Адуней апсуа-абаза конгресс апресс-квта апны Санкт-Петербург акъральыгIва бнатехника университет апрезентация акIвшатI.

Барганджиа Саид

СогIвым, Адуней апсуа-абаза конгресс апресс-квта апны йакIвшаз апрезентация апны Санкт-Петербург акъральыгIва бнатехника университет апны йапхьуш нахврала акомиссия ахъада Богатова Елена Апсны йауу абитуриентква апхьарта йамагIну гIаралхIвтI. Ауниверситет агIащтийыгIв йгIайззаз абитуриентква ргватра СПбГЛТУ апны апхьара злабзийу йазыналырхатI. АжвапIта, апхьарта йара йачIвыта ацбзазарта амапI, ауи ашта шабгу апны шварагIвара нымшара ахъазла йчпа йауаш зымгIва рчпатI.

Анахвра комиссия ахъада пхьадзараквакIгьи гIалгтI. Ауи апшта, уахьчIвала абнатехника университет апны къраль 65 йгIартыцIыз астудентква апхьитI.

Анйара шакIвшаз даквчважвауата Богатова Елена йгIайззаз чкIвыныргIа йхIаракIу апхьарта ацIалра азыгIальаматра ду азрымата штшгIадырбаз гIалылкIгIатI.

«ЧкIвыныргIа йсхIвауа рымаджьащахъвадзата йсыздзыргIвуан, йгватшныта апрезентация йапшуан, рылаквала йубун ауи шрымагIальамату. Анйара швабыж йсгвапхатI. Ауи йалаз дасузлакIгьи дырра злагIацIигуш анархара гIалиххьатI», – лхIватI ауи.

Аргвын Отар Санкт-Петербург акъральыгIва бнатехника университет дыцIалырныс йтахъыта анйара дгIайтI. Ауи аинформация ргIапсщаква рфакультет апны дапхьара йтахъыпI.

«Ауи апш лшара шаъу щарда мцIуата акIвпI йаныздыр, Facebook Таниа Кан (АААК аппарат аунашвачпагIв – аредакция ррытаразга) йбгъьыц апны сапхьатI. Йара ауи ауахъ сани саби срачважван ауи алшара гIахIрысабапырныс йаквхIкIтI. ЗымгIва гIасыдахIвта сентябрь ауи ауниверситет апны сапхьара джвыквсцIушта сгвыгъитI», – йхIватI ачкIвын.

Квеселава Светлана анйара апны ан-абачва дрыуата даъан. Санкт-Петербург акъральыгIва бнатехника университет уыцIал йшауаш ауи АААК ахабарргарта портал апны дапхьатI, ларгьи лыгIвпачва лыцта АААК апресс-квта дгIайтI.

«ХIара хIгватшныта араъа йырхIвуз хIаздзыргIвын СПбГЛТУ апны хIапхьарныс рыцIагьи йхIтахъхатI», – лхIватI ауи.

Санкт-Петербург акъральыгIва бнатехника университет дыцIалра йтахъыпI МатIуа Максимгьи.

«Апрезентация ъадзакIвшуз ахсахIаткI гвы асымтуата йагIвпссгIатI. ЙгIачважвакваз санрыздзыргIвы амщтахь ауи ауниверситет, ландшафт дизайн афакультет сыцIалырныс рахIагьи багъьата йаквскIтI», – йхIватI ауи.

Йшалу апрезентация жвагIвабитуриентчва аъан, ауат зымгIвагьи СПбГЛТУ йыцIалырныс рмурадта рхIватI.

Санкт-Петербург акъральыгIва бнатехника университет асквш 2021 агIан йыцIалра зтахъыта апрезентация йзымцаз йа ауи ахабар кIьасата йызгIаз ахваша, май а 14, асахIат а 11 агIан СогIвым, ЛакIоба йурам, 109-хауа атдзы апны йаныргIалу Адуней апсуа-абаза конгресс ауысхарта йнадгыл йауаштI. Ауат йрымазара атахъыпI апаспорт акопия, апхьарта йшгIалгазла ашвъа йа ауи акопия, згани зыури 3х4 сантиметр йнадзауа цкIартIкI, Россия йшакъральгIву йа абашталагIв статус шрыму зырцIабыргуа швъа.

ЙЫЖВДЫРРА АХЪАЗЛА: Киров Сергей йыхьыз зхъу Санкт-Петербург йтагылу акъральыгIва бнатехника университет (СПбГЛТУ) асквш 2020 агIан сквш 217 ахъыцIтI. Ауи ъачIвагIа гIацIгарала аквтанай, йхIаракIу, йкIьыду арыпхьара программаква архъйитI; абна млыкврхIара, абнапкъра, амшIы адынхалра, абнахимия, ашвъабгъьычпара, агидролиз рхарджьра нархараквала архарджьра, анаука йгьи анаука-арыпхьара нхара йапщылу аъачIвагIагIвчва арыхIазыритI, шIыц-шIыц йанарыпхьитI, ръазара йаланархIитI; анхара йаквыргIапсу, йцIолу анаука рхъвыхраква акIвнаршитI.

СПбГЛТУ акъраль йхIаракIу абнатехника апхьартаква зымгIва йрапхъата надзара щардала йалу аъачIвагIа арыпхьаща йазцатI. УахьчIвала ауаъа студентта 6000-гIв райхIа апхьитI, ауат йаргвану йгьи йхъару агIвыма къраль 42 йгIартыцIызгьи рылапI. Ауниверситет арыпхьари анаука рхъвыхракви рыхъазла щата багъьа амапI. Ауниверситет арыпхьагIвчва

ргвып цIаста йщаквгылхьаз арыпхьащи анаука нхащи йрыццауата анархара шIыцквагьи тшауацIддрыхитI, ауатква зымгIва рнадзара шбзийу аъачIвагIагIвчва аквшахIатхитI. Арыпхьара акIвзыршауа апрофессоркви арыпхьагIвчви зуыс бзита йыздыруа гвыппI.

Ауниверситет йанакIвызлакIгьи Россия Федерация абнатехника апхьартаква наука йгьи методика квтата йырзалуан. Ауаъа йынхитI Россия а-Госстандарт ашвъа зму экспертиза Аквта, акъральква рацынхара ргIапсра йахъвыкIу Абна млыкврхIари абна рхарджьри рдуней квта (МЦЛХП – IСFFI), Европа абна институт Санкт-Петербург апны ашта проект квта, Адуней бна институт йаланакIуа абни абна пкъыгIваква ртехнологии рхъвшара.