrimiçi bir teste tabi tutulacaktır. Başvuru sahiplerinin 30 dakika içinde 25 soruya cevap vermesi gerekecektir. Herhangi bir referans kitabı, mobil iletişimi ve diğer bilgi alma ve iletme araçlarının kullanımına izin verilmeyecektir.

Üçüncü aşamada, başvuru sahipleri bireysel görüşmelerden geçecektir. Mülakatlar, DAK Suhum şubesi çalışanlarından oluşan yarışma komitesi üyeleri tarafından yapılacaktır.

Adayların mesleki ve kişisel niteliklerini değerlendirirken, yarışma komitesi boş pozisyon için niteliklilik gerekliliklerine ve pozisyon için iş yönetmeliklerinin diğer hükümlerine bakarak karar verecektir.

Yarışma komitesi ayrıca, yarışmada birinciliğe hak kazanmayan ancak mesleki ve kişisel nitelikleri yüksek olan bir adayın organizasyonun personel yedeğine dahil edilmesine ilişkin tavsiye niteliğinde bir karar verme hakkına da sahiptir.

Dördüncü aşama, DAK Yüksek Konsey Başkanı Musa Egzek ile yapılacak çevrimiçi görüşmedir. Dördüncü aşamanın sonuçlarına göre, bir aylık ücretli deneme süresini geçirmek için iki aday belirlenir. Deneme süresinin sonunda ise sadece bir çalışan kalıcı olarak seçilecektir.

Başvuru formları kabulü ve mülakatlar aşağıdaki adreste yapılacaktır:

Abhazya Cumhuriyeti, Suhum, 109 Lakoba caddesi, Dünya Abaza Kongresi ofisi. Sorularınız için iletişim numaramız: + 7840226-25-26