Türkiye Abhaz Dernekleri Federasyonu, Kabardey Balkar ve Karaçay Çerkes Cumhuriyetlerine gerçekleştirdikleri ziyaretlerinde bu ülkelerdeki Abhaz ve Abaza kuruluşları ile işbirliği konusunda anlaşmaya vardılar.

Said Barganciya

Abhaz Dernekleri Federasyonu (Abhazfed) Başkanı Atanur Akusba önderliğindeki, Türkiye Abhaz-Abaza diasporası heyeti, İstanbul Abhaz Derneği Başkanı Şamil Yaşba, Dünya Abaza Kongresi Yüksek Konsey üyesi Vedat Meker, Abhazya’nın Türkiye Tam Yetkili Temsilcisi Vadim Harazia ve yardımcısı Astamur Bagatelia, Karaçay Çerkes ve Kabardey Balkar Cumhuriyetlerini ziyaret ettiler. Ziyaret kapsamında Abhazfed, Karaçay Çerkes ve Kabardey Balkar Cumhuriyetlerinin bazı kurumları: Abaza Uluslarının Kültür ve Tarihini Araştırma Merkezi “Abaza”, “Alaşara” Vakfı ve Kabardey Balkar Cumhuriyeti Kültür Merkezi ile anlaşmalar imzaladılar

Abhazfed Başkanı Atanur Akusba, Federasyonun bu kamu kuruluşları ile zaten “uzun zamandır devam eden kardeşlik bağları” olduğunu belirtti.

Akusba, “Öncelikli hedefimiz - Birlikte olmak, iletişim kurmak ve kültürel etkinlikler düzenlemek, anadil eğitiminde, genç yetenekleri desteklemede birbirimize yardım etmek. Anlaşmaları da bahsi geçen alanlar da imzaladık”, dedi.

Ziyaretlerini özetleyen Atanur Akusba, Türkiye heyetinin özellikle, “Alaşara” Vakfının çalışmalarını yakından inceleme ve neredeyse altı yılık devasa deneyimlerinden faydalanma imkanı bulduğunu belirtti.

Abhazfed’in Kafkasya Halkları Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi “Abaza” ile işbirliği anlaşması imzalamasına Abhazya'da görüşülen Merkez başkanı Vladimir Pşenokov ile yapılan toplantılar önderlik etmiş.

Atanur Akusba, “Anlaşmayı etkili kılmak ve bağlarımızı güçlendirmede iyi bir destek olmak için [önceden] çeşitli yönlerde çalışmalar yaptık”.

“Abaza” Merkezinin başkanı Vladimir Pşenokov da, yaşadığı ülkeden bağımsız olarak Abhaz-Abaza diasporası temsilcileri arasındaki ilişkileri geliştirmenin ve sürdürmenin gerekli olduğunu belirtti.

Pşenokov, “Anlaşma, tam olarak bu konuları çözmek için tasarlanmıştır. Kültür ve dil öğrenimi alanları bizim için çok önemlidir”,dedi.

İmzalanan anlaşmaların, çeşitli bilgileri, karşılıklı yardım sağlamayı, yetenekli insanların sanat alanındaki başlangıçlarını desteklemeyi, bilimsel konferanslar ve diğer işbirliklerinin düzenlenmesine yardımcı olmayı içerdiği belirtildi.

Türkiye heyetinin, Karaçay Çerkes ve Kabardey Balkar Cumhuriyetleri ziyaretleri 7-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmiş ve iki gün sürmüştür.