Dünya Abaza Kongresi Yüksek Konseyi Başkanı Musa Eqzekov, Tengiz Tarba'yı Dünya Abaza Kongresi Ofisi Başkan Yardımcısı, bilgi politikası ve iletişim başkanı olarak atadı.

Dünya Abaza Kongresi Yüksek Konseyi Başkanı Musa Eqzekov, DAK yapısında yeni bir pozisyonun oluşturulmasına yönelik bir kararnameyi imzaladı Dünya Abaza Kongresi Ofisi Başkan Yardımcısı, Bilgi Politikası ve İletişim Başkanı. Yeni göreve Tengiz Tarba atandı.

Tarba atanması hakkında yorum yaparken, bundan böyle DAK'ın bilgi desteğine ve Kongre'nin yasal faaliyetlerinin geniş kapsamına özel önem vereceğini vurguladı.

“DAK Yüksek Kurulu başkanı Musa Habalaeviç Eqzekov, DAK ekibinin faaliyetlerinin kapsanması gereken bilgi politikasının ana stratejisini belirledi. Bu bağlamda öncelikli görevlerim arasında bu stratejinin yapısal ve sistematik olarak uygulanması ve genel olarak kurumun bilgi politikası ve iletişiminin yönetimi yer alıyor” dedi.

Örgütün coğrafyasının artık genişlediğini, yeni bölgesel ve yerel konseylerin oluşturulduğunu ve bu sürecin devam edeceğini sözlerine ekledi. Bu bağlamda, DAK'ın dünya genelindeki mevcut ve planlanan tüm şubelerinin bilgi politikası alanında genel bir koordinasyona ihtiyaç duyulmaktadır.

Tengiz Tarba, DAK'ın bilgi politikası ve iletişim başkanlığına atandı
© DAK

Tengiz Tarba, ünlü “Abhazya Dağı” Vakfı'nın kurucusudur. İtalya, Almanya, Rusya, San Marino ve Transdinyester'de Abhazya ile ilgili kişisel fotoğraf sergilerinin ve sunumlarının yazarıdır. Tarba, Profesyonel Seyahat Fotoğraf ve Video Haberciliği kategorisinde My Planet TV Channel ödülünü iki kez kazandı.

Dört yıl boyunca Abhazya Dışişleri Bakanlığı'nda enformasyon dairesi başkanı ve Büyük Elçi olarak çalıştı. Ayrıca Abhazya Turizm Bakanlığı'nın enformasyon bölümünün başkanı olarak çalıştı.