İçerik
28 Eylül 2022
12:17
Kayıt

Dünya
Abaza
Kongresi

Tüm dünyadaki Abhaz ve Abazaları birleştiriyoruz

WAC event feed

27.09.2022 13:50
Sohum, Abhazya Cumhuriyeti
0
24.09.2022 21:03
Sohum, Abhazya Cumhuriyeti

DAK, Abhazya Kahramanı Alhazur Süleyman onuruna düzenlenen anma etkinliklerine katıldı

Dünya Abaza Kongresi çalışanları, Vladislav Ardzınba Askeri Zafer Müzesi Mziya Beya direktörünün daveti üzerine, 23 Eylül'de Abhazya Kahramanı Alhazur Süleyman onuruna düzenlenen anma etkinliklerine katıldılar.
Alhazur Süleyman, 1992-1993 yıllarında AHVS'da Abhazya'ya gelen ilk Çeçen gönüllülerden biri.
Eşi Anjela Süleyman tarafından Kahramanın kişisel eşyalarının Müzeye transferine yönelik anma etkinlikleri düzenlendi: Abhazya Kahramanının sertifikası, askeri üniforma, dama, Vladislav Ardzınba tarafından bağışlanan nominal bir tabanca ve diğer kalıntılar.

0
21.09.2022 20:53
Gudauta, Abhazya Cumhuriyeti

DAK'ın yerel şubesi Zvandripş köyünde açıldı

Gudauta ilçesine bağlı Zvandripş köyünde Dünya Abaza Kongresi'nin yerel bir şubesi açıldı. Yerel şubenin başına Bagrat Çalmaz getirildi. Yerel şube’ye katılanlar : Lamara Çkotua, Artur Pkhazarya, Batal Gunba, Juma Gabunia.

0
21.09.2022 16:48
Sohum, Abhazya Cumhuriyeti

Ахаҿсахьа зну ахаҳә: Аԥсны афырхаҵа Рауф Џьыкырба иусумҭа рыԥшааит 30 шықәса рышьҭахь

Аԥсны афырхаҵа Рауф Џьыкырба 30 шықәса раԥхьа ахаҳә аҿы иҭиҟаз ахаҿсахьа рыԥшааит Аԥсны аҿар рассоциациа «Аԥеиԥши», В. Г. Арӡынба ихьӡ зху Аибашьратә фырхаҵара амузеи, Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресси, Аԥсны Аҳәынҭқарра Ашәарҭадаратә маҵзура Ахырхарҭа ҷыда ацентр аспециалистцәеи русеицура иалҵшәаны Гәыма ақыҭан.  https://abaza.org/abk/912

0
20.09.2022 20:51
Sohum, Abhazya Cumhuriyeti

“Rıza’ya giden yol”: DAK'ın yeni bir projesi Sohum'da sunuldu

Dünya Abaza Kongresi, Sohum'daki DAK basın merkezinde Abhazya Kadınları Koordinasyon Konseyi'nin yeni bir projesini "Rıza’ya giden yol’u” sundu.

https://abaza.org/tr/911

0
16.09.2022 22:16
Gudauta, Abhazya Cumhuriyeti

DAK, Abgarhuk köyünde ilk yardım ve milli oyunlar konusunda eğitimler verdi

Abgarhuk köyünde okul çocukları ile buluşan DAK, İzolda Hagba liderliğindeki Eğitim, Sosyal Aktivizm ve Sağlık Kongresi'nin (SASK) yeni bölümünün çalışmalarının bir parçası olarak bir dizi ilk yardım eğitimi başlattı.

https://abaza.org/tr/900

0
16.09.2022 22:02
Sohum, Abhazya Cumhuriyeti

Otap köyünde DAK'ın yerel bir şubesi açıldı.

Oçamçira ilçesine bağlı Otap köyünde Dünya Abaza Kongresi'nin yerel bir şubesi açıldı. Ruslan Kutelia şubenin başına geçti. Yerel şubeye üye olanlar: Sabrina Halvaş, Dato Kutelia, Mimoza Karhalava, Remzik Adleiba, Rimbaud Adleiba, Violetta Kutelia, Slema Kutelia, İlona Bojgua, George Adleiba.

0
15.09.2022 19:18
Sohum, Abhazya Cumhuriyeti

Arasadzıh köyünde DAK'ın yerel bir şubesi açıldı.

Oçamçira ilçesine bağlı Arasadzıh köyünde Dünya Abaza Kongresi'nin yerel bir şubesi açıldı. Şubenin başında Asida Vouba geçti. YŞ katılanlar: Zinaida Çhamaliya, Ruslan Gogia, Tsira Tsugba, Marina Paçulia, Raisa Tsulukia, Ramin Kadjaya.

0
12.09.2022 19:58
Sohum, Abhazya Cumhuriyeti

Sergey Bebiya Abhazya'nın eşsiz florasına yönelik tehlikeler üzerine yaptığı “Abhazya Ormanları” çalışması yuvarlak bir masada tartışıldı

DAK Tartışma Kulübü'nün çalışmalarının bir parçası olarak, Abhazya Bilimler Akademisi ile birlikte “Akademisyen Sergei Bebiya “Abhazya Ormanları” ile ilgili temel araştırmalar ve ekolojik dengeye yönelik modern tehditler, çevre Cumhuriyetin eşsiz florası’nın sorunları üzerine bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.”

https://abaza.org/tr/899

0
12.09.2022 19:24
Sohum, Abhazya Cumhuriyeti

DAK, Tamış köyünde ulusal oyunlar üzerine dersler verdi ve okuldaki çocuklara çizgi filmler gösterdi.

Tamış köyündeki okul çocukları için DAK çalışanları ulusal Abhaz oyunlarında dersler düzenledi. Ardından çocuklara Abhaz dilinde filmler ve çizgi filmler gösterild

0
Daha fazlasını gör