Апхьахьа Чрыгъба Вячеслав йгIвыра «Апсни анахьанат акъралькви ршIыпIахьызква ражвар» апрезентация акIвшатI Адуней апсуа-абаза конгресс апресс-квта апны.

Апрофессор, афилология наукаква рдоктор, Апсны Республика а-Президент йпны йгIаныршу Астратегия рхъвыхраква рквта адиректор, АААК ЙхIаракIу асовет йалу Чрыгъба Вячеслав йнаука нхара «Апсни анахьанат акъралькви ршIыпIахьызква ражвар» апрезентация акIвшатI а-Конгресс апресс-квта апны август а 24 атшын.

Апресс-конференция акIвлыршун АААК хабарргарала ахъвшара аунашвачпагIв йгьи аредактор хъада Лазба Амина. Ауи асасчви ажурналисткви йгIацIцIгIвацаз анаука нхара шIыц гIадлырбатI, апрезидиум йчIваквазгьи йрабалырдыртI: йыззайззаз акнига згIвыз Чрыгъба Вячеслави ауи йарецензентта йалыз афилология наукаква рдоктор, Апсны анаукаква ракадемия академик Когониа Валентини.

Чрыгъба Вячеслав акнига сквшыкIи бжакIи дшадынхалыз, ауи Апсны ашIыпIахьызква апсуа-урышв-ангьльыз йгьи урышв-апсуа-ангьльыз ажварта йагвныргIврала йапхъахуз швапхата йшалыз гIайхIватI. Ауи йгIаликIгIатI агIвыра агIвыма къральква ргеография хьызква рурышв-апсуа ажваргьи, агеография терминква рурышв-апсуа ажваргьи, аэтнонимква рурышв-апсуа ажваргьи шалу.

Акнига згIвыз йшихIвауала, ажвар мурадта йаму акъраль ашIыпIаква рыхьызква апсуа литература бызшвала ргIвыща щаквыргылра, ауат урышв йгьи ангьльыз бызшвала тамамта, транскрипция ахабзаква йрыквыргIапста йгIарбара шакIву.

«Швабыж магIны амата йспхьадзитI Апсны акартаква рпны ономастика, амгIва адзакIьа йдыргылуа агIарбагаква рпынгьи ашIыпIахьызква тамамта йгIарбара. Йауа ухIварыквын, Апсны амгIваквала уанамдауа гвы аутитI ахьызква йапшымкIва йшгIву, атранскрипциягьи тамамта йшгIадымрысабапуа. Наука амальла йдрыбагъьаз ахьызква ракIвпI йанцIара атахъу, датша бызшвала йануыгIвуагьи йшашуаш апшта апсуа хIваща йаргванта йчпара атахъыпI. АжвапIта, урышв бызшва ахIарыф «ы» аналазара «Эшыра» кыт ахьыз ацаукIта «Эшера»-хIва йгIвра затахъыйа? Йа «Кудры» атарала «Кодор»-хIва, ауасамцара? Ауат йрапшу ажваква майрадзата урышвлагьи ангьльызлагьи апсуа хIваща гIащаквужьуата йузыгIвитI», – йгIаликIгIатI Чрыгъба.

Ауи йхIватI ажвар ахъазла гIалцIыртата йшизалыз йкнига арецензентква йрыуазаджву афилология наукаква рдоктор Кварчиа Валерий йнаука нхараква, апхьахьаква Бгажба Хвыхвыти Гьыцба Тараси ргIвыраква йгьи йапшым асквшква рагIан йгIацIцIыз Апсны агеография картаква.

Ажвар адигалуата материал аназикIкIуаз ауи йцIыхъвахауа асквш 30 руацIа Апсны агеография карта апны йыншаз апсахраква зымгIва алайцIатI. Акнига апны совет заман агIангьи ауи амщтахьгьи Апсны ашIыпIаква рыхьызква псахра ауысла йнарахвыз ашвъаквагьи гIарбапI, ауат ареспублика ауыжвгIанчIви география хьызква рщаквгылра атурых шбаргвыз йаквшахIатхитI.

Ажвар арецензент, академик, афилология наукаква рдоктор Когониа Валентин ажурналисткви асасчви агIвыра филология хъатала йгIауахвырквын магIныта йаму рзынайырдзатI.

«Ари акнига хбызшвакIла йгIвыпI. АригIвацагьи ауи атурых ахъаз магIны амата йачпитI. ЦIбакI зцIуымбуш автор йынхара рецензия зыгIвныс саргвышхватI. СизыразпI ауи уыста йакIвйыршаз, йазикIкIыз, хвы зквцIауачву аматериал рыхъазла. ЪачIвагIагIвчва щардагIв рыхъазла, зымгIва йрапхъата – афилологква-атакIыгIвчва, атурыхдырыгIвчва, агеографква, акартографква – ауи хвду зму ажварпI. КIьыдата сшизыразу схIвара стахъыпI ари апш нхара агIацIщтра лшарата йызчпаз Эгьзакь Мусса», – йгIацицIахтI ауи.

Когониа йшипхьадзауала, акъральква, ауат рыкъала хъадаква, рахIа йпхатшу ргеография объектква рыхьызква апсышвала йаразакIыта йшуыгIвуаш щаквзыргылуа ари акнига зджьара йгIанымхауата цхърагIага бзипI. Ауи йгIаликIгIатI ажвар акъральква рыхьызква рпны щтIыхга ъауыргылуаш шгIанарбауа, акъральква абгатагьи айшыстагьи йшрыпхьауа шану. Ажвар алацIара «ауи апшта сакъта дъадгылыз абзирала агеографква, атурыхдырыгIвчва, ономастики топонимики йырпщылазлуш зымгIва ауи йаланхарныс рзымайрахуштI».

Апрезентация йалаз Адуней апсуа-абаза конгресс аппарат аунашвачпагIв Таниа Кан акнига агIацIцIра Санкт-Петербург йаъу а-Конгресс ауысхарта анхагIвчва швабыж йшайгвыргъьаз йхIватI.

 «Ари апш нхара агIацIщтра апсуа бызшва, апсуа-абаза уагIахъа ртурыхи рлитератури гIахчара йгьи тшауацIдрыхра йазынарху а-Конгресс апрограмма зымгIвалагьи йаквшвитIта, ауи ласыта адуней йгIаквылра ахIатырла йхIылшауа зымгIва хIымчпакIва йгьамуашызтI. Багъьата йхъасцIитI ари апш щата багъьа зму анхара апсуа топонимика гIащаквыргылхра йгьи йхчара йазынарху ахабзаква рнахврагьи йшащатахуш», – йхIватI ауи.

Апресс-конференция акIвзыршуз Лазба Амини анйара йалаз АуагIа Райззара адепутат, а-Конгресс архъйагIв секретарь Гьыцба Инари Чрыгъба Вячеслав йыцта нхара уысла Европа, МарагIайырта Аргваны ркъральква йанаъаз ауи йтахъхуш материал шазикIкIуаз йшаквшахIатхаз ажурналистква йрархIвтI. Ауат йгIалыркIгIатI акнига згIвыз сквшпхьадзарала хIабашталагIвчва драчважвата йырхъвыхраква рпны йгIайыхъвуш дырракI гIаршIикIгIарныс лшаракI йауазтын амаль йымата йшагIвйымщтуаз.

«Апсни анахьанат акъралькви ршIыпIахьызква ражвар» агIацIщтра ахчала дацхърагIатI Адуней апсуа-абаза конгресс ЙхIаракIу асовет аунашвачпагIв, «Алашара» Дуней адкIылара апрезидент Эгьзакь Мусса.

Акнига атираж экземпляр 500 йнадзитI. Ауат рхъвыкI акъраль апхьартаква йрыртуаштI. ЙызхвгIарныс зтахъу ауи Апсны акъала хъада акнигатйыртаква рпны йрауаштI. Уыжвласыла ауи аэлектрон квпшыра дрыхIазырта Апсуа Интернет-библиотекагьи Апсны р-Президент йпны йгIаныршу Астратегия рхъвыхраква рквтагьи рсайтква йгIартарцIуштI.