DAK, Üst Kurul Başkanı’nın talimatı ile KÇC'de bir Tartışma Kulübü açacak.

DAK YK Başkanı Musa Egzek’in talimatı ile Dünya Abaza Kongresi, Abhazya'da halihazırda faaliyet gösteren kulübe benzer bir tartışma kulübünü Karaçay-Çerkes de faaliyete geçirecek.

Bu platform, yetenekli gençleri bir araya getirerek, Abaza halkının ve bir bütün olarak Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nin gelişmesine yönelik yeni çözümler geliştirmesine olanak sağlayacak.

Tartışma Kulübü üyeleri istedikleri konuları kendileri seçebilecek ve moderatörler bu konularda kendi alanlarından uzmanları davet edecekler. Uzmanlar, belirli sorunların nedenlerini ve bunları çözmenin yollarını anlamanıza yardımcı olacaklar. İlk aşamanın - tartışmaların - tamamlanmasının ardından, DAK Başkanının onayına ve mali desteğine sunulacak projeler oluşturulacaklar.

DAK Personel Başkanı Kan Tania, Tartışma Kulübü formatının oluşturulmasına ilişkin bazı ayrıntıları paylaştı. Bunun öncesinde, DAK ekibinin önünde "Abhaz-Abaza dilinin, kültürünün, tarihinin ve geleneklerinin korunması ve geliştirilmesi için Musa Egzek hibelerinin daha da verimli bir şekilde dağıtılması üzerine yaratıcı bir çalışma bulma" görevi vardı.

Tania, “Üzerinde düşündük: Bu sorunu çözmek için hem genç nesli hem de uzman topluluğu aynı anda nasıl bu sorunların çözümüne dahil edebiliriz? Musa Habale-ipa tarafından üzerinde bazı değişiklikler yapılan bir Tartışma Kulübü oluşturma fikri bu şekilde ortaya çıktı ve bu proje şuan Suhum'da ana dil, ekoloji, anne ve çocuk sağlığının gelişimi alanlarında başarıyla uygulanıyor”, diye belirtti.

Karaçay-Çerkes’te de kulüp açılması kararını yorumlayan DAK KÇC Bölge Temsilciliği Başkanı Ramazan Mıhts, Abhazya'da Tartışma Kulübü'nün başarılı bir şekilde uygulanmasının, vatandaşları ilgilendiren önemli konuları tartışmak ve çözmek için böyle bir formatın gerçekten etkili olduğunu göstermesiyle ilintili olduğunu düşünüyor.

Mıhts, “Özellikle kulübün, insanların uzman camiasının temsilcilerine, doğrudan üst düzey yetkililerle muhatap olma fırsatına sahip olduğu, “sınırsızlık” ilkesine dayanan çalışmalarını seviyorum. Tüm toplantılar dinleyiciyi konuşmacıdan ayırmadan, kürsü ve masasız yapılıyor, sıcak, samimi bir atmosfer yaratılıyor, kulübün çalışmaları çay saati ile bitiyor”, diye konuştu.

Ramazan Mhıts, kulüpteki toplantıların en az iki haftada bir yapılmasının planlandığını söyledi. Kulübün mali destek alacak ana çalışma dallarına ek olarak, çeşitli derslerin ve eğitimlerin yapılacağı “Ebeveyn Kulübü” gibi paralel platformlarda da faaliyete göstereceğini belirtti.

KÇC'deki Tartışma Kulübü'nün ilk çalışmaları için yer sayısı maalesef sınırlı, bu nedenle organizatörler herkesten anketleri doldurmalarını, ankette belirtilen e-postaya ya da sosyal ağlar üzerinden göndermelerini veya bizzat Çerkessk Alaşara Vakfı'na (Musa Egzek ayrıca - “Alaşara” vakfı başkanlığını yürütmekte) bırakmalarını istemekteler.

DAK Tartışma Kulübü Abhazya'da Kasım 2019'da açıldı. Çeşitli yönlerde faaliyetler yürütülmekteler. Bunlar arasında: Abaza halkının dilinin, adetlerinin, etik ve kültürel mirasının korunması, ulusal bilimin yaygınlaştırılması, çevre koruma gibi birçok konu bulunmaktadır. Kulübün üyeleri çoğunlukla gençlerden oluşmaktadır. 2019-2020'de Suhum kulübü ekoloji alanında çalışmalara yöneldi. Bu bölüme 23 kişi katıldı. Oldukça popüler hale gelen Ebeveyn Kulübü, Abhazya Tartışma Kulübü'nde de başarıyla faaliyet gösteriyor.