İçerik
16 Temmuz 2024
07:04
Kayıt

Dünya
Abaza
Kongresi

Tüm dünyadaki Abhaz ve Abazaları birleştiriyoruz

WAC event feed

    6 Mayıs 2023
06.05.2023 22:52
Oçamçira, Abhazya Cumhuriyeti

AK okul çocukları ve öğretmenlerin tıbbi muayenesi için beşinci ziyareti gerçekleştirdi.

Dünya Abaza Kongresi beşinci tıbbi muayene ziyaretini gerçekleştirdi. Çocukların ve öğretmenlerin muayenesi Pakuaş köyünün 1 Nolu ortaokulunda yapıldı.
 
Genel tahlil ve glikoz için kan örneklemesinden sonra, hazır sonuçları olan çocuklar ve öğretmenler bir grup uzman tarafından muayene edildi: kardiyolog Esma Vartagava, hemşireler İlona Barkalaya ve Hibla Kvitsinia, kulak burun boğaz uzmanı Amina Bazba, nörolog Saida Kondjaria, göz doktoru Fatima Sangulia, çocuk doktorları Alisa Golandziya ve Karina Yeremyan'ın yanı sıra Abhazya Rehabilitologlar Derneği temsilcisi Arzadin Agrba.

Doktorlara Sohum Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencileri Naala Koidze, Angelina Tatulyan, Nana Karçava ve Amina Mindjia hastaların anketlerinin doldurulmasına yardımcı oldular.
İncelenen tüm hastalara EKG çekildi ve gerekirse ek tetkikler için yönlendirilecekler. Tıbbi muayeneye toplamda 120'den fazla kişi katıldı.

0