İçerik
26 Şubat 2024
13:09
Kayıt

Dünya
Abaza
Kongresi

Tüm dünyadaki Abhaz ve Abazaları birleştiriyoruz

WAC event feed

    6 Kasım 2023
06.11.2023 15:50
Sohum, Abhazya Cumhuriyeti

ADRTŞ'NIN KURULUŞ GÜNÜNE DAK YÜKSEK KONSEY BAŞKANI MUSA EQZEK'DEN KUTLAMA

Sevgili İrina Şotovna,

Abhaz Devlet Televizyon ve Radyo Şirketinin sevgili ekibi! Dünya Abaza Kongresi adına ve kendi adıma, sizi ve Abhazya Devlet Televizyon ve Radyo Şirketi'nin tüm ekibini, kuruluşunun 45. yıldönümü olan bu önemli etkinlikten dolayı içtenlikle kutluyorum.

Abhaz Televizyonu ekibinin 1992-1993 Gürcistan-Abhaz savaşı sırasında gösterdiği özveri ve dayanıklılık yalnızca toplumun dokusunu güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda Abhaz sesinin küresel düzeyde duyulması için bir platform sağladı.

Bugün halkımızın kaderini belirleyen bu olayları kaydetme ve yayınlama çabalarınız, genç neslin kalplerinde tarihe ve kendi topraklarına olan samimi sevgi, gurur ve bağlılığın eğitimine katkıda bulunuyor.

Abhaz televizyonu yıllar geçtikçe birliğin güçlendirilmesinde, halkın kültürel mirasının ve zengin tarihinin yaygınlaştırılmasında hayati bir rol oynadı. Televizyonun çalışması, büyük bir çalışan ekibi tarafından hazırlanan malzemeler sakinlerin zihinleri ve kalpleri üzerinde derin bir etkiye sahip olduğundan ve dolayısıyla tüm toplumun yaşam fikrini şekillendirdiğinden, ayrılmaz bir şekilde yüksek sorumlulukla bağlantılıdır. Abhaz televizyonu 45 yıldır bu önemli görevi başarıyla yerine getiriyor.

Bütün kalbimle size daha fazla başarı, birlik ruhunu ve kültürel zenginliği korunmasını diliyorum! Abhaz Devlet Televizyonununa başarılar diliyorum.

0