İçerik
13 Ağustos 2022
06:33
Kayıt

Dünya
Abaza
Kongresi

Tüm dünyadaki Abhaz ve Abazaları birleştiriyoruz

Abhazlar

18.12.2018 11:35 Etnografi 113059
Abhazlar ve Abazinler: Eşsiz bir ulusal kültürün taşıyıcıları

Abhaz ve Abazin halkı, binlerce yıldan beri varolan ve bugüne kadar kaybetmeden getirilen farklı bir kültür ve geleneklerin taşıyıcısıdır. DAK bilgilendirme portalı olarak okurlarımıza, gündelik yaşamın çeşitli yönleri, kültür, el sanatları ve ortak kökleri ve ortak bir geçmişi olan bu halkın ulusal gelenekleri üzerine etnografik denemeler sunuyoruz.