DAK, Türkiye Cumhuriyeti'nin il ve ilçelerinde Kongre'nin yerel Temsilciliklerini kurmaya devam edecek.

Said Barganciya

5 Ekim'de iş ziyareti ile Türkiye'ye gelen Kongre Yönetici Sekreteri İnar Gıtsba, Türkiye Cumhuriyeti'nde Dünya Abaza Kongresi'nin yerel temsilcilik konseylerinin kurulacağını bildirdi.

DAK Yönetici Sekreteri, ziyaretin bir parçası olarak, ilk gün, Türkiye’deki Abhazya Kültür Dernekleri Federasyonu’nun da (Abhazeded), DAK’ın İstanbul’da yerel temsilciliğinin kurulmasına karar verilen bir çalışma toplantısı yapıldığını belirtti. Gıtsba, bunun için gerekli tüm belgelerin yakın gelecekte yürütüleceğini söyledi.

Ayrıca toplantı katılımcılarının DAK'a yeni üyelerin katılması ile ilgili konuları ele aldığını söyledi. Toplantı katılımcıları arasından hala üye olmayanlarda Kongre saflarına katıldılar.

İnar Gıtsba, “Türkiye Abhaz Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Atanur Akusba, Kongreye katılma başvurusunda bulunan ilk kişi oldu. İstanbul Derneği yönetimi başta olmak üzere, Abhaz Kültür Dernekleri Federasyonu yönetimi de katılım dilekçelerini doldurdular”, diye anlattı.

DAK Yerel Şube Konseylerinin açılımını yorumlayan Türkiye Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Atanur Akusba, Kongre – dünya genelindeki tüm Abhaz ve Abaza ulusunu “büyük bir aile gibi çatısı altında toplayan kocaman bir evdir”, diye tanımladı.

Akusba, “Bu nedenle, yerel kültür dernekleri bize (Abhazfed) ait olduğu kadar Dünya Abaza Kongresi'ne de eşit olarak aittir. Birlikte çalışırsak, halkımızın birliğinde, diasporanın tarihi vatanlarıyla bağlarını güçlendirmede büyük başarılar elde edeceğiz. Abhaz kültür dernekleri federasyonu daha güçlü, daha uyumlu hale gelirse, Kongre daha fazlasını yapabilir, her iki kuruluş da birbirlerini güçlendirecek, birbirlerinin çalışmasını kolaylaştıracaktır”, diye belirtti.

Abkhazfed Başkanı, Abhazya Kültür Dernekleri Federasyonu'nun Türkiye'deki DAK çalışanları ile birlikte birçok çalışma yaptığını hatırlattı.

Akusba, “Vatandaşlarımızın yaşadığı her yere ulaşmalı, kardeşlerimizi birleştirmeli, onları hem Federasyona hem de Kongre'ye üye yapmalıyız. Biz [henüz] herkese ulaşamadık. Birlikte ele alacağımız, tartışacağımız çok şey var”, dedi.

Bugünün asıl hedefinin, dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm soydaşlarımız ile “ortak ve birleşik bir fikir yaratmak” olduğunu vurguladı.

Atanur Akusba, “Şuan ki görünen resim: Mısırda bir fikir, Ürdün de farklı, Türkiye’de ise bir diğer fikir. Fikrin tek olması gerekir ve onu hep birlikte hayata geçirmeliyiz. Fikirden kastım – ilk olarak: ulusumuzun korunması, ikinci: ulusal kimliğin korunması, üçüncü: anavatana dönüş koşullarının oluşturulması. Daha sonra yatırımcıları birleştirmek, sporcuları ve ilgi alanlarına göre diğer soydaşlarımızı birleştirmek gelebilir”, diye düşünüyor.

Federasyon Başkanı, geniş Abhaz-Abaza diasporası içinde, “dünya görüşünü ve vatandaşların kendi bilincini daha iyi anlayabilmeye” izin verecek bir analiz yapılması gerekiyor.

Dünya Abaza Kongresi Yönetici Sekreterinin Türkiye Cumhuriyeti iş ziyareti 13 Ekim’e kadar sürecek. Ziyaret çerçevesinde, Anadolu'da yaşayan Abhaz-Abaza diasporası temsilcileriyle toplantılar planlanıyor.