Аменю
14 Апрель 2024
20:19
ТшанцIара

Адуней
апсуа-абаза
конгресс

Адуней апсыуата, абазата йыкву адхIкIылитI

Лента событий ВААК

12.04.2024 12:00
СогIвым, Апсны Республика

«Апсуара амгIващквала» абаркIыра: Цыжвба Геннадий йгIачважвара.

АгIатраква рабаркIыра «Апсуара амгIващквала» апкъ йтата ажурналист Бебиа Екатерина Гагра къала абзазагIв Цыжвба Геннадий дйачважвитI. Айчважвара асквш 2009 агIан йанырцIатI.

0
10.04.2024 18:00
СогIвым, Апсны Республика

Жвлара проектлыхра ащатаквала тшыбжьара акIвшатI Мгвыдзырхва кыт апны

Мгвыдзырхва кыт аквтанай апхьарта 9-11-хауа аклассква рапхьагIвчва гIвымшкI жвлара проектлыхра йазырбжьун. Ажвлара проектлыхра ащатаквала абжьагIвчва ЦкIвитариа Мати Чкадуа Лани чкIвыныргIа проектлыхра тшазубжьарныс затахъу рархIвтI.

ГIвымшкI руацIа ауат апхьагIвчва йчпачIву ауысква шгIалукIгIуш, амурадкви ахачIвкви шлухуаш, ажвлара проект шуыгIвуаш, абюджет тамамта йшупхьадзуш йазырбжьун.
Атшыбжьара йалакваз хгвыпкIта тшыршан гвыпипхьадза дара рпроект ауатыкв йгIатаргатI. АгIахIвчва рансамбль гIаныршара, апхьарта абиблиотека книгала йадгалра, апхьарта апшцIа апны гIайыра лацIара йгьи ауаъа тшпсщарта агвныргIвра – арат ахпроекткI рпны акомандаква ртахъыраква гIадырбан акомиссия рпахь йгIащтIарцIатI. Ауат рпроектква анырхча амщтахь АААКи Апсны Республика чкIвыныргIа руысквали спортли АкъральыгIва комитети рынхагIвчва злу акомиссия йайгIайыз агвып гIалырхын ауат рпроект ахчала йацхърагIуштI.

ЙайгIайта йырпхьадзатI гIахIврала кружок гIаныршара ауысла проект лызхыз агвып.
Апхьарта апны ауи апш кружок анхара адгал йауашта йаквдырпштI асквш 2023 агIан АААК агвып араъа гIахIвырта пещ ангIахъыртIы амщтахь.

Жвлара проектлыхра ащатаквала апроект Адуней апсуа-абаза конгресси Апсны Республика чкIвыныргIа руысквали спортли АкъральыгIва комитети йацыта йдырхъйитI.

0
09.04.2024 18:00
СогIвым, Апсны Республика

Айсра-патриот бжьара: пычIв айсра дырраквала апроект акIвшитI.

АпычIв айсра дырраквала апроект апкъ йтата йгIвбахуз атшыбжьараква Цандрыпщ 2-хауа аквтанай апхьарта акласс ахIбаква рапхьагIвчва йырзадыргалтI.

АпхьагIвчва Ачадара кыт йаъу «Апсуа хысырта клуб» йыргатI. Ауаъа абжьагIвчва ачкIвынчва абджьар шукIуаш, ауи алшаракви анхащи рархIвтI, Калашников йавтомат шамцIухуаши йшамцIауцIахуаши ддырбатI.

ЙгIарархIвыз зымгIва апхьагIвчва дара-дара йырчпауамца йыргвныркIылтI. Ауат абджьар ркIуа, тамамта йкIылпшуа, йхыста акьашана йаквшвауа тшырбжьатI.

АпычIв айсра дырраквала апроект чкIвыныргIа рпсадгьыл бзи йырбауа, ауи ахчара йазыхIазырта йгIадзныргылра, айсра ъачIвагIаквала рдырраква йрылархIара йазынархапI.

0
09.04.2024 15:54
Гвдауыта, Апсны Республика

Хуап кыт апны псабарахчарала тшыбжьара акIвшатI

 Арыпхьарали жвлара джьгаррали згIвадарахчарали АААК ахъвшара АГУ апны экологии апсауышвхIаква рморфологии ркафедра аметодист Цыбулевская Майа далата акытква рапхьагIвчва рыхъазла экологияла атшыбжьараква аднагалыркIвитI. Йызкьазууыз аинтерактив лекция Хуап кыт апны йакIвшатI.

0
09.04.2024 15:22
Санкт-Петербург, Россия Федерация

Таниа Кан Италия йауу алхра уысквала аэкспертква рпресс-конференция далан

Апрель а 6 Ламеция-Терме къала апны мартI а 15-17 агIан Россия а-Президент йалхра шакIвшаз зылаквала йызбаз Италия йауу алхра уысквала аъачIвагIагIвчва пресс-конференция арттI.
ЙгIайззаз ажурналисткви асасчви лшара рыман зхъатала Запорожье, ДНР, ЛНР, Москва рпны йаныргIалыз алхырта тыпква рпны йаъаз Италия йауу ажвибжьыгIв экспертчва райшата йрачважварныс.
Апсны АгIвымакъраль уысквала а-Министерства (МИД) йалкIгIу ахъвдаквцIараква зырхъйауа, Адуней апсуа-абаза конгресс аунашвачпагIв й-Аппарат унашва ахъызцIауа Таниа Кангьи ауи апресс-конференция видеоабабара амальла далан. Ауи йайззакваз сальам риттI, йгIауадзауа ахабарква ухъатала йуырхъвыхырныс магIын ду шамугьи йхIватI, йауа ухIварыквын, ажвлара хабарргагаква ацIабырг амц апстхIва йцIанадыркIлитI. 
Анйара амщтахь ауи йалакваз йдрыбагъьатI Италия йауу аэкспертква Россия йыззцаз шцIабыргу – Россия а-Президент йалхра адуней стандартква зымгIвалагьи йрыквыргIапста, йхътIыта, чва зхъаубуш мыгIвхъгаракIгьи рыламкIва йакIвшатI; аэкспертква ауыс мцы аламкIва, йшаъадзаз апшта йырбатI.
Апресс-конференция адыргалтI Россия йаъаз аэкспертква йрылаз – Апсны а-МИД йалкIгIу ахъвдаквцIараквала ахIвачIвгIвы Гриттани Вито йгьи Паскуале Салатино.

0
06.04.2024 17:58
Пицунда, Апсны Республика

«Ирӡтәым» проект йаланакIуа айчважвара апсуа тацанадылраква рпны ацаскви ашIыцракви йырзынархан 

АААКи Джугелиа Инни йацыта йдырхъйауа апроект апкъ йтата йакIвшаз йызкьазууыз айчважвара апсуа тацанадылраква ракIвыршащи ауи йапщылу ацIаскви йырзынархан. Аэтнолог, аистория наукаква ркандидат Сангулиа Элисо ЛакIоба В. йыхьыз зхъу Пицунда 1-хауа апхьарта акласс ахIбаква рапхьагIвчва апсуаква пхIвыс дшгIаргуа, дшнардылуа, атацанадылра апхъалагьи амщтахьлагьи йдырхъйауа ацIасква ралхIвтI, ауат апхъали ужви йшакIвшауа ашIлырпшытI. Апроект адгалалагIвчва апхъа йдыргылуа амурад – хвы ззыбачIву ауысла чкIвыныргIа рхъвыцщаква рыбагъьара, апсуаква ркультура, ртурых, ргвбайара йазынарху адырраква йрылархIара акIвпI.

0
06.04.2024 17:42
Очамчыра, Апсны Республика

КвтIол кыт апны псабарахчарала тшыбжьара акIвшатI

Арыпхьарали жвлара джьгаррали згIвадарахчарали АААК ахъвшара АГУ апны экологии апсауышвхIаква рморфологии ркафедра аметодист Цыбулевская Майа далата акытква рапхьагIвчва рыхъазла экологияла атшыбжьараква аднагалыркIвитI. Йызкьазууыз аинтерактив лекция КвтIол кыт апны йакIвшатI.

0
02.04.2024 15:53
Очамчыра, Апсны Республика

АААК Апсны апхьартаква рпны апсабарахчара йазынарху атшыбжьараква акIвнаршауаркIвитI

Адуней апсуа-абаза конгресс арыпхьарали жвлара джьгаррали згIвадарахчарали ахъвшара арыпхьагIв ахIба, АГУ апны экологии апсауышвхIаква рморфологии ркафедра аметодист Цыбулевская Майа дрыцта «АпхьагIвчва рыхъазла псабарахчарала атшыбжьараква» проект архъйауаркIвитI. Апроект апкъ йтата йызкьазууыз аинтерактив лекция акIвшатI Гулиа Д.И. йыхьыз зхъу Тамыщ аквтанай апхьарта апны. Экологияла атренингква ацIайква апсабара аъаща рыцIа йшырдыруаш, ауи йазсакъра шатахъу гIаргвынгIвуата йшгIадзынгылуаш, хвы ззыбачIву шрыларкIуаш йазынархапI. АпхьагIвчва джьгарата айчважвара йалалитI, ргвгIанаграква рхIвитI, ачважваща тамам тшазырбжьитI.

0
31.03.2024 20:01
СогIвым, Апсны Республика

Йбзу ъачIвагIа

АуагIа ргвы абайара гIаузырбауа ачIвыйа? Рыбызшва, рцIасква, ркультура. ЙгIацхIцIапI араъа абанпараква йамырдауамца йгIамгIвайсуа, ауагIа сабап рызгIаугуа йгьи йуыргвыргъьауа уыршIыйарныс лшара гIауызтуа анхараква.

«Йбзу ъачIвагIа» – Адуней апсуа-абаза конгресс йапроект шIыцпI. АгIатраква рабаркIыра ацIасква шымдзуаш, хIуыжвгIанчIви культура йахъвыкIта йшаъазлуш апшта знапIквала йацхърагIауа анхагIвчва ъазаква йгIарыквчважвуштI. Швара аъачIвагIаква ртурыхи рымадзакви рыцIа цIолата йыжвдыруаштI, йалныс ауыпI шваргьи ауатква швзычпузтын швапшныс гIашвтахъхарнысгьи.

0
30.03.2024 12:28
Москва, Россия Федерация

Апсуа абакIыгIвчва «Олимп азшIытра» анкъвакъвра апны жвмедалькI гIатыргатI.

Йапшым жвмедалькI гIатыргатI апсуа чкIвынчва мартI а 29 ГеленджикI апны йакIвшаз «Олимп азшIытра» зхьзу хвитта абакIрала йхътIу анкъвакъвра апны. Ауи йалан Ростов, Анапа, Туапсе, Краснодар, Адыгея йауу спортсмен шIа 200-гIв райхIа.

Апсны ахьызла ауаъа йаъан СогIвым апны йгIаныршу «Массив» команда йалу 11-гIв абакIыгIвчва. Йапхъахауа агылартаква ркIытI КIьылдза Давиди Басариа Даниили. Арызна ртшхъвагаква гIарынхатI Зантариа Денис, КапIба Владлен, Бороловец Алан, ХIаджьынба Альас. Джьаз медаль гIарквнадыргатI Чхелебиа Лаша, Квтелиа Арсен йгьи КараахIмад Назар. АчкIвынчва рбжьитI Бороловец Виктори Кецба Алмаси.

Аспортсменква анкъвакъвра йалалырныс дырцхърагIатI АААК ЙхIаракIу асовет аунашвачпагIв Эгьзакь Мусса. ХIабакIыгIвчва шIаква райгIайрала хIрайхIвахIвитI!

0
ЙататацIахра