Dünya Abaza Kongresi Yüksek Konsey Başkanı Musa Egzek, Kafkas Savaşı Mağdurlarını Anma Günü'nün 156. yıldönümünde Abhaz-Abazin (Abaza), Ubıh ve Kafkasya’nın tüm kardeş uluslarına seslendi.

Sevgili kardeşlerim, değerli soydaşlarım!

Abhaz-Abazin (Abaza), Ubıh ve diğer kardeş Kafkasyalılar için büyük trajedinin - atalarımızın yabancı topraklara zorla sürülmesinin 156. yıldönümü vesilesiyle sizlere tüm içtenliğimle seslenmek istiyorum.

Bu tarihsel olayların bir sonucu olarak, bir zamanlar atalarının topraklarında yaşayan insanlar bölünmüş ve Kuzey Kafkasya dağ halklarının toprakları ve Abhazya'nın merkezi boşaltılmıştı. Bu trajik yılları unutmaya hakkımız yok! Bu anılar, parlak bir gelecek inşa etmek için neler olduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olmalıdır.

Değerli soydaşlar!

Hepimiz halkımızın kaderi, tarihi Anavatanımıza faydalı olma arzusu endişesi ile birleşiyoruz. Hepimiz omuzlarımızda ortak bir geleceğin, genç nesillere hangi deneyimin aktarılacağının sorumluluğu anlayışıyla yaşıyoruz. Halkımızın geçmiş tarihten ders alarak, konsolidasyonun önemini anlayarak geleceğe bakması önemlidir. Bu nedenle Dünya Abaza Kongresi'nin faaliyetleri, diğer şeylerin yanı sıra, Abhaz-Abazin (Abaza) ve Ubıh halklarının etnik-kültürel birliğini güçlendirmeyi, diasporada yaşayan Abhaz-Abazaların tarihi vatanlarıyla bağlarını genişletmeyi ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Tarihi Anavatan’larının dışında yaşayan aktif soydaşlarımız, vatanlarıyla yakın temas kurmaya, hayatına katılmaya, kültürel varlığını genişletmeye, ana dilini popülerleştirmeye ve geleneksel değerleri korumaya çalışıyorlar.

Dünya Abaza Kongresi, Rusya, Türkiye, Suriye, Ürdün, Mısır, Avrupa ülkeleri ve diğer yurtdışındaki Abhaz-Abaza diasporası ile çalışmalarını dinamik olarak genişletiyor.

Diasporalarımız, tarihi Vatan'da yaşamın tüm sektörlerinin gelişimi için önemli bir rezervdir.

Sevgili kardeşlerim,

Dünya Abaza Kongresi, hem Kafkasya'da hem de dünyanın birçok ülkesinde diasporada yaşayan Adige ve diğer kardeş halklarla yakın etkileşimin güçlendirilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmaya devam edecektir. Birlikte, ortak kültürel değerlerimizi ve tarihsel bağlarımızı güçlendirmeliyiz.

Tüm kalbimle size sağlık ve refah diliyorum.

Dünya Abaza Kongresi Yüksek Kurul Başkanı M.H. Egzek.