İçerik
14 Temmuz 2024
19:46
Kayıt

Dünya
Abaza
Kongresi

Tüm dünyadaki Abhaz ve Abazaları birleştiriyoruz

WAC event feed

    1 Ağustos 2022
01.08.2022 14:45
Sohum, Abhazya Cumhuriyeti

DAK ofisinde Abazaşta ve Stavropol'den Kongre üyeleriyle bir toplantı yapıldı

DAK ofis personeli, DAK Yüksek Konseyi üyesi, devlet kurumu baş editörü-direktörü Armida Çagova - "Abazaşta" yazı işleri ofisi Fardaus Kulova, gazeteci Ekaterina Bebiya vebaşkan yardımcısı, “Barış ve Sosyal Adalet için Abhazya Anneleri" Hareketi'nden Zaira Lagulaa ile sıcak bir toplantı yaptı.

0