Abhaz Devlet Üniversitesi öğrencisi Abhaz şairlerin şiirleri Abazacaya çevrildi.

Said Barganciya

Abhazya Devlet Üniversitesi öğrencisi üç genç Abhaz şair– İnar Çitanaa, İnal Gıtsba ve Şarida Kapş’ın 14 şiiri Abazacaya çevrildi. Abhaz ve Abaza gençliğini bir araya getirmeyi amaçlayan “Abazgi” projesinin önderi Ahra Ankuab, DAK bilgilendirme Portalına projeyi anlattı.

Şiir çevirilerinin de bu proje kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Ankuab, “[Abazacaya gerçekleştirilen] bütün çeviriler “Abazaşta” gazetesinde yayınlandılar. Bu eylem genç Abhaz-Abaza öğrencilerinin yakınlaşmasına yönelik iyi ve güvenli bir adım oldu. Şiirlerin çevirisini tanınmış Abaza şair Fatima Abazova gerçekleştirdi”, diye belirtti.

Şairlerden biri olan İnal Gıtsba henüz 25 yaşında. İnal şiirle ilgilenmeye on yıl önce başlamış. İlk şiirleri “Agara” gazetesinde (Gudauta bölgesinin yerel gazetesi. «Агара» Abhazca da beşik anlamına gelmektedir), daha sonrasında ise Üniversitenin genç şairler dergisi «Аҧсынгьери» (Abz. Apsıngeri “Örs”) de yayınlanmaya başlamış. Genç şair, Abhazya Yazarlar Birliğinin sosyo-politik dergisi "Alaşara"da da yayımlanmış. İnal Gıtsba, 2015 yılında yayınlanan Abhazca “Kalp atışım - benim zamanım” adlı bir şiir derlemesinin de yazarıdır. İnal şiirlerinin Abhazcadan Rusçaya tercümesinin Alina Ji-pha tarafından yapıldığını, daha sonra Fatima Apsova tarafından da Rusçadan Abazacaya çevrildiğini belirtti.

Abhaz şair, “Elbette, bu olay bizim - genç şairler için büyük önem taşımakta, çünkü şiirlerimiz ilk kez Abazaca “konuştu”. [Abazalar ile] kültürel ilişkilerimizin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için bu çalışma çok önemli”, diye vurguladı.

“Abazaşta” gazetesi sosyal ve ekonomi bölümü baş editörü Aminat Dzıgua, 30 yıldır – kendisi gazetede çalışmaya başladığından beri, gazetede Abhaz şairlerin şiirlerinin aktif bir şekilde Abazacaya çevrildiğini hatırlıyor. Fakat son 25 yıldır “Abazaşta” gazetesinin Abhaz şairlerin şiirlerini Abazaca yayınlamadığını vurguluyor. Dolayısı ile gerçekleştirilen yayın büyük önem taşımakta.

Dzıgua, “Ben şahsen Abazaların böyle yetenekli genç Abhaz şairlerin olduğunu bilmelerini istiyorum. Şiirlerini Abaza dilinde okuma fırsatı olması özellikle önemli, çok ilgi çekici. Bu çalışma uluslarımızın yakınlaşması için de önem teşkil etmekte. Genç Abaza şairlerinin şiirlerinin de Abhaz diline tercüme edilmesi iyi olurdu”, diye vurguladı.

“Abazgi” projesi, STK “Alaşara” yönetiminde Abhazya Devlet Üniversitesi ve Karaçay Çerkes Devlet Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. Proje, Abhaz ve Abaza gençliğini bir araya getirme fikri ile çeşitli faaliyetler sunmakta. Bu proje çerçevesinde, ünlü Abhaz şairi ve edebiyat eleştirmeni Vladimir Ankuab'ın yıldönümüne ithaf edilen gecede, Abhaz Devlet Üniversitesi'nde (AGU) Abhaz ve Abaza öğrenciler bir araya geldiler. Abhaz gençlerinin şiirlerinin Abaza diline tercüme edilmesinin ivmesi de bu toplantı oldu. Proje çerçevesinde, AGU binasında şiire adanan bir başka etkinlik daha gerçekleşecek - olağanüstü Abaza şair Kerim Mıhts'ın yıldönümünün kutlanması.