DAK Abhazya Kadın Konseyi, Kuzey Kafkasya'da düzenlenen Abhaz-Abaza forumunun sonuçlarını özetledi.

DAK Abhazya Kadınları Konseyi, 19-24 Ekim tarihleri ​​arasında Kuzey Kafkasya kentleri - Stavropol, Çerkessk, Kislovodsk ve Krasny Vostok köyünde düzenlenen Abhaz-Abaza forumunun sonuçlarını özetledi.

“Аиуара иашьатоу еибабароуп” (Abhazcadan çevrilmiştir “İletişim, aile bağlarını desteklemenin temelidir”) adlı Forum'un sonuçlarını özetlemek, 27 Ekim ayında DAK'ın basın merkezinde bir basın toplantısı formatında gerçekleştirildi.

Toplantı Abhazya Kadın Konseyi Başkanı Ekaterina Bebia tarafından açıldı. Kongre ve DAK Yüksek Konseyi Başkanı Musa Eqzek gezinin düzenlenmesinde gösterdikleri güven ve destek için teşekkür etti.

Abhaz-Abaza ilişkilerinin güçlenmesi açısından bu tür geziler büyük önem taşıyor. “Dünya Abaza Kongresi'ne ve Musa Habaleviç destekleri için teşekkür ederiz. Gezi verimli geçti” dedi Ekaterina Bebiya.

Konsey Başkanı Ekatirina Bebiya başkanlığındaki Abhazya heyeti, Kadın Konseyi üyeleri, Abhaz Radyosu gazetecisi Alina Açba ve Abhaz Devlet Üniversitesi  Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Hibla, Hvartskaya'nın yanı sıra İnessa Grigolia ve Saida Gabnia tarafından temsil edildi.

Forumun ana etkinliği, DAK bünyesindeki Abhazya Kadınları Koordinasyon Konseyi başkanı Ekaterina Bebiya ile Stavropol Bölgesi “Abaza” kamu kuruluşu başkanı Armida Chagova arasında ortak yaratıcı projelerin uygulanmasına ilişkin Anlaşmanın imzalanmasıydı.

DAK bünyesindeki Abhazya Kadınları Konseyinin onursal üyesi olan “Barış ve Sosyal Adalet için Anneler” hareketinin başkanı Guli Kiçba, imzalanan anlaşmanın önemini vurguladı ve gelecek planlarından bahsetti:

“İmzalanan anlaşma çok önemli nitelikte, çok farklı noktaları içeriyor. Anlaşmanın bir parçası olarak, Abhaz-Abaza etkinliklerinin düzenlenmesinde karşılıklı yardım sağlamayı, yaşlı ve genç nesiller arasındaki bağları güçlendirmeyi, Abhazya ve Stavropol Bölgesi'nde ortak fuarlar ve festivaller düzenlemeyi planlıyoruz. Abhazlar ve Abazalar için bilimsel bilgi alışverişi yapmak da önemlidir, çünkü halklarımızın kültür ve bilim alanında çok sayıda önde gelen temsilcisi vardır. Ayrıca Abhaz ve Abaza dillerinde belgesellerin ve uzun metrajlı filmlerin tanıtımına yardımcı olmayı planlıyoruz” dedi.

Stavropol, Çerkessk ve Kislovodsk'tan katılımcılar da video bağlantısı aracılığıyla forum sonuçlarının tartışılmasına katıldılar: Stavropol Bölgesi “Abaza”nın kamu kuruluşu başkanı ve DAK Yüksek Konseyi üyesi, Kadın Konseyleri temsilcisi Armida Çagova Abaza köylerinden Natella Dzhemakulova, “Abazaşta” gazetesinin genel yayın yönetmeni Fardaus Kulova, Stavropol Devlet Üniversitesi'nden doçent Vladimir Kurçev ve Çerkessk'teki “Alaşara” bölümünün başkanı Murat Mukov.

Armida Çagova'ya göre, Forum'un ana amacı, yaşlı ve genç nesillerin Abazaları arasındaki bağları güçlendirmek.

“Abhaz-Abaza ilişkilerini korumak ve güçlendirmek ancak birlikte mümkündür. Ortak projelerin hayata geçirilmesi bizlerin ve gençlerimizin daha çok birleşmesine yardımcı olacaktır. Sadece uzaktan iletişim kurmak değil, bu tür geziler yapmak da önemli” dedi.

Forum çalışmaları kapsamında katılımcılar Stavropol'de “Bir gazetecinin gözünden Abhazya Günlüğü” edebiyat akşamı düzenlediler. Akşam, iki akraba halkın Abhazlar ve Abazaların -eşsiz kültürünü ortaya çıkarmaya adandı. Akşamın onur konuğu Abhazya Kadınları Konseyi Başkanı Ekaterina Bebiya oldu.

Çerkessk'te, “Abazaşta” gazetesinin yazı ofisinde, DAK bünyesindeki Kadın Konseyi heyeti üyeleri, 1992-1992 yıllarında AHVS'da ölenlerin yakınlarıyla bir toplantı yaptı.

Kislovodsk'ta ulusal-kültürel özerklik “Abaza” aktivistleri ve kamu kuruluşu “Abazaşta” üyeleriyle bir toplantı yapıldı. Forumun planlanan programının bir parçası olarak, katılımcılar Krasny Vostok köyünün sakinleriyle de bir araya geldi ve yerel tıp ve sağlık kompleksini ziyaret etti.

Abhaz Devlet Üniversitesi gazetecilik bölümü öğrencisi İnessa Grigolia, Abhazya heyetinin bir üyesi, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

“Stavropol'e bir gezi ve akraba Abazalarımızı tanımak, öğrenciler olarak bizim için iyi bir deneyim. Forumda kaldığımız süre boyunca birçok insanla arkadaşlık kurmayı başardık. Kendi başımıza çekim yaptık, bilgi alışverişinde bulunduk. Şimdi Abhazya'daki arkadaşlarımızı bekliyoruz ve yakında görüşürüz” deye Grigolia izlenimlerini paylaştı.

Abhaz-Abaza forumu «Аиуара иашьаҭоу еибабароуп”, DAK bünyesinde Abhazya Kadınları Konseyi'nin uygulanan ikinci projesi oldu. Kadın Konseyi yakın gelecekte Abhazya'da da benzer bir forum düzenlemeyi planlıyor.