DAK ve öğretmen İnna Djugelia'nın ortak projesi çerçevesinde bu yılın ilk dersi Sohum Sanat Okulu'nda yapıldı. 

Selma Bazba

Dünya Abaza Kongresi ekibi, ADÜ Abhaz dili bölümü öğretmeni İnna Djugelia ile birlikte “Ирӡтәым” (Abhazca'dan tercüme edilirse- “kaybedilemeyen”) projesi çerçevesinde derslere devam ediyor. 


Proje, genç nesillere manevi değerleri ve milli kültürü tanıtmayı, Apsuara'nın ahlaki ve etik standartlarını, ana diline, gelenek ve göreneklerine olan sevgiyi beslemeyi amaçlıyor. Tarihçiler, dilbilimciler, etnograflar ve etnologlar ders vermeye davet ediliyor.

Bu yıl ilk toplantı A.K.Çaçba'nın adını taşıyan Sohum Sanat Okulu'nda gerçekleşti. Sanatçı, okul öğretmeni Nodar Tsvijba tarafından yürütüldü. Dersin konusu ana dilin sanattaki rolüydü.
 
Toplantıya ADÜ Filoloji Fakültesi ve Sohum Devlet Koleji öğrencileri davet edildi.
Sanatçı, seçilen konu çerçevesinde Abhaz sanatında mitolojinin öneminden bahsetti, tarih, kültür ve etnografya alanından ilginç bilgiler paylaştı, yaratıcı ve yaşam deneyiminden öğretici örnekler verdi. Öğrenciler de tartışmaya aktif olarak katıldılar, sorular sordular ve cevapları ilgiyle dinlediler.

Toplantıda ana dilin korunması ve geliştirilmesi gerektiği konusunda çok şey söylendi.

Tsvijba, "Dil, kişinin kültür ve sanatı incelediği, kişiyi şekillendirdiği, davranışını, yaşam tarzını, dünya görüşünü belirlediği bir biliş aracıdır" diye vurguladı.

Sanatçı, “Ирӡтәым” projesinin genç nesil için önemine dikkat çekti.

“Abhaz dilinde yürütülen proje sadece bir okulda değil, Abhazya'daki her okulda gereklidir. Konuşmaların konuları tamamen farklı ama hepsi Abhaz dilinde, yani katılımcılar her zaman tartışmaya katılma fırsatına sahip. Bu da Abhaz kültürüne olan ilginin güçlenmesine, ana dillerinde düşünme ve konuşma arzusunun güçlenmesine olumlu etki yapıyor” dedi.

Projenin yazarı öğretmen İnna Djugelia, bu yıl ders formatının modernizasyonundan bahsetti.
“Ирӡтәым” projesi 2023 yılında başarıyla hayata geçirildi. Kültür, sanat, Abhaz ulusal gelenek ve görenekleri konularında 10 eğitici konferans düzenlendi. Bu yıl da kırsal okulları ziyaret edip sohbetler yapmaya devam edeceğiz. Ancak hem Lıhnaşta'nın tarihi açıklığında hem de burada okulda daha fazla ziyaret dersi planlıyoruz" dedi Djugelia.

DAK gençlik ve beden eğitimi bölümü uzmanı, proje koordinatörü Esma Kvitsinia, projenin yeni yılda başarılı bir şekilde devam etmesi yönündeki umudunu dile getirdi.

“Projemiz çerçevesindeki toplantılar, konuşmacı ile dinleyiciler arasında açık bir diyaloğu amaçlıyor. Sonuçta bizim için en önemli sonuç görüş alışverişi ve geri bildirimdir. Genç nesil tarafından hatırlanan bu iletişim biçimidir. Bu tür projelere katılımın gençlerimize Abhaz dilini, tarihini ve kültürünü daha derinlemesine inceleme konusunda ilham vereceğini umuyoruz” dedi Kvitsinia.

Proje koordinatörü bir sonraki dersin yakın gelecekte planlandığını kaydetti.


“Ирӡтәым” Dünya Abaza Kongresi'nin ve ADÜ İnna Djugelia'nın Abhaz dili bölümü öğretmeni ile ortak projesi. Proje, Apsuara'nın ahlaki ve etik kurallarını yaygınlaştırmayı, Abaza halkının gelenek ve göreneklerini canlandırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında bu yıl 10 ders verilmesi planlanıyor.