Адуней апсуа-абаза конгресс йаланакIуа Апсны апхIвысква р-Координация совет апроект шIыц «АнгIалра амгIва» апрезентация акIвшатI СогIвым йаъу АААК апресс-квта апны.

 Апсны апхIвысква р-Координация совет апроект шIыц «Аизыразра амҩа» (апсуа бызшвала – «АнгIалра амгIва» – аредакция ррытаразга) апрезентация акIвшатI СогIвым йаъу АААК апресс-квта апны сентябрь а 15 атшын.

Апсны апхIвысква р-Координация совет апрезентация йазынархаз айззара гIахъылтIытI арыпхьарали жвлара джьгаррали згIадарахчарали АААК ахъвшара аунашвачпагIв Хагба Изольда. Ауи апроект йамагIну гIалхIван ажва шIыцта йгIандыршаз асовет аунашвачпагIв – ажурналист йгьи ажвлара уыснкъвгагIв Бебиа Екатерина йлылттI.

«АААК ЙхIаракIу асовет аунашвачпагIв Эгьзакь Мусса йгIаджвыквцIарала уахьчIва мгIан ду зму апроект шIыц архъйара джвыквхIцIитI. Эгьзакь Мусса ауи згIайрыцIсыз акъральыгIва щаквыргылра апны апхIвысква рмагIны хвду аквицIитI, Апсны ахIвссаква рылшараква рзыгIарбара ахъазла ауагIа ззыбжу апроектква рырхъйара йалажьра атахъыта йпхьадзитIта акIвпI. А-Конгресс апроект унашва ахъылцIарныс Бебиа Екатерина йъалыквдырпшызгьи гIаугвынгIвуашта йаъапI: делегаттагьи корреспонденттагьи дызлаз йапхъахуз айззараду йгIашIарышвта заман ауыра ауи хIадкIылара дхIыцынхитI. Ауи йазылкIкIыта, цифра амальла йахъылгIвылгIата щарда мцIуата йгIахIылтхыз а-Конгресс архив байа къарута йалалцIазгьи хвду аквхIцIитI. ХIара хIыхъазла мгIан ду амапI ауи АААК йапхъахуз аунашвачпагIв Шамба Тарас хIдиаспора ъабзазауа акъральква щардала дъайыццалузгьи», – лхIватI Хагба.

Апсны апхIвысква р-Координация совет аунашвачпагIв Бебиа Екатерина акьазу ангIаладза а-Конгрессгьи Эгьзакь Мусса йхъаталагьи ари апш уыс ъалызхъарцIаз ахъазла дшырзыразу лхIватI.

«АцIабырг схIвапIта, Эгьзакь Мусса а-Конгресс йаланакIуа Апсны апхIвысква р-Координация совет адскIылта унашва ахъсцIарныс ауысла дангIасыдгыл йджьасщатI йгьи йсгвапахатI. Сара ари йатахъу, мгIан дугьи зму ауыс гвылагьи псылагьи садгылитI. А-Конгресс азхъацIара шгIасырцIабыргуаш, хIымгIва хIзырбауа хIапхъа йгылу Эгьзакь Муссагьи дшгIасымрыпхащуш сащтата сынхуштI», – лхIватI ауи.

Бебиа йгIайззакваз Апсны апхIвысква р-Координация совет йалакву йрабалырдыртI. А-Совет чIахIра лымата даларцIатI «АпхIвысква амамыри асоциал захвари йрызгылапI» жвлара мгIвайсра аунашвахъцIагIв КIьычба Гули. А-Координация совет йалапI Пицунда аквтанай апхьарта адиректор, Апсны апны гIатгара зму арыпхьагIв Малиа Дона, АГУ арыпхьагIв, адоцент, Апсны а-Парламент йадепутатыз Гамисониа Эмма, Пицунда къала ахIвсса радкIылара аунашвахъцIагIв Трапщ Аида, Гвдауыта арайон телебара ажурналист, Гвдауыта аквтанай апхьарта арыпхьагIв Бутба Кама, Апсны апны йбергьльу ауысагIв Саканиа Гвында, АБНИ анаука нхагIвы, Апсны арадиуа ажурналист Ачба Алина, ажурналист Адлейба Алиса, АГТРК акорреспондент йгьи агIатраква ракIвыршагIвы КчачI Сабина, АГУ астудент Хварцкиа Хьыбла.

Бебиа Екатерина йгIалылкIгIатI апроект шIыц хачIв апхъата апахь йгылу Апсны апхIвысква разыгIальаматраква гIапхьадзахауата уагIахъа стратегия лыхра шакIву.

Апроект шIыц ауагIа йангIарылархIвуз гватра хъада рзалырхтI ауагIахъара алкIгIараква гIахчара, чкIвыныргIа Апсуара ахабзаквала, апсуа-абаза (абаза) уагIахъа ртурых ауацIа йщаквгылыз ауагIахъа-культура цIасквала йбжьара, ауагIахъа рацзакIыра рыбагъьара, акъральыгIва уысхартакви ажвлари ргватра акыт йту апхIвыскви ауат ртгIачвакви йырзынархара, ахIвссаква рэкономика йгьи рсоциал хвитнагIаква хчара йгьи йрылархIара, ахIвссаква рхIаракьатчпара тшауацIнарыхра апны цхърагIара гIаныршара.

Айчважвара йалаз йалкIгIу гватра азынадырхатI Апсны атурыхи акультури рпны апхIвысква ргыларта.

«ХIара хIыхIвссаква хIтурых аурала хIыжвлара рпны гыларта багъьа шыркIуа гIадырбатI. Ауат баргвыра щарда рхътыстI. Рхъачвакви рпачвакви айсракви арепрессиякви йрыладзуан. Ауат архъвыхраква зымгIва апхIвысква рхъахв дымрыдзуа йгIарылстI», – лхIватI Бебиа Екатерина.

А-Координация совет йалу зымгIва акыт йту апхIвсква цхърагIара драдзара, ажвлара бзазара йгIаланаркIра йазынархата йазалху апрограммаква гIаныршара шатахъу йадгылтI.

«ХIара акъральыгIва уысхартаквагьи ажвлара шабгугьи акыт йту апхIвысква зтагылу аъаща дхIырбара атахъыпI. Акыт йту атгIачваква рбзазаща агъьхIчIвырквын – ауи акъральыгIва апхъаланаскIьара йащатахуштI. АкъральыгIва злащаквгылу атгIачва рытшгIва зхчауа агIвычIвгIвыс ажвлара бзазара далазара атахъыпI», – йгIалылкIгIатI чIахI зквыта а-Координация совет йалу КIьычба Гули.

КIьычба йгIацылцIахтI АААК йаланакIуата апхIвысква р-Координация совет гIаныршара мгIан ду шаму.

«А-Координация совет алачIвараква рпны йгIащтIыхIхуа ауысква магIны рымапI. ХIгвыгъитI хIацIагылта хIгвы йту зымгIва хIзынардзушта», – лажва налырдзатI ауи.

А-Координация совет йалу аджьгарква йрыуу Бутба Кама асовет анхара нархарата йамазара атахъызшва йылбауа гIалхIватI.

«ЙалкIгIу гватра рзынархара атахъыта йспхьадзитI акъральыгIва йащатазлуш тгIачва багъьа, агвбайара, йзгIваду абзазаща тшауацIдрыхра, акъральыгIва апхъаламгIвайсри асоциал шварагIварадари йырзынарху апрограммаква», – гIалылкIгIатI Бутба.

АпхIвысква р-Координация совет апрезентация анакIвшуз Бебиа Екатерина асквш 1992 агIан адкIылара йапхъахуз айззараду анакIвшуз йанылцIаз абыжьква а-Конгресс согIата йалттI.

«ХIара асквш 1992 октябрь агIан Лыхны апны йакIвшаз АААК йапхъахуз айззараду абыжьква гIвыта йхIымапI. Абар сквш 30 анцIы ауат а-Конгресс йахIрадзахитI», – йгIалылкIгIатI Бебиа.

Анйара алдыргауата ауи йалакваз а-Конгресс апны ргвтыхъква рхIварныс, хачIвыта йлырхуа дырхъйарныс лшара гIарызтуа АААК йшазыразу рхIватI, йаргвану азаман уыста йырхуш йалачважватI.

Адуней апсуа-абаза конгресс йаланакIуа Апсны апхIвысква р-Координация совет апроект «Аизыразра амҩа» («АнгIалра амгIва») Апсны Республика апны апхIвысква разыгIальаматраква гIапхьадзахауата уагIахъа стратегия лыхра йазынархапI. Апроект апкъ йтата йапшым апрограммаква лырххьатI.

«ТгIачва багъьа – йщаквгылу къральыгIва» проект атгIачва ахв щтIыхра, ахвитнагIаква хчара, асабиква ргIадзныргылра ауыс апны акъральыгIва, ажвлара, ажвлара адкIылараква, ан-абачва рджьауапкIра щтIыхра йазынархапI. Апрограмма йанархаразлуштI атгIачваква тынчта йбзазара, асабиква рзыгIзара ахъазла аъащаква гIаныршара, атгIачва апны йынкъвыргуз ацIасква, ъадаб-намыс, абанпараква разазаъаща злащаквгылу Апсуара ауагIа йрыладыркIра, йгIадзынгылуа абанпара бжьара ауыс апны акъральыгIви ажвлари рацынхара рыбагъьара.

«Агвбайара, акультура, йзгIваду бзазаща» программа Апсуара ащатала ауагIахъа тшдырра щтIыхра, агIвычIвгIвыс зымгIвалагьи абзазара дазычпата, дангIалуата дгIадзныргылра, апсуа-абаза уагIахъа ртурых, руагIахъа-культура цIасква хчара, йазакIу акультура гьагьара тшауацIнарыхра, ауагIахъа ргвбайара тынха гIащаквыжьра, абанпараква апызщылуа арахъваква рыбагъьара, ахIбачва хвы ззырбуз ахIалькви ачпащакви нкъвгара, ауагIа рпсадгьыл бзи йырбауа йаъазлара, згIвадата йбзазара шатахъу рыладыркIра йырзынархапI.

«АпхIвысква акыт агIащаквыргылхра йазгылапI» программа акъральыгIва уысхартакви ажвлари ргватра акыт йту апхIвыскви ауат ртгIачвакви йырзынархара, акытква раъаща, акъральыгIва йащату акыт тгIачваква рбзазаща агъьчIвра, акытква рбзазагIвчва рджьгарра йалархIара йацхърагIара атахъыпI.

«Йапымшвтуа апхъаланаскIьари асоциал шварагIварадари» программа акъраль атшауацIыхра, ауагIа рбзазара анадзара щтIыхра, арыцхIари асоциал аъащаква рацапшымзари рыдзра, ъадаб-намыс ъащаквгылу ажвлара рыбагъьара йырзынархапI. Ауи мурадта йгIанаргылитI апхIвысква уыжвгIанчIви заман атшауацIыхра уысква йрылажьра, асоциал-экономика тшауацIыхра йазынарху апрограммакви астратегиякви рпны ргыларта рымчра, рхвитнагIакви рылшаракви тшауацIдрыхра, ахIаракьатчпара рыцIа джьгарта йгIаланаркIра.

Йапхъахауа уыста апхIвысква р-Координация совет Апсны ауагIа р-Абашта айсра апны йгIатыргаз АйгIайра амш ангIаргванхауа айсра йаладзыз ачкIвынчва ранчва АГУ апны арыпхьагIвчви апхьагIвчви йрындырйуштI, хъацIара злата тшгIазырбаз Апсны апхIвысква йгIарыквчважвауа афильмква ддырбуштI.