Dünya Abaza Kongresi ve Abhaz Devlet Üniversitesi Abhaz Dili Bölümü Doçenti İnna Dzjugeliya, «Ирӡтәым» ortak projeleri'nin ilk aşamasının sonuçlarını özetledi.

DAK ve ADÜ Doçenti İnna Djugelia «Ирӡтәым» (“Kaybedilemeyen”) ortak projesinin ilk aşamasını tamamladı ve bu proje çerçevesinde Gudauta bölgesinde 13 okulda 400 öğrenciye 10 ders verildi. Gudauta bölgesindeki 60'tan fazla okul çocuğuna yönelik son ders, Lıhnaşt'ın tarihi alanun'da düzenlendi. Ders, DAK Yüksek Konseyi üyesi etnolog Marina Bartsits ve tarihçi Ruslan Gojba tarafından verildi.

Proje, çocukları “Apsuara”nın ahlaki ve etik standartlarında eğitmeyi ve onlarda kendi halklarının gelenek ve göreneklerine olan sevgiyi sürdürmeyi amaçlıyor. Projenin ilk aşaması, “Gelenek ve görenekler”, “Abhazların ahlak anlayışı”, “Apsuara ahlaki ve etnik kuralları”, “Ritüel şarkılar” konularını içeren 10 derslik bir döngüden oluşuyordu. ve uygulamaları”, “Abhaz halkının diplomasisi”, “Abhaz ulusal dansının tarihi”, “Abhazların binicilik gelenekleri”, “20 yüzyılın sonu ve 21 yüzyılın başında Abhazya'nın tarihi”.

Proje, Mart 2023'te test modunda başlatıldı. Tanınmış Abhaz tarihçileri, dilbilimciler, etnograflar ve etnologlar, uygulanmasında yer aldı.

 “Ирӡтәым” projesinin yazarı İnna Djugeliya, “sadece kendi gelenek ve göreneklerimizi canlandırarak bu dünyada hayatta kalabileceğimizi” belirtti.

“Günümüzün dinamik dünyasında kişinin kimliğini koruyabilmesi, ancak kendi gelenek ve göreneklerini yeniden canlandırmasıyla mümkündür. Bizi Abhaz yapan şeyleri kaybetmeye hakkımız yok: her şeyden önce dilimiz, ahlaki ve etnik kanunlarımız "Apsuara", kültürümüz ve zengin tarihimiz. Her şey birbirine bağlıdır. Birini kaybedersek, diğer her şeyi kaybederiz” dedi.

Proje başlangıcından önce konuların hazırlanması, konuşmacıların seçimi ve okullara dağıtılması gibi birçok çalışma yapılmıştır.

İnna Djugeliya, projeyi düzenlerken önceliğin, okul çocuklarının projeye maksimum katılımı olduğunu belirtti.

“Kültürümüzü, örf ve adetlerimizi hocalarınızın ağzından, evde ya da günlük hayatta duyuyorsunuz. Ancak hayatlarını halkımızın tarihini incelemeye adamış profesörlerden duymak kesinlikle tüm öğrenciler için önemlidir” dedi Djugelia.

Kongreden proje, DAK gençlik gelişimi ve beden eğitimi bölüm yoöneticisi Esma Kvitsinia tarafından denetlendi. Başarılarını ve projeye devam etmek için acil planlarını paylaştı.

“Her ders büyük ilgi ile algılandı. Toplantılarının serbest biçimi, dinleyicilerin konuşmaya ve münazaraya girmesine izin verdi. Abhazya'nın diğer köylerinde ve bölgelerinde hoş geri bildirimler ve ders verme talepleri alıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen bu ilgi, projeyi önümüzdeki yıl da devam ettirmek için çalışmalarımızı kesinlikle motive ediyor” dedi.

 “Ирӡтәым”, Dünya Abaza Kongresi'nin ve ADÜ İnna Djjugeliya'nın Abhaz Dili Bölümü Doçent ortak projelere. Proje, Apsuara'nın ahlaki ve etnik kanunları’nın yaygınlaştırmayı, Abaza halkının gelenek ve göreneklerini canlandırmayı amaçlıyor.