Dünya Abaza Kongresi'nin 2023 yılı çalışmalarının sonuçları özetlendi, yeni görevler belirlendi.

Alisa Hutaba

25 Aralık'ta DAK ofisi, DAK Yüksek Konseyi Başkanı Musa Eqzek'in Dünya Abaza Kongresi ve KAGK ''Alaşara’’ ekipleriyle çevrimiçi bir toplantısına ev sahipliği yaptı. Çalışma görüşmesine DAK ofisi Yüksek Konseyi Başkanı Kan Tanya ve bilgi politikası ve iletişim yöneticisi Tengiz Tarba katıldı. Toplantıda kuruluşların 2023 yılı faaliyetlerinin sonuçları özetlendi. Ayrıca gelecek yıl için temel öncelikler, beklentiler ve görevler münazara edildi. Musa Eqzek, yapılan çalışmaları, ekiplerin uyumunu ve sıkı çalışmasını takdir etti. Çalışanları yaklaşan Yeni Yıl nedeniyle tebrik etti, onlara sağlık, refah ve tüm planlarının hedefe ulaşmasını diledi.

“Örgütümüzün temel görevleri Abaza halkının etnokültürel birliğinin yeniden canlandırılması, ulusal kimliğin korunması, diaspora temsilcilerinin tarihi anavatanlarına dönüşünü kolaylaştırmak için uygun koşulların yaratılmasıdır. Heyecan verici, keyif veren etkinlikler düzenlemekle kalmıyor, aynı zamanda dilin, kültürün, tarihin korunması, dolayısıyla etnik kökenimizin korunması için hayati önem taşıyan programlar da yaratıyoruz. Bu programlar, her birimizde yaşaması gereken gelenekleri, enerjiyi ve başkalarına olan sevgiyi korumaya yardımcı olur. Çok şey yapıldı ve daha da fazlası gelecek!” diye vurguladı.

DAK ofisindeki çevrimiçi toplantının ardından DAK Sohum şubesi yöneticisi Temur Rekvava ile çalışma toplantısına devam edildi. Geçtiğimiz yıl Dünya Abaza Kongresi'nin manevi ve kültürel bağları güçlendirmeyi, sivil toplumun sürdürülebilir kalkınmasını sağlamanın yanı sıra yurttaşlara değer vermeyi amaçlayan bir dizi projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

“Yıl olaylıydı. Büyük projelerin hayata geçirilmesinden haklı olarak gurur duyabiliriz. Etkili çalışma ve olumlu sonuçlar elde etmek için tüm bölümlerdeki çalışanların işbirliği içinde yaptığı çalışmaların tanınması önemlidir. 2023 yılı için eylem planı aşıldı, ekibimiz çeşitli projelerle ilgili 102 etkinlik düzenledi, Abhazya'nın 50'den fazla yerleşim yeri bu projelerin uygulanmasında yer aldı. Rekvava, 5.000'den fazla vatandaşımızın bu süreçte yer aldığını kaydetti.

Bölüm yöneticileri çalışmanın sonuçları hakkında daha ayrıntılı konuştu. 2023 yılı faaliyetleri ve 2024 yılı projeleri hakkında raporlar sundular."

KONGRE OFİSİ

Bugün DAK ekibinin Sohum ofisi 16 çalışandan oluşan bir ekiptir. Kuruluşun karşı karşıya olduğu görevlerin hacminin artmasıyla birlikte sayısı da artıyor. Ekip altı bölümden oluşuyor:

 • - Eğitim, sosyal faaliyet ve sağlık bölümü;
 • - Yerel temsilciliklerle çalışma bölümü;
 • - Gençlik gelişimi ve beden eğitim bölümü;
 • - Bilgi bölümü;
 • - sekreterlik;
 • - muhasebe.

Ayrı bir yapı olan DAK Kadın Koordinasyon Konseyi de faaliyet göstermektedir.

ESFS ÇALIŞMASI HAKKINDA

DAK eğitim, sosyal aktivite ve sağlık bölümün (ESFS - editörün notu) 2023'teki en büyük projelerinden biri, Mart 2023'te başlatılan kırsal okullardaki öğrenci ve öğretmenlerin tıbbi muayenesine yönelik projeydi. Bölüm yöneticisi İzolda Hagba'ya göre projenin amacı, hastanelere erişimin coğrafi olarak zor olduğu uzak köylerdeki öğretmen ve öğrencilere kapsamlı tıbbi muayeneler sağlamaktı. Pshu köyünün erişilemezliği, tüm sakinlerin teftiş edilmesi için köye üç günlük gidilmesi’nin da ana nedeniydi.

“Bu, Abhazya Sağlık Bakanlığı ile ilk olarak Bakan Eduard Butba ile mutabakata varılan ortak eylemimizdir. Daha sonra, ultrason makineleri, EKG makineleri ve en önemlisi kardiyologlar ile ziyaretlerin sağlanmasıyla ilgili her konuda bize yardımcı olan Bakan Yardımcısı Saida Delba ve bakanlığın tıbbi ve koruyucu bakım bölüm baş uzmanı Esma Gunya ile işbirliği yaptık, kulak burun boğaz uzmanları, nörologlar, göz doktorları,  çocuk doktorları, ürologlar, radyologlar. Ayrıca özel merkezlerden de yardım aldık - MedLife laboratuvarı ve Albamed tıp merkezi. Hagba, "Bu projenin uygulanmasında bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

ESFS uzmanı Naur Hişba, incelenen öğrenci ve öğretmen sayısına ilişkin istatistiksel verileri açıklayarak projenin sonuçlarını özetledi.

“Mart ayından bu yana 19 köyden 1.200'ü öğrenci olmak üzere 1.500'den fazla öğretmen ve öğrenciye sağlık muayenesi düzenlemeyi başardık. Toplamda Abhazya'da 11 bin kadar kırsal okul çocuğu var, yani projenin toplam sayının yaklaşık %11'ini kapsadığını söyleyebiliriz ki bu çok ciddi bir gösterge. Hişba, yaklaşık 80 tıp uzmanının bize destek verdiğini söyledi.

ESFS 'ın çalışmaları kapsamında 2023 yılında ilk yardım eğitimi, tıbbi öncesi yardım ve kariyer rehberliği eğitimleri olmak üzere birçok eğitim projesi de hayata geçirildi.

“Eylül 2022'de Acil Durumlar Bakanlığı uzmanı İndira Amiçba ile birlikte ilk yardım, tıbbi öncesi yardım eğitimlerini başlattık. Bu yıl okullarda 23 yerinde eğitim gerçekleştirildi ve yaklaşık 1.000 öğrenciye bayılma, yanık, güneş çarpması, ısırık, kırık, morarma ve kanama durumlarında ilk yardımın nasıl yapılacağı anlatıldı. Özel bir simülatörde çocuklar dolaylı kalp masajı ve suni teneffüs yapma tekniklerini öğrendiler. Bu eğitimlerin çocuklar ve yetişkinler için yararlı olduğunu düşünüyoruz çünkü ileri tedavinin başarısı genellikle doktorlar gelmeden önce ilk yardımın sağlanmasına bağlıdır” diyor İzolda Hagba.

Naur Hişba'ya göre 2023 yılında Kariyer Rehberliği projesi kapsamında 11 okul ziyareti yapıldı. Yaklaşık 500 çocuk, çeşitli alanlardaki nitelikli uzmanlarla ve öğrencilerle iletişim kurma fırsatı buldu.

“Okul çocukları ile iletişim kurarken, lise öğrencilerinin gelecekteki bir mesleği seçmeyi önceden düşünmediklerini, birçoğunun bu konuyu ebeveynleriyle tartışma deneyiminin olmadığını ve en çok talep edilen meslekler hakkında çok az bilgiye sahip olduklarını fark ettik. Bu boşluğu doldurmak için ülkemizde talep gören çok çeşitli meslekleri konuştuğumuz, farklı alanlarda çalışan ve ilgili birçok meslek sahibi insanlarla sohbet etmeyi teklif ettiğimiz eğitimler düzenliyoruz” dedi Naur Hişba.

Dünya Abaza Kongresi Ebeveyn Kulübü ve Albamed Tıp Merkezi Başkanı Albina Hocava, zihinsel ve konuşma geriliği olan çocukların rehabilitasyon potansiyeli, sosyal uyumları ve eğitimi konusunda bir toplantı düzenledi. Konferansta doktorlar, konuşma patologları, konuşma terapistleri, öğretmenler, sosyal yapı temsilcileri ve ebeveynler bir araya geldi.

“Toplantıda çeşitli alanlardan uzmanlar konuştu, çalışmalarının sonuçlarını paylaştı, ileri tedavi yöntemlerinden bahsetti. Konferansa bu konuyla doğrudan çalışan doktorlar katıldı. Kişisel itiraflarına göre pek çok yararlı bilgi öğrendiler. Konferansta ayrıca Abhazya'da, özellikle Albamed Tıp Merkezi'nde halihazırda kullanılmakta olan ileri tedavi yöntemleri de sunuldu. Ancak herkes onları bilmiyor” dedi Hagba.

Naur Hişba, 1992-1993 Abhazya Halkı Yurtseverlik Savaşı tarihinin en trajik askeri operasyonu olan 1993 “Mart Taarruzu”nun yıldönümü arifesinde, DAK'ın Abhazya'daki okul çocukları arasında bir toplantı düzenlediğini söyledi. Gagra ortaokulu, “Gumista'nın Arkasındayız” kitabının yazarı Abhazya Kahramanı Avtandil Gartskia ile Haraza Çamagua'nın adını taşıyor.

“Okul çocuklarına Avtandil Gartskya'nin kitabından uyarlanan “Gumista'nın arkasındayız” filmi gösterildi. Kitabın yazarı, Mart 1992 askeri olaylarına ilişkin anılarını aktardı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Toplantının sonunda Gartskia kitabını tüm toplantı katılımcılarına sundu” dedi Hişba.

YEREL TEMSİLCİLİKLERLE ÇALIŞMA BÖLÜMÜ HAKKINDA

Bölüm, bölge temsilcilikleriyle aktif olarak etkileşim içindedir. Yıl boyunca sosyal açıdan önemli projeler, tanıtımlar ve etkinlikler gerçekleştirildi. Böylece, yerel temsilciliklerin talebi üzerine 2023 yılında hedefe yönelik yardım sağlamak amacıyla 14 toplantı düzenlendi: spor malzemeleri, ofis ekipmanları, ulusal gereçler, inşaat malzemeleri vb. satın alındı. “Aimadara” projesi kapsamında 6 gezi (350'den fazla çocuğu kapsayan).

ADÜ ile ortaklaşa 4 etnografik ders (125 çocuğu kapsayan)

animatörlerin katılımıyla çocuklara yönelik 4 etkinlik

iki yeni yerel temsilcilik ofisi düzenlendi. DAK, Yeni Afon şehrinde ve Hıpsta köyünde açıldı.

 “Yerel temsilcilik ağı genişliyor ve proje bileşeni de nicelik ve nitelik bakımından artıyor. Yapılan çalışmanın sonuçlarından memnunuz ve gelecek yıl yeni bir seviyeye ulaşmayı planlıyoruz” dedi yerel temsilciliklerle çalışma bölüm yöneticisi Dmitry Jiba.

GENÇLİK GELİŞİMİ VE BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM ÇALIŞMALARI HAKKINDA

Gençlik Gelişimi ve beden eğitimi bölümü tarafından bir dizi proje ve eylem geliştirilmiş ve uygulanmıştır.

Bölüm başkanı Valery Berzenia, “Genç nesille çalışmak bölümün öncelikli faaliyetlerinden biri” dedi.

Böylece, Ocak-Aralık 2023 arasında bölüm “Ирӡтәым” projesini başlattı. Tanınmış Abhaz tarihçileri, dilbilimciler, etnograflar ve etnologlar bunun uygulanmasında yer aldılar. Gudauta bölgesindeki okul çocukları için çeşitli konularda 10 ders düzenlendi: “Abhaz avlusu: gelenekler ve görenekler”, “Abhazların ahlak anlayışı, ahlaki ve etik kuralları sorunları - Apsuara”, “Ritüel şarkılar ve uygulamaları” , “Abhaz kamu diplomasisi”, “Abhaz ulusal dansının tarihi”, “Abhaz ata binme gelenekleri”, “20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başında Abhazya'nın tarihi”.

Ayrıca bölüm, Abhazya'nın tarihine ve kültürüne adanmış entelektüel ve eğlenceli oyunlardan biri olan “Abaza Oyun’un” da organizatörüydü. Biri Kongre ekibi olmak üzere 7 takım katıldı.

Abhazya'nın Zaferi ve Bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla “Savaş Mektupları” projesi hayata geçirildi. Bu, DAK çalışanlarının 1992-1993 askeri olaylarıyla ilgili hikayeleri içeren mektupları okuduğu 14 bölümden oluşan bir videodur. “Savaşçıyı Büyüten Beşik” etkinlik sergisi de tatille aynı zamana denk gelecek şekilde zamanlandı.

Ayrıca bölüm, Oçamçira bölgesindeki okul çocukları arasında Futbol Şampiyonasının düzenlenmesinde ortaklardan biri oldu. Turnuvaya 15 takım katıldı. Toplam katılımcı sayısı 170'in üzerindeydi.

Diğer bir proje ise Abhaz ulusal spor oyunları üzerine ustalık sınıflarının düzenlenmesiydi; bunlar lise öğrencilerinin katıldığı açık hava etkinlikleriydi. Tüm projenin toplam kapsamı 200 kişiden fazladır. Turnuvanın tören finali “Apsny” etnoparkında gerçekleşti.

Amazara projesinin uygulanması kapsamında GUM kültür ve iş platformunda gösterilen “Abhaz Zırhı” filminin yanı sıra DAK ofisinde tanıtımı yapılan “ Аимцакиачара” filmi de gösterildi.

Cumhuriyetin farklı şehirlerinden 130'dan fazla okul çağındaki çocuğun katıldığı “Аҿар рыбжьы” müzik projesi, yetenekli gençlerin belirlenmesi için bir platform haline geldi. 2023 yılında bu yöndeki çalışmaların sonucu dört video klibin gösterimi oldu. Bölümün her bir faaliyeti hakkında daha fazla ayrıntıyı resmi web sitesinde okuyabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

BİLGİ BÖLÜMÜ ÇALIŞMALARI HAKKINDA

DAK Bilgi bölümü, hem Abhazya topraklarında hem de yurtdışındaki tüm bölümlerinde ve ayrıca Kongre ofisin tamamının faaliyetlerini hızlı bir şekilde kapsamak için çalışıyor. 2023 yılında altı çalışma dilinde 570'den fazla mazleme yayınlandı. Kongrenin resmi internet sitesindeki etkinlik akışına metin, fotoğraf ve video formatında 230 yayın eklendi. Yandex Metrics ve Google Analytics 2023 verilerine göre portal, dünyanın her yerinden 168.000'den fazla tekil kullanıcı tarafından ziyaret edildi. Sosyal ağlardaki Facebook ve Instagram sayfalarının bakımı halen aktif olarak yapılmaktadır. Yıl ortasından bu yana, çalışmaları Kongre'nin diğer sosyal sayfalarından sunumu ve kullanıcılarla etkileşimi açısından farklılaşan bir kanal olan Telegram da aralarına katıldı.

“Bilgiler rahat bir blogger formatında sunuluyor. Bu, okuyucularla daha etkileşimli iletişimi teşvik eder. Bu sunum bizim için etkili görünüyor ve bu yönde gelişeceğiz” dedi DAK bilgi bölüm uzmanı Esma Golandzia.

Bu yıl portalın çalışmaları Kongre faaliyetlerinin operasyonel kapsamına odaklandı. Ayrıca, DAK'ın resmi web sitesinin “Kişiler” bölümünde Abaza diasporasının önde gelen temsilcileri hakkında dört yazı yer aldı. Dünya Abaza Kongresi bilgi bölümü, Uluslararası Abhaz-Abaza (Abaza) Halkı Birliği (UAHB) “Abaza” dergisinin 19 sayısını dijital ortama aktarma çalışmasının önemli bir husus olduğunu düşünüyoruz. Dijitalleştirilmiş yayınlar, 15 yılı aşkın süredir UAHB 'ın (şimdiki DAK) genel sekreterliğini yapan, “Abaza” dergisinin genel yayın yönetmeni, sosyal ve politik figür olan Abhaz şairi Gennady Alamia'nın kişisel arşivinden toplanıyor, ayrıca ADÜ Filoloji Fakültesi Vladimir Ankvab adını taşıyan Abhaz-Adıge Filolojisi Merkezi ve İvan Papaskir adını taşıyan Milli Kütüphane arşivleri. Site ziyaretçileri, Dünya Abaza Kongresi'nin resmi web sitesindeki “Abaza Dergisi” bölümünde derginin dijitalleştirilmiş sayılarının içeriğini tanıyabilirler.

Ayrıca önümüzdeki yıl, dünyanın her yerinden okuyuculara Abaza halkının etnografyası ve kültürünü tanıtmak için sitenin halkımızın seçkin isimleriyle ilgili bölümlerini genişletmeye devam edeceğiz.

 “Resmi sayfaya olan ilgiyi artıracağını ve popülerleşmesine katkı sağlayacağını umduğumuz bir takım yenilikler sunduk. DAK bölümün uzmanı Alisa Hutaba, yeni “Sinema, Müzik” ve “Abhaz İsimleri” bölümleri oluşturmanın yanı sıra multimedya bölümünü bilgi bölümün çalışanları tarafından hazırlanan bir dizi “Yaşayan El Sanatları” programıyla yenilemekten bahsediyoruz” dedi.

MEDYA HAKKIMIZDA

 • 2023 yılında DAK'ın faaliyetleri çeşitli medya araçlarında yer aldı:
 • ADRTŞ – 21 video;
 • “ABAZA TV” – 13 video;
 • SPUTNIK – 42 malzemesi;
 • KAGK "ALAŞARA" - 4 malzeme;
 • “APSNYPRESS” – 21 materyal;
 • BİLGİ VE MEDYA İLETİŞİM BÖLÜMÜ ADÜ – 1 materyali.

JAMBUL İNDJGIYA PROJESİ ve DAK “Geleceğe Yönelik Tarihsel Miras”.

Dünya Abaza Kongresi ve Jambul İnjgiya'nın “Geleceğe Yönelik Tarihsel Miras” projesi aktif olarak gelişiyor. 2023 sonu itibarıyla Abhazya'nın Mezolitik dönemden 1965'e kadar olan tarihini kapsayan 30 belgeselden 13'ü devlet televizyonunda ve Kongre'nin resmi sayfalarında sunuldu. Proje farklı yaş gruplarındaki izleyicilerden olumlu geri dönüşler aldı.

“Proje hedeflerine ulaşıyor: Abhazya tarihinin Abhaz dilinde yaygınlaştırılması, ulusal tarih örneğini kullanarak genç neslin yurtsever eğitimi, okul ve üniversitelerdeki öğretmenler için Abhazya tarihi hakkında bir “dijital el kitabı”nın oluşturulması. belgesellerin formatı, Abhazya tarihiyle ilgili Gürcü sözde-tarih kavramına karşıtlık, bilimsel dolaşıma yeni verilerin girmesi, Abhazya'nın tarihi anıtlarının popülerleştirilmesi. Proje çerçevesinde Abhaz dilinin uygulama kapsamı da genişletiliyor” diye belirtiyor projenin yazarı Jambul İnjgia.

Bir filmin süresi 15-17 dakikadır. Yeni filmler üzerinde çalışmalar 2024 yılında da devam edecek.

 DAK KADIN KOORDİNASYON KONSEYİNİN ÇALIŞMALARI HAKKINDA

DAK Kadın Koordinasyon Konseyi de Apsuara’nın korunması ve geliştirilmesinde aktif rol alıyor. Bu program kapsamında site sayfalarında Apsuara’nın Yolun’dan dizisinden 17 orijinal televizyon programı yayınlanmaktadır. Ayrıca Oçamçira şehrine bir gezi düzenlendi ve burada eğitim kurumlarının başkanları, şehrin ve bölgenin tanınmış isimleriyle bir toplantı yapıldı. Katılımcılar okullarda Apsuara'nın öğretilmesinin önemini tartıştılar.

Ayrıca Sohum'da Abhazya'nın eğitim sektörünün temsilcileriyle Abhaz dili ve edebiyatının korunması konusuna yönelik bir toplantı düzenlendi. Abhazya'nın Zaferi ve Bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla AHVS'da şehit düşenlerin anneleri ve AHVS'nın kadın katılımcılarıyla toplantılar düzenlendi ve “Yaşayan Mektupların İzinde” belgesel filminin gösterimi yapıldı. AbazaştA Kadın Konseyi ile etkileşime geçmek için sürekli çalışmalar yapılıyor.

DAK Genel Sekreteri İnar Gitsba diasporayla çalışmaktan bahsetti:

“2023 yılında DAK, yurtdışında yaşayan Abhaz-Abaza diasporasıyla etkileşimi güçlendirmeye devam etti. Böylece, DAK ile Abhazfed arasındaki işbirliğine ilişkin protokol uyarınca, DAK Yüksek Konseyi Başkanı Musa Eqzek, örgütün son beş yıldaki faaliyetlerinin sonuçlarının yanı sıra onaylanan plan ve projeleri uygulama için, Türkiye'deki Abhaz Kültür Merkezleri Federasyonu yönetim kurulu üyelerine tanıtmak için ayrıntılı bilgi gönderdi. Aynı zamanda, uygulamalarına ortak katılım gerektiren projeler de Abhaz Kültür Merkezleri Federasyonu'nun değerlendirmesine sunuldu. Kongre ekibinin üyeleri, yurttaşların yoğun olarak yaşadığı ülke ve bölgelerde diaspora kamu kuruluşları tarafından düzenlenen etkinliklerde aktif rol aldı” dedi.

“Kongrenin, Yüksek Konsey Başkanının kararıyla Suriye Arap Cumhuriyeti ve Türkiye'de yaşanan yıkıcı deprem mağdurlarına insani yardım sağladığını da belirtmek isterim. Kongrenin bölgesel şubelerinin bulunmadığı ülkelerdeki diaspora temsilcileriyle bağların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da devam etti. Bu bağlamda Lübnan diasporasıyla işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin bir örneği belirtmek isterim. Genel olarak Abhaz-Abaza diasporasının temsilcileriyle işbirliği ve etkileşim süreci büyüyor ve güçleniyor. 2024 yılında Musa Habaleviç'in etkileşimi güçlendirmek için belirlediği hedeflere ulaşma çabalarını yoğunlaştırmayı bekliyoruz.” diye ekledi Gitsba.

FİNANSAL SONUÇLAR

2023 yılı toplam bütçesi 25.200.000 ruble idi. Aylık 1,5 milyon.

2018'den bu yana toplam harcama tutarı 115.000.000 ruble olarak gerçekleşti; bunun 105.000.000 rublesi DAK Yüksek Konseyi Başkanı Musa Habaleviç Eqzek'in bağışları ve 10 milyonu DAK Yüksek Konseyi üyesi, Moskova Başkanı'nın Beslan Rodionoviç Agrba bağışlarıydı. Abhaz Diasporası Toplantının sonunda ekip, 2024 yılında daha da etkin bir şekilde ilerlemeye hazır olduklarını ifade etti.