Dünya Abaza Kongresi ve St. Petersburg Antropoloji ve Etnografya Müzesi (Kunstkamera) arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı.

Dünya Abaza Kongresi, Rusya Bilimler Akademisi'nin (MAE RAS) St. Petersburg'daki Büyük Peter Antropoloji ve Etnografya Müzesi (Kunstkamera) ile işbirliğine başladı. İşbirliği anlaşması 29 Haziran Salı günü DAK Yüksek Kurulu Başkanı Musa Egzek ve MAE RAS Direktörü Andrey Golovnev tarafından imzalandı.

Müze binasında gerçekleşen toplantıda, Dünya Abaza Kongresi Yüksek Konseyi Başkanı, Kunstkamera müdürü ve çalışanlarına işbirliği için teşekkür etti.

Musa Egzek, “Müze ile tanışmamızı sağlayan Kunstkamera Kafkas Etnografya Bölümü kıdemli araştırmacısı, Tarih Bilimleri Uzmanı Makke Sultan-Gireevna Ablogaçieva'ya özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yıl boyunca aktif olarak ortak projeler üzerinde çalıştık ve anlaşma imzalanması için hazırlandık. Belirtilen tüm planların mümkün olan en iyi şekilde gerçeğe dönüştürüleceğinden ve Kafkas halklarının tarihi anılarının korunması ve Rus kültürünün gelişmesi için faydalı olacağından eminim”, dedi.

Müze Müdürü Andrey Golovnev de cevaben Musa Egzek'e teşekkür etti ve Kafkas halklarıyla şahsı adına bilimsel tanışmasının Abazinlerle başlayacağına söz verdi.

Müdür, “Biz etnograflar, özellikle küçük halklarla ilgileniyoruz, çünkü bu halklar kendilerini korumayı başardılar, bu da onların bugüne kadar hayatta kalmalarını sağlayan önemli bir şeye sahip olduğu anlamına geliyor. Dahası, bu halklar ulusun korunmasıyla diğerlerine göre daha fazla ilgileniyorlar. Büyük ulusların kendilerini korumaya ve güçlü önlemler almaya ihtiyaçları yoktur”, diye konuştu.

Andrey Golovnev ayrıca Dünya Abaza Kongresi'nin tarihi ile tanışma arzusunu dile getirdi.

Hangi konuda anlaşıldı

DAK, bölgedeki saha araştırması sırasında "Rusya'nın Yerli Azınlıkları: Etnokültürel Yansımalar" projesine katılan MAE RAS personeline çok yönlü destek ve yardım sağlayacak. Kongre ve Müze ortak geziler planlıyor.

Anlaşma aynı zamanda Kongre temsilcilerinin Kafkasya'nın küçük halklarının sorunlarını vurgulamak için bilim önderleri ile "Kafkasya - kültürler kavşağı" seminerinin organizasyonuna ve çalışmasına katılımını da sağlıyor.

Mobil sergi "XIX-XX yüzyıl fotoğraflarında Abhaz ve Abazalar"ın düzenlenmesi için materyallerin seçilmesi ve toplanması için ortak çalışmalar yapılacak.

Müze, 2022 Dünya Abaza Kongresi Konseyi ile aynı zamana denk gelen bir fotoğraf albümünün hazırlanmasında yer alacak.

DAK, Abhaz Devlet Müzesi ile MAE RAS arasında bir anlaşmanın imzalanmasına yardımcı olacak.

"Halklar ve Kültürler" serisinde "Abazinler" kitabının hazırlanmasında ortak çalışma yapılacak.

Ana hatlarıyla belirtilen işbirliği planlarının uygulanmasına yönelik ilk adımlar yakın gelecekte atılacaktır.