Tarihçi Saida Vozba, savaşı yaşayan 55 kişinin hikayesini tek bir kitapta topladı. Onlar henüz çocukken yaşanan Abhazya Kurtuluş Savaşı’nın anıları.

Abhazya'da çocukluk yıllarında Abhazya Kurtuluş Savaşı'ndan sağ kurtulanların anıları kitabı yayınlandı. O zamanın çocukları tarafından anlatılan 55 öyküden oluşan bu derleme Abhaz Devlet Üniversitesi tarafından yayınlandı. Kitabın yazarı, AGU Uluslararası İlişkiler Tarih ve Teori Bölümü Doçenti, AbİGİ Kaynak Araştırmaları Bölümü Başkanı Saida Vozba'dır.

"Elli beş kader" olarak adlandırılan derlemenin tamamında hikayeler: çocuğun gördükleri ve hissettikleri de dahil olmak üzere "şekillendiriliyor"..

Saida Vozba, kitap üzerinde çalışmaya başladığında çocukların deneyiminin gerçek bir hikaye olarak kabul edilip edilmeyeceğini merak ettiğini belirtiyor. Sonra tüm şüpheleri bir kenara bırakarak, "bizi gerçekten heyecanlandıran şeyin üzerinde çalışmamız gerektiğini" hatırladım.

Yazar, “Bu kitabı savaştan sağ kurtulan tüm çocuklara ithaf ediyorum. Yıllar boyunca pek çok çocuğun hayat hikayesini dinledim. Bu bana sürekli çocukların dünyaya nasıl baktığını hatırlatıyor”, diye konuştu.

Kitap, savaşın çocuklar ve gençler üzerindeki etkisini anlatıyor, tartışıyor ve henüz çok genç olanların savaşa nasıl dahil olduğunu ve onları nasıl etkilediğini anlatıyor.

“Savaşın çocukları ve ergenleri nasıl etkilediğini nadiren kendimize soruyoruz. Son yüz yılda çocukların savaştaki rolünde herhangi bir değişiklik oldu mu? Gençleri ve bazen çocukları savaşa dahil eden nedir ve çocuklar barışı geliştirmek için ne yapabilir? Çocuklar genellikle "ülkenin geleceği" olarak adlandırılır. Peki, nüfusunun çoğunluğu yalnızca savaşı biliyorsa, ülkenin geleceği ne olur? Fiziksel, psikolojik ve zihinsel gelişimlerinin ana şekli olan koşullardan ve tutumlardan yoksun bırakıldıklarında bu çocuklara ve geleceklerine ne olur?”, yazar kitabında, çocukların hikayelerini yeniden anlatarak bu soruları soruyor ve cevaplarını bulmaya çalışıyor.

Kitap üzerinde çalışırken Saida Vozba “sözlü tarih” yöntemini kullandı. Ve böylece 55 hikaye ortaya çıkardı. Yazara göre, bu bilgi toplama yöntemi- sözlü hikayeler, tarihin "başka hiçbir yerde bulunamayan" yönlerini ortaya çıkarıyor.

Saida Vozba,  “Sözlü tarih, sıradan insanların hikayeleri aracılığıyla geçmişe dokunmamızı sağlayan canlı bir tarihtir. Geçmişi değerlendirmek için yeni yollar sağlar, ancak aynı zamanda kendi metodolojisine göre çalışır, bu da onu diğer disiplinlerden farklı kılar. Sözlü tarihin ana özü - "tarihteki insandır"”, diyor henüz öğrencilik yıllarında böyle bir kitap yazma fikrini düşünen Saida Vozba.

Yazar, “Ben kendim bir savaş çocuğuyum, acıyı, savaş çocuklarının deneyimlerini, duygularını çok iyi anlıyorum ve kesin olarak şunu biliyorum ki, ondan sağ çıkan biri asla yeni bir savaş başlatmak isteyemez”, diye itiraf ediyor.

Her insanın "deneyime ilişkin kendi hatırası" olduğuna inanıyor. Karakterlerinin her biri kitapta en gizli hazinelerini, acılarını, çok uzun süredir “sır” olan hatıralarını paylaşıyor.

Yazar, “Kitabımın kahramanları geçmişin çocukları ve bugün yetişkinleri. Savaştan sonra bunca yıldır ilk kez birçok kişinin anılarını paylaşması benim için çok değerli, çünkü daha önce kimse onlara sormamıştı: “Savaş senin için ne ifade ediyordu? Ne hatırlıyorsun? " Bunlar savaş çocukları arasındaki samimi konuşmalardı”, diye belirtiyor.

Kitabın kahramanlarından biri, Abhazya Bilimler Akademisi Deneysel Patoloji ve Terapi Araştırma Enstitüsü'nün bilimsel çalışmalarından sorumlu müdür yardımcısı, immünoloji ve viroloji laboratuarı başkanı Alisa Matua'dır. Bugün korona virüs enfeksiyonuna karşı her gün mücadele verenlerden biri. Bir "savaş çocuğu" olan Alisa Matua, mücadele ve hayatta kalma ilkelerinin çok iyi farkında olan ve çocukluğu savaş dönemine denk gelmesine rağmen hayatta büyük başarılar elde eden bir kişilik.

"Savaş çocukları" nın çok erken yetişkin olduklarını açıklıyor: “Kabullenmekte zorlansam da Abhazya'nın çocuklarının başka yolu olamazdı. Sadece benim değil, büyük olasılıkla tüm bilinçli çocukların. Hafızamda bulutsuz, muhteşem bir çocukluğum var, savaş öncesi hayat ve bir de bu savaş. Ebeveynlerimiz bizi korumaya çalışsa da biz çok olgunlaştık. Kendimden, kız kardeşlerimden yola çıkarak konuşuyorum. Ailemize ne kadar yardım etmeye çalıştığımızı, günlük işlere nasıl dahil olduğumuzu hatırlıyorum. Benim neslimin çocukluğu çalındı”, diye belirtiyor.

Bir diğer kahraman Tatiana Hişba, büyük ailesinden çok kısa bir süre içinde neredeyse hiç kimsenin kalmadığını hatırlıyor: “…Ailem "öncesi" ve "sonrası" olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Savaş olmasaydı, büyükannem ve büyükbabam erken gitmezdi. Babaannemin, babamın annesinin bacakları, oğlunun savaştan dönmemesi nedeniyle üzüntüden tutmaz hale gelmişti... Çok güçlü bir kadın olmasına rağmen henüz 62 yaşında aramızdan ayrıldı. Onlarsız kaldık. Büyükannemsiz, büyükbabamsız, babamsız… Büyük bir ailemiz vardı ama bir anda hepsi alt üst oldu. Yalız kaldık”, diye anlatıyor.

Bu, Saida Vozba'nın ikinci kitabı, "Gürcü-Abhaz ve Kuzey İrlanda çatışmalarının tarihi ve siyasi yönleri (XX - XXI yüzyılın başları): Ortak özellikler ve farklılıklar" adlı ilk monografisi 2018'de yayınlandı.

Yazar, Gelecekte de savaş çocuklarının anılarını toplamaya devam edeceğim. Buna paralel olarak, Stalin yıllarında baskı altında kalan çocukların anılarını da topluyorum”, diye bildirdi.

"Elli beş kader" isimli kitap Abhaz Devlet Üniversitesi matbaasında basıldı. Kitabın tirajı son derece sınırlı, ancak yazar yakın gelecekte ek bir tirajın yayınlanmasının mümkün olacağını ummakta.