Ареспублика абзазагIвчва тшырзынайырхатI Апсны азгIвадарахчара аминистерства йадкIылата коронавирус ашIашIкIгIара згIва абакIра знархару а-Оперштаб йалу аврач-онколог Кациа Батал.

АгIвычIвгIвыс коронавирус ъагIарауыз акъраль дгIатыцIта дгIахъынхIвыхызтын, йыпкъ атемпература градус 38,5 йнадзузтын, чвгьата йпсып акIуазтын аратква швхIаусыгIвата йалитI ауи коронавирус йыдырбалта айъазарта дщтIарцIарныс ахъазла. Абараса йхIватI Апсны абзазагIвчва тшырзынайырхауата коронавирус ашIашIкIгIара згIва абакIра знархару а-Оперштаб йалу аврач-онколог Кациа Батал.

Кациа йшгIаликIгIазла, арат агIарбараква зхъа йадызбалыз агIвычIвгIвыс зымгIва рапхъа йхъазы тшгIанижьра атахъыпI, уадыргIвана ацхърагIара ласы акъвырльыкъвхарта тшырзынайырхара йа Апсны азгIвадарахчара аминистерства йачIву аномер 0303 апны телефон дасра атахъыпI.

«Зныбыжьла сквшы 65 йрайхIу, сквшщарда рурала йымбзихауа згIва зхьуа шврыуазтын (ауи йапшпI диабет, гвыхь, ауасамцара, датшата йухIвушызтын азгIва зрыцIолушта йырпхьадзауа), авирус агIарбараква швыдырбалызтын, шваргьи айъазарта йщтIацIара атахъу абзазагIвчва шврыланакIитI», – йгIаликIгIатI Кациа.

А-Оперштаб йалу аъачIвагIагIв кIьыдата акарантин ацIасква мгIвхъызгауа абзазагIвчва тшырзынайырхатI. «ШварагIвара ззыгIаншвыршауа швара швызгIвадари швынцIри йгьырхъазым, швгIакIвзыршауа ауагIагьи шврызарархитI», – йгIаликIгIатI ауи.

Кациа Батал йшгIаликIгIазла, ужвы Апсны апны акыткви акъалакви йгIарыкIвшуш, йатахъхузтын акоронавирус ауысла атестква акIвзыршалуш айъазагIвчва гвыпква гIандыршитI.

Акъраль аунашвачпагIвчва Апсны апны акоронавирус ашIашIкIгIара згIва атшауацIыхра йапшIагылуа амальква нарахвищтара а-Оперштаб аунашвачпагIв амедицина уысквала йтарагылыгIв, Апсны Республика азгIвадарахчара аминистр йтарагылыгIв Конджариа Алхас ансимшы абзазагIвчва ауыс зкву йахайыргIвазитI.

ЙцIыхъвахауа архъвыхраква йшгIадырбазла, асквш 2020 апрель а 5 атшынла йгIахIахвырквын, акоронавирус ашIашIкIгIара згIва агIахътIра знархару алаборатория диагностика хвгIвы ахъыстI.

«Ауат рыуа заджв йпынгьи коронавирус гьырмаутI», – йхIватI Конджариа.

Ауи йшгIацицIахызла, коронавирус ауысла йазакIу аколл-квта апны йцIыхъвахауа асахIат 24 руацIа телефон 100-гIвы райхIа гIастI, атшазынархараква джьауап рыртуамцара йрыдынхалтI.

«Апсны апны уахьчIвала коронавирус аъата йгьгIахърымтIыстI, ауаса агвжважвагIва аъаща ацIасква нкъвгара атахъыпI, – йатаркIвах йаквгIазшIиттI аштаб аунашвачпагIв йтарагылыгIв. – ЙгIахIгвынгIвитI ауралагьи упны уаъазларныс шбаргву. АбзазагIвчва азджьакI а-ГвжважвагIва аъаща ацIасква шымгIвхъыргауала ахабарква гIахIадзитI. Ауи гвасрапI. ЙхъашвцIарныс хIтахъыпI амальта йаъу зымгIва шнахIахвуа, ауаса ауат зымгIва закIгьи йгьашIысызлушым швыуа дзачIвызлакIгьи ашварагIварадара амальква нашвмахвуазтын».

Асквш 2020 мартI а 24 йгIашIарышвта Апсны аунашвачпагIвчва акоронавирус ашIашIкIгIара згIва Covid-19 йабакIуата Апсны абзазагIвчва ргIахчара знархару амальква нарахвтI. Ауи апшта, уагIа щарда злу айззараква гьакIвдыршахуам, Апсны Республика йгьтарыжьхуам турист гIамдара мурад змата йгIайуа агIвымакъраль бзазагIвчва йгьи къральгIвра швъа змам агIвычIвгIвысква, афачIвтйыртакви аптакькви ракIвымкIва анахьанат аткванква зымгIва адыркIытI, ауагIа хвитта йгьынкъвырыжьуам, датшагьи.

Асквш 2020 мартI а 28 йгIашIарышвта ГвжважвагIва аъаща хабза щата амата йщаквдыргылтI: Апсны йгьи Россия ркъральгIвына хъысырта хъыргIватI, ахъысра йахвиту арра къвырльыкъвхагIвчви адипломаткви йырхъазыпI. АкъральгIвына ахъысра дрымчтI зпсадгьыл ахьыла йгIацапахуа Апсны акъральгIвчва рыхъазла.

Апсны ахIаракьатчпагIвчва йгIащаквдыргылхыз агвчIагIвчпара мгIвайсра «ХIара хIадгылтI» йгьи Москва апсуа диаспора ауысхагIвчва Апсны абзазагIвчва ргIахчара йгьи

азгIва шIыц абакIра йырзынархата Апсны йызлацхърагIуш ахча шазыркIкIуа ахабар дыргатI. УахьчIвала ахчата йазыркIкIхьатI сом мильуан 50 раъара.

Апсны апны акоронавирус ашIашIкIгIара згIва COVID-19 атшауацIыхра абакIра йацхърагIарныс зтахъу зымгIвагьи амаль рымапI ахча аларцIарныс Апсны Республика апынгьи Россия Федерация апынгьи Москва апсуа диаспора абанк реквизитквала йа«ХIара хIадгылтI» мгIвайсраареквизитквала йгьи Трыкв Республика ахьыла Адуней апсуа-абаза конгресс ареквизитквала, йа а-Конгресс асайт апны онлайн амальла ахча аларцIарныс. Ахчата йгIаталуа зымгIва Апсны абзазагIвчва рынцIри рызгIвадари ргIахчара йазалхта акоронавирус ашIашIкIгIара згIва COVID-19 абакIра йазынадырхуштI.