DAK Yüksek Konsey üyeleri, Kongre'nin ara sonuçlarını çıkardı ve öncelikli çalışma alanlarını belirledi.

Said Barganciya

17 Ekim Perşembe günü yapılan olağan toplantıda, Dünya Abaza Kongresi Yüksek Konsey üyeleri yakın gelecekteki çalışmalarını ve planlarını tartıştılar.

Toplantıyı açan DAK Yüksek Konsey Başkanı Musa Egzek, sözü, gündemi açıklayan Yönetici Sekreter İnar Gıtsba'ya bıraktı. Gündem, DAK Yüksek Konsey Başkanlığı daimi üyeleri tarafından bir gün önce tartışılan aynı konulardan oluşuyordu.

Kongreye yeni üyelerin kabulü hakkında ayrıntıları, DAK Yüksek Konseyi Personel Başkanı Kan Tania verdi. Bugün Kongrenin bölgesel yapısının temelinin çoktan oluştuğunu belirtti.

Kan Tania, “Her gün, Kongre’ye yeni üyeler kazdırmak için aktif çalışmalar yürütülüyor, bu çalışma sayesinde 1000'den fazla kişi bir buçuk yıl içerisinde DAK bünyesine katıldı. Abhazya Bölgesel Temsilciliğine İnar Gıtsba Başkanlık etmekte, burada DAK 346 yeni üye kazanmış bulunmakta. Karaçay Çerkesk’te Ramazan Mıhts Başkanlık etmekte, orada ise tam 390 yeni üye kazanılmış. Kabardey-Balkar – Vladimir Pşenokov, 30 kişi. Stavropol- Armida Çagua, 38 kişi. Moskova – Daur Barganciya, 80 kişi. St. Petersburg- Temur Rekuaa, 35 kişi. Aynı zamanda Acarya’da da bölgesel temsilcilik çalışmakta”, diye anlattı.

Daha sonra Yüksek Kurul üyelerine DAK Personel Başkanı Yardımcısı Mihail Kalinkin hitap etti ve bir buçuk yıl içerisinde kurumun yaptığı harcamalardan bahsetti.

Kalinkin, “2018 yılından Eylül 2019'a kadar olan dönem için DAK giderlerinin yaklaşık maliyetinin 37 milyon rubleyi bulmuştur. Bu miktar, Kongre Bilgilendirme Portalı’nın giderleri, DAK çalışanlarının maaşlarını ve Kongre tarafından düzenlenen etkinliklerin giderlerini içermektedir”, diye vurguladı.

Kalinkin, Kongre etkinliklerine yönelik mali, lojistik ve diğer kaynakların hemen hepsinin bugün DAK Yüksek Konsey Başkanı Musa Egzek tarafından karşılandığını belirtti. Yönetici Müdür ayrıca, Kongre’nin mali giderlerinin bir kısmının da Yüksek Konsey üyesi Beslan Agrba tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Bilgilendirme Portalı Başkanı Amina Lazba, yaptığı konuşmada bir dizi öneri sundu. Bunlar arasında - bilhassa, Kongreye üyelik başvuruları formatının elektronik ortamdan yapılması ve üyelik belgesinin de elektronik ortamdan verilmesi olasılığıyla değiştirilmesi bulunuyordu. Öneriler DAK YK üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

DAK Yüksek Konsey üyesi Oleg Bartsıts, toplantı konularını yorumlarken, Musa Egzek liderliğiyle, DAK tarafından yürütülen faaliyetlerin yanı sıra genç ekip üyeleri tarafından yürütülen faaliyetlerin de "derin saygı uyandırdığını" belirtti. Böyle bir çalışmanın "kısa vadede kesinlikle meyve vereceğine" duyduğu güveni de dile getirdi.

Bartsıts, “Dünya Abaza Kongresi'ne katılımın popülerliğinin ivme kazandığını düşünüyorum. Kongre'nin üyelik açısından büyük bir organizasyon olacağına inanıyorum. Kongrenin çekirdeğinin nasıl işlediğini görüyorum, dünyanın pek çok ülkesinde potansiyel DAK üyelerimizi bilgilendirmek yönünde medya alanında çok etkin bir şekilde hareket ediyor. Bunun en hızlı şekilde meyve vereceğini düşünüyorum”, diye toparladı.

Dünya Abaza Kongresi Yüksek Kurul toplantıları düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bir önceki toplantı Haziran 2019'da İstanbul'da gerçekleşmişti. Toplantıda DAK faaliyetlerinin bir yıl içindeki sonuçları ele alınmıştı.