Йацы абзазагвчва зкьыгвпхьадзарала йайззат Кавказ айсра йгьи амхаджьырра йрыладзкваз ауага рджьабарныс ахъазла. Аджьабара айззараква аквшат Согъвым, Гагра, Гудаута йгьи Трыквшта амшынтшп къала Кефкен рпны. Согъвым апны айззара анаквшуз Апсны йгьи Трыквшта рквта видео-амальла «цха» гандыршат. 

Ардзынба Аста

Йшцасхаз апшта, апсуа къала хъада апны ари ахъвлапын аджьабара айззара Амхаджьырква зхьзу амшынтшпурам апны йаквшат. Аква шгаквузгьи швыгвпхьадзара йнадзуз ауага араъа йгайззат. Аджьабара мгвайсра йгалалт апрезидент Хаджимба Рауль драпхъата ареспублика аунашвачпагвчва йгьи Адуней апсуа-абаза Конгресс Йхараку а-Совет аунашвачпагв Эгьзакь Мусса. 

Йгайззаз ауага абаракъкви афакелкви рнапыцата Багапш Сергей йыхьыз нкъвызгауа атып йтыцын Амхаджьырква рсин апныдза йымгвайст. Араъа ауат дзыргвра дакъикъала амхаджьырра йаладзыз ауага рджьабат, асин ащапы ахврапшдзаква щтарцат, ахвралапаква адзы йхъыржьылт. Айззара ацыхъва ауат адзы атшпы Хъмаштылра Мца адыркыт.   

Зны Апсны йтыцыз амхаджьырква ртынхаква йшырпхьадзауала, ари асин чвахъабагата йырзалит ауат йрыуата зпсадгьыл йазгацапахквазгьи уахьчвала агвымакъраль йбзазауа зымгва рыхъазлагьи. Знапы багъьата йыршашата йгьи ажвгвандла йщтыхта атшы йганыхауа атшыгв йквпшыра – йгагылуа агамта апны ауага тшгащтыххра, агащаквыргылхра йадамыгъап.

Асин адзхъа джьабара йгайззаз ауага ргачважвараква нархарата йрыман амхаджьырра арыцхагара цыхъватшараква, йхыйаз ауага зкьыгвпхьадзарала раладзра, атурых ганшараква рхъмаштылра. 

Апрезидент йкьангьашагв Зантария Владимир йшихвазла, амхаджьырра Кавказ атурых йанапа квайчвап. Йгьи ауи йгаликгат апсуа, абаза мхаджьырква ртынхаква ррепатриация знархару анхара рыцагьи тшауацнарыхра шатахъу.  

Трыквшта апны апсуа культура квтаква рфедерация ахъада Атанур Акусба видео-амальла дгачважвауата айззара йалаз абзазагвчва аквгазшитт ртурыхи рапхъанчвиква рпхыци зынгьи йырхъдымраштылырныс.

Ари агIаншара асуратлента апшра>>

Репатриация ауысла аминистр Дбар Беслан йгаликгат арепатриация знархару анхара пышвт амамква ауралагьи йшымгвайсуаш. 

«Йгахгвынгвра атахъу закып: хтурых ххъаштылырквын бзазара гьхымазлахуашым. Йгьи Анчва сйыхвит Амшын Квайчва ухъыста йбзазауа хабашталагвчва рапхъанчви псадгьыл йазгазгхуаш алшараква абгата йрауырныс», – йгацицахт аминистр. 

Апсны йбзазарныс йгацапахыз амхаджьырква ртынхаква ймачгвымква йалан аджьабара мгвайсра.  

Мызкы аха гьцуам атрыкв къала Дюздже дгатыцхта Согъвым дгаталхищтара Храчба Аныл. Ачквын ша апсуа бызшвала бзита дчважвит йгьи йхъа аладухауата йхвит дызуу аткъвым ахчипсоуква йшгарылцыз, ауат Мзымта дзыгв агаджвыквлымта, уыжвганчви Краснодаршта йгьи Апсны радгьылгвынаква йырбжьу ашыпаква рпны йшбзазуз. 

«Хара хабадучва рабачва йчхауачву газаб щарда рчва йтшат. Сыгвзачва репатриантква рапшта саргьи амаль гьсымамызт уахьчва араъа сгамиква», – йхват Аныл.  

«Ацабырг схвапта, агыла сыладзква ашаскыт», – араса йгвганаграква хыцагвишат Эгьзакь Мусса айззара амщтахь. 

АААК Йхараку а-Совет аунашвачпагв йшихвазла, ауи йгвапата йджьайщат ари атшын дугьи хвыцгьи штшгадырбаз, йалкгата асабиква йганшауа гвыхътыла йшрылархвуз. 

«Сара йазхъасцит хара атурых ганшараква рцыхъватшара зынгьи йшххъмаштылуаш, ауи апш рыцхага зынгьи йганымшахырныс ахъазла йхылшауа зымгва шхчпуш. Ауи йахъазымква атурых ганшараква гващагарата йгархъшаз  апхъахьыла йшхыррайшахуаш хащтата хкъару хамайгьдзауа хынхушт. Тшадхкылта хпсадгьыл йазцауа амгва щтахцушт. Йырхъйачву ауысква щардап, ауаса, йшспхьадзауала, уахьчвала хара ари анхара хазыхазырп», – йхват Мусса Хабальа йпа. 

Аджьабара Мшы май а 21 атшын йзаквшауагьи швхаусыгва амап. Асквш 1864 аган ари атшын Кбаада хва (ужвы «Атшшарта Къапщы» зхьзу Россия ашыпа) апны  аурышв ры Кавказ айсра апны йгатыргаз айгайра дыртлапат. Швынзыкьыгв пхьадзара йнадзуз ащхъа бзазагвчва рпхыца ахъазла ауи рыцхага дууын. Ауат амхаджьырра йахъвхат, рпсадгьыл йтыцын Осман Паштахыгвала йквачхт, ауыла адуней акъральква йрылапсахат.