Dünya Abaza Kongresi Yüksek Konsey üyeleri, salgın sırasında DAK'ın çalışmalarını ele aldılar.

Dünya Abaza Kongresi Yüksek Konsey Başkanı Musa Egzek, 3 Temmuz Cuma günü Yüksek Kurulun altıncı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı çevrimiçi video konferans şeklinde gerçekleştirildi: Konsey üyeleri, Moskova, St. Petersburg, Çerkessk, Nalçik, Stavropol, Acara, Ürdün, İstanbul ve Sakarya'daki DAK temsilcilikleri ile temasa geçti. Gündem, COVID-19 salgını sırasında Dünya Abaza Kongresi'nin çalışmalarının ele alınmasıydı.

Çalışmaya başlamadan önce, DAK Yüksek Kurul Başkanı Musa Egzek tüm katılımcıları selamladı.

Ardından DAK Genel Sekreteri İnar Gıtsba, salgın sırasında Kongre'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. DAK Yüksek Konsey Başkanı Musa Egzek’in talimatı ile Dünya Abaza Kongresi'nin Abhazya halkını koronavirüs enfeksiyonundan korumada aktif rol oynadığını belirtti.

İnar Gıtsba, “Abhazya'da olağanüstü halin ortaya çıkmasından itibaren, DAK tamamen ülke sakinlerinin sağlığını korumak çalışmalarına katıldı. Öncelikle DAK Yüksek Konseyi Başkanı Musa Egzek, korona virüsle mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbi ekipmanı ve kişisel koruyucu ekipmanları satın alarak Abhazya'ya ulaştırdı.Tıbbi ekipman, Abhazya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak kurulan halkı virüsten koruma koordinasyon merkezi tarafından sağlanan listeye göre satın alındı”, diye belirtti.

Aynı zamanda Kongre ekibinin, halkı virüsten koruma koordinasyon merkezi, yardım kuruluşu “Kiaraz” ve kamu bilgilendirme merkezi “Adgılara” ile aktif işbirliği başlattığını sözlerine ekledi.

DAK ekibi, yardım vakfı “Kiaraz” çalışanları ile birlikte maddi açıdan sıkıntılı ailelere karantina sırasında gıda yardımı sağladı. DAK Gençlik Konseyi'nden gönüllü olarak gelenler yerel yönetimlere yardım etti, halkı virüsün önlenmesi konusunda bilgilendirdi ve yaşlılara yardım etti. DAK Bilgilendirme Portalı Basın Sözcüsü Said Bargancia halkı virüsten koruma koordinasyon merkezinin bir üyesi oldu ve merkezin çalışmaları hakkında bilgilendirme konusunda yardımcı oldu. DAK Bilgilendirme Portalı Yayın Editörü İzolda Hagba ise koruyu maske dikerek dağıttı.

Ayrıca DAK tüm bu süre zarfında Moskova Abhaz diasporası ile sürekli temas halindeydi.

Gıtsba, “Satın alınacak ekipmanların fonunun toplanabilmesi için MAD Genel Merkezi'nin kampanyasının hem kendi internet kaynakları hem de resmi çevrimiçi medya yayınlarından bilgilendirme yapması son derece önemliydi. Merkezin bu alnadaki çalışmalarına destek olabilmek amacı ile bu konudaki çalışmayı DAK Kadın Kolları Başkanı Geta Ardzınba gönüllü olarak üstlendi. Her gün yayınlar (İnfografikler + metin eşliğinde) derlendi ve yayınlandı”, diye devam etti raporuna.

KONU ILE ILGILI VIDOELAR >>

Yönetici Sekreter, DAK’ın karantina döneminde, gıda ihtiyacı duyan geri dönüşçü ailelere de yardım sağladığını belirtti. Toplamda 126 kişiye yardım yapıldı.

Tüm bunların yanı sıra Kongre bu süreçte, Abhazya yerleşimlerinde yerel temsilciliklerle birlikte bir dizi projeyi uygulamaya da devam etti.

İnar Gıtsba, “Bu projelerden biri, Adzyubja köyündeki parkın peyzaj konseptiydi. Dünya Abaza Kongresi ekibi ve bir grup hayırsever, Oçamçira bölgesi Baslahu köyünden genç bir öğretmenin ailesine ev inşa etmelerinde de yardım ediyor. 21 Mayıs'ta ise Dünya Abaza Kongresi, geleneksel Abhaz mumunu Aşeamaka ve sahilde yakılan Nart ateşi ile Kafkasya savaşı mağdurlarını andı. Dünya Abaza Kongresi, ayrıca, Atara, Pakuaş, Reka, Baslahu, Akuaskea ve Gup köylerinde çocuklar için bir dizi şenlik etkinliği hazırladı ve gerçekleştirdi”, diye sıraladı.

DAK Bilgilendirme Portalı Başkanı Amina Lazba’nın verdiği bilgiye göre, portal salgın süresinde yayın formatını değiştirerek haber kaynağı formatına geçmiştir. Bu süre boyunca, Abhazya'da korona virüs enfeksiyonunun yayılması ve nüfusun korunması ile ilgili mevcut durum hakkındaki tüm materyaller DAK Bilgilendirme Portalı’nın web sitesinde tüm sosyal medya sayfalarında yayınlanmıştır.

Lazba, “Böylelikle, dünyanın dört bir yanındaki soydaşlarımız Abhazya'daki COVID-19 ile mücadele etmek için aldığımız tüm önlemlerle ilgili en son haberleri, kendi dillerinde öğrenebiliyorlar. Ayrıca, Kafkasya ve Abhazya'da korona virüs enfeksiyonuna yakalanan hasta sayılarıyla ilgili istatistikler günlük olarak sitede yayınlanmakta”, diye belirtti.

Salgına rağmen hayata geçirilen bir diğer proje ise, Dünya Abaza Kongresi Bilgilendirme Portalı tarafından hayata geçirilen, “Abhazca konuşuyoruz / Abazaca konuşuyoruz” çevrimiçi dil projesi oldu. Amina Lazba, bu çevrimiçi dil projesi sayesinde Abaza halkı temsilcilerinin dünyanın neresinde yaşadıkları fark etmeksizin kendi dillerini öğrenmeye başlayabileceklerini belirti.

Toplantıda, Dünya Abaza Kongresi Merkez Denetim Komisyonu da geçtiğimiz yılın raporunu sundu. Rapor, Çerkessk'teki STK “Alaşara” Özel Bölüm Başkanı ve Kongre Merkezi Denetim Komisyonu Başkanı Murat Mukua tarafından sunuldu. Kendisi Mayıs 2018'den Mayıs 2020'ye kadar olan dönem için ayrıntılı bir rapor sundu.

Mukua, Kongre'nin mali ve ticari faaliyetlerinin Kongre üyelerinden gelen bağışlar ve yıllık katkılar yoluyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gönüllü bağış miktarı 47 milyon 220 bin ruble, üyelik aidatı miktarı 33 bin ruble olarak toplanmıştır.

Murat Mukua, “Sonuç olarak, Denetim Komisyonu, Kongre'nin denetlenen dönemdeki mali ve ekonomik faaliyetlerinin sonuçlarının tatmin edici sayılabileceği sonucuna varmıştır. Kuruluşun istikrarını etkileyebilecek ihlaller tespit edilmemiştir. Kongre muhasebecilerine yapılan uyarıları dikkate alarak üzerinde çalışma yapmaları ve denetim komitesine mali disiplini geliştirmek için hazırladıkları bir eylem planı hakkında bilgi vermeleri önerilmiştir”, diye belirtti raporunda.

“Alaşara” ekibi, Abaza Köyleri Kadın Kolları Koordinasyonu aktivistleri, “Apsadgil”, Abaza köyleri paramedik merkezlerinin çabaları ile 3 Mayıs 2020 tarihi için güncel olan korona virüs hasta sayısı ve Abaza kırsal yerleşimleri için gerekli ilaç ve tıbbi ekipman sayısı belirlendi.

Bu listeden maddi açıdan destek ihtiyacı duyan 100 aileyi şahsen Musa Egzek himayesine almıştır. DAK YK Başkanı ayrıca KÇC hastanelerine gerekli ilaç ve ekipmanlar için de yardımcı olmuştur.

Acara’dan Dünya Abaza Kongresi üyesi Natali Lazba, kısaca 55'ten fazla Abhaz sülalesini temsil eden iki binden fazla Abhazın bugün Acara'da yaşadığını söyledi. Kendisinin verdiği bilgilere göre, Acara "yeşil bölge" ilan edildi ve bu yüzden orada kayıtlı hiçbir korona virüs enfeksiyonu vakası bulunmuyor. Kongre Yüksek Kurul üyesi Acara'daki tüm kayıtlı vakaların transit olarak ülkede olduklarını ve derhal tecrit edildiklerini, böylece salgının önlediğini açıkladı.

DAK Kabardey-Balkar Bölge Başkanı, Kongre Yüksek Kurul üyesi Vladimir Pşanıkua’da toplantıya katılanlara Kabardey-Balkar'daki salgın durumu hakkında bilgi verdi. Durumun şu ana kadar "ağır seyrettiğini, ancak yaz sonunda istikrara kavuşacağına dair umutlar olduğunu" kaydetti.

Başkan, DAK Kabardey-Balkar Bölge şubesinin salgın sürecinde ülkedeki ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğini belirtti. Ayrıca Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na iletilen vaka listeleri hazırlandı.

Bu raporların sonunda, DAK Yüksek Konseyi Başkanı Musa Egzek, yeni zorluklar ve tehditler durumunda topluma yüksek kalitede bilgi sağlamayı amaçlayan adımlar üzerinde düşünmenin gerekli olduğunu belirtti. Bu düşüncesini, doğru ve zamanında bilginin yeterli olmadığı gerçeğiyle açıkladı. Bunun özellikle Çerkessk'te korona virüs enfeksiyonu salgının önlenmesinde önemli rol oynayabileceğinden bahsetti.

Egzek ayrıca, bir sonraki toplantının “yüz yüze” gerçekleşmesi umduğunu, “herkesin birbirini özlediğini ve elbette canlı iletişimin yerini hiç bir şeyin alamayacağını belirtti.

Dünya Abaza Kongresi Yüksek Kurul toplantıları düzenli olarak gerçekleşmektedir. Önceki toplantı 16 Ekim 2019'da Suhum'da gerçekleştirilmişti. Toplantıda, Kongre'nin ara sonuçlarını özetlemenin yanı sıra uluslararası etkinlik planları da dahil olmak üzere geleceğe yönelik planları ele alınmıştı.