DAK Oçamçira yerel ofis Konseyi, Dünya Abaza Kongresi temsilcilerinin Oçamçira bölge sakinleri ile yapılan toplantısı kapsamında kuruldu.

Said Barganciya

Dünya Abhaz-Abaza Kongresi temsilcileri, 5 Şubat Salı günü Oçamçira semtinin sakinleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Kongre yerel Konseyi kuruldu ve başkanlığına Oçamçira sakini Daur Tsvijba getirildi.

Konsey üyeleri arasında bulunan isimler: Ekaterina Gabelia-Delba, Lika Tsvijba, Selma Çagava, Badri Delba, Ahra Kortava, Madina Şoua, Nora Mikaya, Timur Paçulia ve Madina Çilaçava idi.

DAK Yönetici Sekreteri İnar Gıtsba, toplantı katılımcılarına Kongre’nin faaliyetleri ve kuruluşun yakın dönem planları hakkında bilgi verdi. Gıtsba, ülkenin tüm bölgelerindeki aktivistlerle yapılan bu tür toplantıların ana hedeflerinden birinin de yerel konseylerin oluşturulması olduğunu vurguladı.

İnar Gıtsba, “Yerel halkın, bölgelerinin sorunlarını daha etkin bir şekilde ele alabilmelerini sağlamak için çeşitli girişimlerde bulunabilecekleri güçlü bir bağlantı sistemi kurmak istiyoruz. Gal ve Tkuarçal bölgelerinde, DAK yerel şube konseyleri çoktan kurulmuş bulunmakta ve faaliyetlerimize aktif olarak katılmakta”, diye konuştu.

DAK Yüksek Kurul üyesi olan Vyaçeslav Çirikba, Oçamçiralılara, öncelikle Abhaz-Abaza ulusunun korunması ve güçlendirilmesi alanında Kongre çalışmalarının önemini anlattı.

Çirikba, “Şahsen benim için, bu halkımızın birliğini teşvik etmek için bir fırsat, çünkü tüm dünyaya dağılmış devasa bir diasporamız bulunmakta. Temel amacımız - küreselleşme karşısında etnik kökenimizi güçlendirmek ve korumaktır. Abhaz-Abaza etnik grubunun tüm dünyadaki temsilcilerini bir araya getiren bu önemli organizasyonun saflarına katılacağınızı umuyorum”, dedi.

Uluslararası Abhaz-Abazin (Abaza) Halkları Birliğinin (Dünya Abhaz-Abaza Kongresi'nin 1992'de ilk kurulduğu dönemdeki adı) kurulmasının önderlerinden olan Oçamçira sakini, Apollon Dumaa da toplananlara hitap etti.

Ekim 1992'de, Lıhnı köyünde gerçekleşen, DAK’ın ilk kongresiyle ilgili hatıralarını paylaştı.

Dumaa, “Oçamçira ilçesi, Abazaştalı kardeşleri ile yıllardır iletişimini yitirmedi. Biz tek bir aileyiz. Henüz savaş (Abhazya Ulusal Kurtuluş Savaşı) yaşanmadan önce de sıkı iletişim halindeydik. Kardeşlerimizin bizi çok sıcak karşıladığı Çerkessk’e çok kez gittim. Musa Egzek’un Kongre’nin başına gelmesi ile çalışmaların daha da ivme kazanacağından eminim”, diye vurguladı.

Kongre Kadın ve Gençlik Konseylerinin Liderleri Geta Ardzınba ve Levan Torçua da, Oçamçira sakinlerine, Kongre’nin kendi alanlarında yürüttükleri çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Geta Ardzınba, “Bugün için öncelikli görevimiz, Abhazya'nın her bölgesinde, “yol haritalarımızın” oluşturulması için Kongre'nin yerel şubelerinin konseylerini kurmak. Bu harita, her bölgedeki ihtiyaç ve sorunlara dayanarak oluşturulan belirli sosyal projelerden oluşacaktır. Bugün ana hedefimiz – insan kaynaklarının oluşturulması”, diye bildirdi.

Ardzınba, kadın kolları çalışmalarının öncelikli görevlerinden birinin de, üretmeye ya da başka bir küçük işletme türüne başlamak isteyen, ama yeteneklerinden emin olmayan, ilk adımı atmaya karar veremeyen kadınlara destek olmak ve yardım etmek olduğunu bildiriyor.

Ardzınba, “Kadınların köylerinden çıkmalarına gerek kalmadan, aile bütçelerine destek olabilmelerine, çalışabilmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Abhazya'nın her bir bölgesinde kadınların inisiyatifini uyandırmak, güçlerine ve yeteneklerine güven duymalarını sağlamak istiyoruz.”, diye vurguladı.

Toplantıda, örgütün faaliyetlerini, Abhaz Abaza halkının tarihini ve etnografyasını, etnik grubun önde gelen temsilcilerini anlatan, çok dilli bilgi portalının da tanıtımı yapıldı.

Ayrıca tüm katılımcılara, Dünya Abhaz-Abaza Kongresinin koşulsuz ortağı olan Uluslararası “Alaşara” derneği hakkında hazırlanmış olan belgesel film sunuldu. Beş yıl içerisinde yürüttüğü çalışmaları ile “Alaşara” derneği, sosyal sorunların aktif çözümlerinin önde gelen bir örneği

oldu. Abaza köylerinin sakinleri arasında spor ve kültürün geliştirilmesi alanlarında yüksek sonuçlar elde etmiş, kapsamlı bilimsel çalışmalar yürütmüştür.

Dünya Abhaz-Abaza Kongresi temsilcilerinin Oçamçira ilçesinin aktivistleriyle buluşması, Abhazya Cumhuriyeti'nin illeri ve ilçelerinde yaşayanlarla yapılması planlanan toplantı serisinin üçüncüsü idi.

Bu tür toplantıların, Kongreye yeni üyelerin katılması ve onların organizasyonun faaliyetlerine aktif olarak dahil edilmesi için ülkenin tüm bölgelerinde gerçekleştirilmesi planlanmakta.