DAK VIII Kongresi'nin genel oturumunda BM, UNICEF ve UNESCO'ya gönderilecek kararlar kabul edildi.

Dünya Abaza Kongresi VIII Kongresi'nin genel oturum çerçevesindeki tematik yuvarlak masa toplantılarının çalışmaları, üç uluslararası kuruluşa gönderilecek olan kararların kabul edilmesiyle sona erdi: BM, UNICEF ve UNESCO. Diasporaların ikamet ettiği ülkelerdeki Abhaz-Abaza halkının ve kültür merkezlerinin temsilcilerinin hak ve özgürlükleri ile ilgilidir.

DAK VIII Kongresi programı üç bölümden oluşan çalışmaları içeriyordu. Yuvarlak masa toplantılarından birinin konusu, özellikle Abhazların ve Abazaların “Apsuara” ahlaki ve etik kurallarının modern dünyada uygulanmasıydı. Bir diğer bölüm ana dili koruma ve geliştirme sorunlarına ayrılmış, üçüncü bölüm ise gençliğin eğitimi, spor ve ekoloji gibi konuları birleştirmiştir. Yuvarlak masa toplantılarının yöneticileri, Kongre'nin Sohum ofisinin üyeleriydi: Ekaterina Bebiya, DAK'a bağlı Kadın Koordinasyon Konseyi'nin “Apsuara” bölümüne yöneticilik ederken, DAK Eğitim, Sosyal Aktivizm ve Sağlık bölüm yöneticisi İzolda Hagba “Anadil” yuvarlak masa toplantısına yöneticilik etti. Gençlik Gelişimi ve Fiziksel Kültür bölüm yöneticisi Valery Berzeniya ve Bölüm uzmanı Esma Kvitsiniya Gençlik, Spor, Ekoloji bölümüne küratörük ettiler.

Abaza halkının aile değerlerine yönelik modern zorluklara değinen Ekaterina Bebiya, Abhazların ve Abazaların Apsuara ahlaki kurallarında yer alan karşılıklı saygı geleneklerini korumak için onu okul müfredatına ayrı bir konu olarak dahil etmenin gerekli olduğunu belirtti.

Ayrı bir konu olarak “Apsuara” hakkındaki yuvarlak masa çerçevesinde  Halk Meclisi'nin eski Başkan Yardımcısı, Felsefe Bilimleri Adayı Emma Gamisoniya, şair Gunda Sakaniya, Abhaz Radyo muhabiri Alina Açba, “Abazaşta” Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fardaus Kulova ve Abhazya Cumhuriyeti Kamu Odası Sekreteri Guli Kiçba da Apsuara ile ilgili yuvarlak masa çerçevesinde konuşma yaptılar.

Stavropol bölgesi'nden DAK VIII Kongre delegesi Murat Ajbek, Abhaz ve Abaza halkının geleneksel değerlerinin yeni nesillere aktarılması, korunmasının ve gelişmesinin önemini belirtti.. “Köyde büyükannem bana anadilimi öğretti. Orada halkımın tüm geleneklerini ve inançlarını öğrendim. Eğer Apsuara'nın korunmasından bahsediyorsak, köyün gelişimi hakkında da konuşmalıyız,” diye özetledi Ajbek. İzolda Hagba'nın önderliğinde ulusal diller konusunun tartışılmasına DAK Yüksek Konseyi üyesi, Abhazya dilbilimci ve politikacı Vyaçeslav Çirikba, Abhazya Bilimler Akademisi Başkanı Profesör Zurab Japua ve Abhazya Cumhuriyeti Aydınlanma ve Dil Politikası Bakan Yardımcısı Ada Kvarçeliya katıldılar.

Ada Kvarçeliya konuşmasını Abhazya eğitim kurumlarının ana dilin korunması ve geliştirilmesinde karşılaştığı sorunlara ve zorluklara ayırdı. Ona göre, Abhaz dili ve edebiyatını çalışmak ve Abhaz dilinin yaygınlaşması için etkisiz bir program, dili öğrenmek için ayrılan farklı zaman, okullarda ve sınıflarda farklı dil karmaşıklığı seviyeleri, öğretmenler için iyi düşünülmüş modern metodolojik materyallerin olmaması olumsuz bir arka plan oluşturuyor. Konuşmacı, mevcut sorunu çözmede en öncelikli yönleri seçti.

“Tüm okullar ve sınıflar için evrensel bir program oluşturmak, öğretmenler için uygun ders kitapları ve etkili kılavuzlar geliştirmek gerekiyor. Ayrıca internete Abhaz dilinde erişmek de önemli” diye önerdi Kvarçeliya.

Valery Berzeniya ve Esma Kuvtsiniya, Gençlik, spor ve Ekoloji bölümlerinin çalışmalarının başında konuklara, Birleşmiş Milletler'e Abhazya vatandaşlarına ve ülkenin sosyal örgütlerine BM Tüzüğü'nün öngördüğü hak ve özgürlüklerin verilmesi konusunda bir dizi öneriyi yansıtan bir taslak karar hakkında bilgi verdiler. DAK münazara kulübü yöneticisi Rustam Zantariya konuştu.

Uluslararası Karate Federasyonu Başkan Yardımcısı Şotokan–Ryu Ha Ahra Abuhba ve ekolojist Mihail Kiriya uzmanlarıyla birlikte, yuvarlak masa katılımcıları yerel ve küresel ölçekte ekoloji sorunlarını ve Abhazya'da sporun gelişim perspektiflerini tartıştılar.

“Bugün gençlerimiz, gayri resmi uluslararası toplantılara katılmak, çeşitli örgütlere katılmak da dahil olmak üzere kendilerini dünyaya ilan etme şansına sahipler. Bu fırsatlardan yararlanmanın gerekli olduğuna inanıyorum. Organizasyonları arayın, araştırma çalışmaları yapın. Ekoloji alanında da dahil olmak üzere bir şeylerin değişmesi ihtimali var” dedi Kiriya.

 Taslak karar tartışmasına, belgeye bir dizi ekleme yapmayı teklif eden yuvarlak masanın misafirleri aktif olarak katıldılar.

Özellikle aktivist Valery Arşba, karar metnine Abhaz pasaportlarının BM tarafından tanınması gereken belgeler listesine dahil edilmesiyle ilgili bir maddenin eklenmesi gerektiğini kaydetti. Abhaz sporcuların uluslararası yarışmalara kayıt olmak için bu pasaportları kullanma hakkından mahrum bırakılmaması gerektiğini açıkladı.

Yuvarlak masa toplantılarının sonucu, uluslararası kuruluşlara gönderilecek olan kararların kabul edilmesi oldu. Apsuara bölümünün çalışmaları sonucunda kabul edilen karar, Abhaz-Abaza diasporası üyelerinin dünya çapındaki Abaza halkının temsilcileri olarak hak ve özgürlüklerinin tanınması ve korunmasının yanı sıra kültür Abhazların ve Abazaların yaşadığı ülkelerde merkezlerinin oluşturulmasını da içeriyor. Bu belge UNICEF'ya gönderilecek. “Anadil” yuvarlak masa toplantısının katılımcıları tarafından kabul edilen kararın ana hükümleri, DAK ve UNESCO'nun Abhaz dilinin korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması alanında uygulayabileceği girişimlerdi. Bölümün küratörleri bu kararı UNESCO'e iletmiştir. Gençlik politikası, spor ve ekoloji tartışmaları sırasında hazırlanan ve BM'ye gönderilecek olan belgenin bir parçası olarak, bölümde tartışılan alanlarda BM ile Dünya Abaza Kongresi arasında potansiyel işbirliği olanakları belirlendi.

Dünya Abaza Kongresi VIII. Kongresi 7-8 Aralık tarihlerinde Sohum'da gerçekleştiriliyor. Kongre'ye adanan etkinlikler, hem resmi hem de gayri resmi formatlarda 11 Aralık'a kadar devam edecek.

Dünya Abaza Kongresi'nin kongreleri geleneksel olarak 5 yılda bir yapılır. Dünyanın her yerinden Abaza halkının temsilcileri, örgütün çalışmalarını özetlemek, Yüksek Konsey Başkanı ve üyelerini seçmek için bir araya geliyor. Ayrıca Kongre çerçevesinde geleceğe yönelik girişimlerin programı belirlenir ve örgütün faaliyetlerinin genel yönü onaylanır.
VIII. Dünya Abaza Kongresi Kongresi'nin bilgi ortakları: Abhaz Devlet Televizyon ve Radyo Şirketi (ADTRŞ), Abaza-TV kanalı, Sputnik Abhazya haber ajansı.