Абгархыгв кыт апны апхьагIвчва рынйарала АААК йапхъахауа медицина цхърагIарали ауагIахъа хъвмарраквали атшыбжьараква джвыквнацIатI. Ауат аднагалитI а-Конгресс апны шIыцта йгIандыршаз арыпхьари жвлара джьгарри згIадарахчари рхъвшара (ОСАЗ). Ауи даунашвачпагIвхатI Хагба Изольда.

АААК апроект шIыц апкъ йтата МЧС аъачIвагIагIв АмычIба Индира далата Абгархыгв кыт апны апхьагIвчва рыхъазла йапхъахауа медицина цхърагIарала атшыбжьараква акIвшатI. Ауи акIвымкIвагьи асабиква ауагIахъа хъвмарраквала мастер-класс ддырбатI, АААК апроект «Амазара» йаланакIуата йхъырхыз амультфильми афильми йырддырпшытI.

ОСАЗ хъвшара аунашвачпагIв Хагба Изольда йшылхIвазла, йапхъахауа медицина цхърагIарала атшыбжьараква АААК анахьанат ашIыпIа хъвшараква рпынгьи йадыргалуаштI.

«Ари магIны ззыгIбауа апроект хIырхъйара ахIатырла МЧС аъачIвагIагIв АмычIба Индира дгIазшIыхIттI. Ауи дара зланхауа тшыбжьарала апрограмма апхьагIвчва йрыквлыргIапста ауат йапхъахауа медицина цхърагIара йазыбжу йшидрадзуш йазылбжьарныс дадгылтI. Асабиква зчважь блыз, удын зквшваз, зыбыгIв шIчIваз, зща гIаджвыквлыз, амара зхъа йташыз, ймахыз апхъадзата йырзыхара атахъу ддырдыртI. АпхьагIвчва йрымагIальаматдзата ауатква тшырзырбжьун: «хвырта зкву» йнапIы, йхъа, йщапIы шIархIвун, «ймахта йгIаквшваз» йшIачвхIвауамца псып йдраухуан. АцIайква гвщтIыхра ду рылата азаджа азаджв йайъазахуан», – лхIватI Хагба.

Хагба Изольда йгIацылцIахтI ари апроект ъакIвшауа апхьартипхьадза хьыгIакI задзаз агIвычIвгIвыс айъазагIв йпны дуымгаскIва уызлайхьпшуаш зымгIва – апсыпнкъвгаща гIащаквзыргылхуа, ахьыгIа йалзырдзгIауа, ашра назыркъвуа ахъвшвква, ашIахIвагаква, ацIларкIыгаква, амаскIаква, атермометрква, ахьщква датшагьи щарда – йазкIкIыта йшрыртуаш.  

«ОСАЗ хъвшара анхагIвы Хьышба Наур ацхърагIащаква зымгIва ашвъабгъьы йаныта йрыхIазыртI. Адырраква рыцIа майрата йрыларкIырныс йырцхърагIуш асуратквагьи атшыбжьараква ъакIвшауа апхьартипхьадза йрыхIтуаштI. Швабыж хIшырзыразу схIвара стахъыпI ахъвшвква гIахIызтуа «Vita Farm» хъвшвтйырта зчIву Смыр Саиди Харчилава Левани. АуагIа ззыбжу ари йапшу апроектква магIныта йрыму гIазгвынгIвыта йгIауыцIагылуа гIвычIвгIвыс ангIаншуа – ауи хвду амапI», – йгIацылцIатI ауи.

МЧС аъачIвагIагIв АмычIба Индира йшылхIвауала, атшыбжьара ъадзакIвшуз алахIвара мчква дрыман.

«Са ари апш тшыбжьара апхьартаква зымгIва рпны йакIвыршара атахъыта йспхьадзитI – дзачIвсабийызлакIгьи йапхъахауа цхърагIара шддрадзауа йдырра ахъазла. ЙакIвшаз атшыбжьара сгвы гIащтIнахтI. Швабыж йсгвапхатI ацIайква апхьарасахIат йшадгылыз. ЙугвапахитI асабиква гватшныта йануыздзыргIвуа, уацIыхъвангьи джьгарта тшангIадырбауа. Сара сакIвпIта – апхъахьылагьи ари апроект салата сынхарныс схIазырпI, йауа ухIварыквын, асабиква араъа йрауа адырраква абзазара апны йгIарыхъвуштI. Са йызнымкIва санйахьатI закI ншата хIанызшIыртра хIнадзандзыкIьа апхаста йалашваз агIвычIвгIвыс заджвгьи дъайзымцхърагIаз йгIалцIла йуыс шайчвахауа», – лхIватI ауи.

Асабиквагьи АмычIба Индира дгьаурымщтхуазтI, напIыкI йа щапIыкI шIадлырхIварныс, тшызларбжьуз акIьанджь «закIыла йацлырхърагIарныс» йлыхIвун. Ауат йгIарархIвуаз ацкIыс дара кIара анырчпуз рыцIа йыргвапхатI.

«АпхьарасахIат зджьара йгIанымхауата йхIгвапхатI. ЙахьчIва хIара шIыцра щарда гIдыртI, ужвыгьи зны тшаныгIбжьуш хIазпшитI», – лхIватI апхьагIв Гвынба София.

АААК анхагIвчва Абгархыгв кыт апхьагIвчва апсуа бызшвала фильмгьи мультфильмгьи ддырбатI. АцIыхъвадза ауат апсуа хъвмарщаквала мастер-класс рзадыргалтI, ауи акIвйыршатI чкIвыныргIа ртшауацIыхрали физкультурали АААК ахъвшара аунашвачпагIв Берзениа Валерий.

«ХIара ауагIахъа хъвмарщаква гIащаквхIыргылхитI, хIпроект хъвмарраквакI гIацIанакIитI. «Аимцакиачара» йацта «ахылпахас», «акиаброу» гIащтIыхIххитI. «Аимцакиачара» регби йашIырпшыпI. Ауи йапшу ахъвмарщаквала айсчва рбжьун, ауат щаласта уырчпитI, урефлексквагьи дрыласитI. Ари апроект акIвхIыршауата хIара асабиква апхъа йхIымаз йапшым ахъвмарраква дхIырбара хIгвыгъапI», – йхIватI Берзениа.

Абгархыгв кыт апхьарта адиректор Аджьба Ванда а-Конгресс анхагIвчва йырзадыргалыз атшыбжьараква рыхъаз дшырзыразу лхIватI.

«ЙахьчIва хIапхьагIвчва йапхъахауа медицина цхърагIара ззырхIвауа рдыртI. Йыргвапхадзауата мультфильмгьи фильмгьи йырпшытI. Аспорт хъвмарраквагьи ачкIвынчвагьи ахIвссаквагьи рылан. ХIкультура йапщылу ауысква хIъарылу хIара хIыхъаз магIны амапI. Анчва дырзыразхатI йхIызгIайыз АААК анхагIвчва», – лхIватI ауи.

Адуней апсуа-абаза конгресс ашIыпIа хъвшараква Апсны арайонква зымгIва рпны – Гагра уалагата Галдза – йгIахъыртIытI. Ауат асквш 2019 агIан йгIаншауа йалагатI, уахьчIвала абзазагIвчва джьгарква Апсны акыт йгьи акъала 42 рпны тшадыркIылхьатI.