27 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında KÇC'de, Abaza dili ve edebiyatının dördüncü festivali geleneksel olarak “Tobıli okumaları” konferansıyla sonlandı.

Said Barganciya

“Tobıli okumaları” adlı bilimsel ve uygulamalı konferansı ile 27 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında Karaçay-Çerkes de düzenlenen Abaza dili ve edebiyatının dördüncü festivali sonlandı.

Karaçay Çerkes Devlet Üniversitesi bilimsel çalışmalardan sorumlu rektör yardımcısı Profesör, dilbilimci Sergey Paz, genç ve deneyimli bilim adamlarının, uygulama öğretmenlerinin, KÇC Eğitim ve Bilim Bakanlığı uzmanlarının, ülkenin belediye bölgelerinin eğitim ve kültür bölümlerinin, lisans öğrencilerinin, Karaçay Çerkes Devlet Üniversitesi lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra Abhazya ve Stavropol'den araştırmacı ve öğrencilerin raporlarının ve mesajlarının okuma programına dahil edildiğini söyledi.

Okumalar, birkaç dalda ve genel oturum formatında gerçekleştirildi. Bu dallar; Abaza ve Abhaz dilleri, mevcut durumları ve çalışma sorunları; Kabardey-Çerkez dili, edebiyatı ve folkloru; Abaza ve Abhaz edebiyatı ve folkloru; teori ve çalışma metodolojisi ve disiplinler arası araştırma soruları, anadil ve edebiyatı öğrenme teorisi ve pratiği.

Genel oturum Rusça olarak yapıldı, raporlar ve mesajlar, anadillerin korunması ve geliştirilmesinde bir adım umudu uyandırarak ilk defa Abaza, Abhaz ve Kabardey-Çerkes dillerinde sunuldu. Konferansta ayrıca, bu alandaki kazanımların yanı sıra spesifik tedbirler de tartışıldı.

Sergey Paz, “Karaçay-Çerkes’te şairlerin, yazarların ve diğer yaratıcı grupların temsilcilerinin yayınlanabileceği edebiyat ve sanat dergilerinin kurulmasına uzun süredir ihtiyaç duyulmakta. Bu konu uzun zamandır KÇC ulusal yazarlar birlikleri tarafından gündeme getirilmektedir. Bu yıl, U.D. Aliev Karaçay-Çerkes Devlet Üniversitesi yönetimi, KÇC yerel halklarının dillerinde beş edebi, sanatsal ve eğitim dergisinin kurulmasına karar verildi”, diye vurguladı ve “Tobıli Okumaları-2019” da Karaçay Çerkes Devlet Üniversitesi rektörü Tausoltan Uzdenov’un anadilde hazırlanan dergilerin yeni sayılarını katılımcılara tanıttığını ve hediye ettiğini bildirdi.

Bu yayınlar «Абазашта адзыхьква» “Abazaşta adzıhikua” ( "Abazaşta Kaynakları" - Abazaca) ve «Хэку» “Heku” (. "Anavatan" - Kabardey-Çerkezce). Dilbilimci, dergilerin yılda iki kez yayınlanmasının planlandığını belirtti. Ayrıca 2019 konferansının önceki konferanslardan farklı olduğunu, Sivil Toplumun Gelişimi için Cumhurbaşkanlığı Hibe Fonu tarafından verilen hibe desteği ile düzenlendiğini hatırlattı.

Ayrıca, Abhazya Devlet Üniversitesi ve Abhazya Bilimler Akademisi'nden bilim adamları ve öğrencilerden oluşan bir delegasyon aktif olarak bu yılki konferansa katıldı.

Sergey Paz, “Yıllık ‘Tobıli Okumaları” düzenleme deneyimi, pedagojik topluluk tarafından, Abaza dili, edebiyatı ve kültürünün korunmasında ve geliştirilmesinde önemli bir unsur olarak kabul görmektedir. KÇC'deki Abaza Dili ve Edebiyatı Festivali, her yıl Uluslararası “Alaşara” Birliği, Karaçay-Çerkes Devlet Üniversitesi, KÇC Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Abazinskiy Belediyesi yönetimi tarafından düzenlenmektedir.

2014 yılında kurulmasından itibaren gerçekleşen festival birkaç etkinlik içeriyor: Abaza dilinde öğrenim gören ortaokul ve Karaçay-Çerkes kolejleri öğrencileri arasında deneme yarışması, Abaza dilinde okuma yarışı, Abaza dili ve Abaza edebiyatı olimpiyatları. Festival geleneksel olarak, yarışmaların sonuçlarının belirlendiği, yarışmaların kazananları ve onları hazırlayan öğretmenler için ödüllerin verildiği bir törenin gerçekleştirildiği “Tobıli Okumaları” ile bitiyor.