АААК Айкьангьашырта клуби Апсны анаукаква ракадемии рацынхара апкъ йтата «Академик Бебиа Сергей йцIолу йырхъвыхра нхара «Апсны абнаква» йгьи ареспублика аэкологии запш аъам афлори шварагIварата йырзалуа» ахьызта уатыкв айчважвара адыргалтI.

Адуней апсуа-абаза конгресси Апсны анаукаква ракадемия а-Ботаника институти сентябрь а 8 атшын ботаника аинститут апны «Академик Бебиа Сергей йцIолу йырхъвыхра нхара «Апсны абнаква» йгьи ареспублика аэкологии запш аъам афлори шварагIварата йырзалуа» темала уатыкв айчважвара адыргалтI.

Айчважвара акIвзыршуз АААК Айкьангьашырта клуб аунашвачпагIв Зантариа Рустам «айшва гьагьа» йадзхъачIвакваз гIайхIватI: АНА а-Президиум йалу, академик, апрофессор, абиология наукаква рдоктор, Анаукаква ракадемия йаланакIуа Ботаника аинститут агIайыраква ринтродукция ахъвшара аунашвачпагIв, АГУ апны абна млыкврхIари ботаники ркафелра аунашвачпагIв, «Апсны абнаква» монография згIвыз Бебиа Сергей; экологияли апсабара хчарали Апсны Республика а-КъральыгIва комитет аунашвачпагIв Читанава Савелий; АНА йаланакIуа экология аинститут адиректор Дбар Роман; Рица ауагIахъа парк анаукала йгьи аэкология дырраква ауагIа йрылагарала ахъвшара аунашвачпагIв Таниа Инга.

Айчважвара йалазларныс йгIадрайгватI Апсны абна рхъвыхра станция анаука-рхъвыхырта институт (АБНИЛОС), Апсны къральыгIва университет йгьи «Апсабара» экология жвлара адкIылара руысхагIвчва.

Зантариа Рустам Бебиа Сергей йнаука нхара Апсны апны йахъазымкIва Россия алагъь къала хъада Санкт-Петербург апынгьи азыгIальаматра ду азрымата, хвдугьи аквырцIауата йшаквчважвауа гIайхIватI.

«УахьчIва хIдуней апны абнаква рхчара магIныта йазырбауала йгIауахвырквын «Апсны абнаква» монография абзазара апны йгIауыхъвуш, хвы зму нхарапI. Апсны абнаква араса йауацIыхта, цкIы-цкIы йалыргата йрыквчважвауа нхара зынгьи йгьгIацIымцIсызтI. Акнига абнаква ргIаншаща гватра азалнахитI, Апсны апны абна млыкврхIара атшауацIыхри унашва ахъцIащи гIанарбитI, ащхъаква рпны бна рхIара йапщылу ауысква гIащтIнахитI. АжвакIла йухIвушызтын ари амонография – автор сквш 40 дамдумцара йазикIкIыта дыздгIапсалыз нхарапI», – йхIватI Зантариа.

Акъраль абнархIара апны ауысква раъаща шбаргву гIайпхьадзауата йара акнига згIвыз йнаука нхара «агьашвара йгIанарита» йхIвитI.

«АгIвыра ззынарху хIыбнаква рылкIгIара ухчара ахъазла хIыбна гIалцIыртаква гвыбзыгъата йшгIаурысабапуаш амальква ргIаура акIвпI. Ауаса акнига апны Апсны абнаква рыхъазла магIны зму датшагьи ауысква срыдсылитI», – йхIватI Бебиа Сергей.

Айчважвара йалаз экологияли апсабара хчарали Апсны Республика а-КъральыгIва комитет аунашвачпагIв Читанава Савелий апхъанчIви фгIвы зхъыхIауа Апсны абнаква зымгIва ухчара атахъыта йпхьадзитI.

«Бна ъапыркъуа ашта апны абна зынгьи гвыбзыгъата йгьгIадрысабапуашым. Апсны ашта шабгу уагIахъа паркта йчпара атахъыпI – санитар пкърамкIва датша закIгьи йадымрыхвитуата. Ауи амщтахь акIвпI абнаква рхчара ауыс йалакIыта уалапш йанауаш», – йрыбагъьатI ауи.

Апсны анаукаква ракадемия йаланакIуа экология аинститут адиректор Дбар Роман йшипхьадзауала абнаква гIахчара азабакIра, рпкъра апшIагылра апны мгIан ду амапI ауагIа хабар драдзара.

«ХIыбнаква рквпшыра гIащаквыжьра апны адырраква ауагIа йрылагарала анхара зджьара йгIанымхауата магIны амапI. Бебиа Сергей йгIвыра апш нхара гIануыршара ахъазла сквшщарда тшурыгIапсара йахъазымкIва ауыс къральгIвта уадгылрагьи атахъыпI. Ауи апш нхара, рхъвыхра къральипхьадза апны йгьуауашым», – йгIаликIгIатI ауи.

Бебиа Сергей ймонография «Апсны абнаква» асквш 2022 июль а 19 атшын анаука жвлара йддырбатI. АгIвыра апрезентация Санкт-Петербург, Петр Ду йыхьыз зхъу а-Ботаника цIлауатра хъада аинститут апны йакIвшатI. Амонография анаука нхагIвчва, абнархIара аъачIвагIагIвчва, агIайыралацIара йапщылу ауысхагIвчва, абнархIара знархару йхIаракIу апхьартаква рарыпхьагIвчви рстуденткви цхърагIагата йырзалуаштI.