«Абазашта» – ари агазетзаджвыкI акIвпI адуней апны абаза бызшвала йгIацIцIуа. Абаза бызшвала агазет йапхъахуз аномер асквш 1938 июль мыз агIан йгIацIцIтI. Ауищтара сквшы 80 рурала «Абазашта» анапаква йгIарыквшвитI Россия йгьи агIвыма къральква рпны йту абазаква рбзазара, ргвтараква, рбаргвыраква, ргвыргъьараква йгIарыквчважвауа агIвыраква.

Ардзынба Аста

Абазаква – Россия апны зпхьадзара мачIу ауагIахъаква йрылапхьадзапI, рщардагIв (уагIа зыкь 37-гIв райхIа) Къарча-Черкес Республика йаланакIуа рапхъанчIви штаква рпны йбзазитI. Аглобализация йгьи уагIахъа щардала йалу ажвлара йгIандыршауа ашвхIаусыгIва баргвква йырпшIагылата абаза уагIа рцри бызшви ркультури ргIахчара йгьи ртшауацIыхра йырзабакIитI. Ауи ахIатырла ареспублика ажвлара-политика газет «Абазашта» ахъаз хабарргагата гьакIвым йшаъу, ауи абаза уагIахъа йырсквшгIвырапI, йыргIвоупI, йрыжвлара уатыквпI.

Агазет гьхабарргагагIвацам

Агазет аредакция Черкесск АгIвырагIацIщтра атдзы апны йаныргIалпI. Йара араъа йаныргIалпI Къарча-Черкес анахьанат ауагIахъа газетква рредакцияквагьи: акъарча газет «Къарачай», ачеркес газет «Черкес Хэку», анагIвай газет «Ногай давысы», датшагьи. Агазет йагIаныршагIвыпI Къарча-Черкес Республика апарламенти аправительстви.

Асквш 2018 агIан «Абазашта» газет асквш 80 дыртлапIатI. Абаза бызшвала агазет йапхъахуз аномер – ауи агIан «Черкес къапщ» – хIва йапхьун – асквш 1938 июль а 23 атшын йгIацIцIтI, йапхъахуз абаза алфавит анлырх амщтахь цысквша ахъыцIта. Ауищтара сквшы пщынгIважва руацIа агазет абаза уагIа йырзынхитI.

Агазет ажурналист Джьардис Асйат йшылхIвауала, цри бызшвала агазет агIацIщтра ауи азаман зпхьадзара мачIу хIуагIахъа рыхъазла магIны ду змаз гIаншаран. АхIбачва ауи шгIаншаз рдырхитI йгьи йыргвапата йалачважвахитI.

«Щарда мцIуата сквшы 90 зныбжьу агазет апхьагIвкI сйынйатI. Ауи йшихIвазла, «Абазашта» хIыбызшви хIцIаскви йыргIахчагIвыта акIвпI йшипхьадзауа. Агазет ауагIа тгIачвакIта йабанарбитI, ауи ахIатырла апхьагIвчва йырзымчхIахуата йазпшитI йызкьазуу аномер гIацIцIта йырнапIыцIашвандзыкIьара. Йанапхьара амщтахьгьи йгькIадрышвхуам, хIуагIа йырсквшгIвырата йынкъвыргитI», – йгIалылкIгIатI ажурналист.

«Абазашта» газет гьыртиуам. Ареспублика апны йгIацIцIуа анахьанат агазетква рапшта ауагIа почтала йацIарцIитIта йрадзитI. Ауи мчбжьыкI апны гIван йгIацIцIитI, атираж экземпляр 2500 раъара йнадзитI.

«Сквшы 88 зхъыцIуаз сан агазет ангIаргуашыз атшын йызнымкIва сазлырцIгIун ауи гIаргхьама, йгьгIарымгсмахIва. Агазет анылнапIыцIашварыз зынла тшщаквылкIыхуан. Ауи ахъа далагата ацIыхъвадза дапхьандзыкIьара дгьакъвымцIуазтI. Сара сани саби рыхъазла гIвэкземпляркI ацIасцIалун, момызтын йамаркIуан рыуа дзачIвызлакIгьи апхъа йгIайнапIыцIашвата дапхьарныс йымарачвата», – лхIвитI Джьардис Асйат.

ЧкIвынргIа злагIахъыркъьалуаз ачIвыйа?

«Абазашта» апхьагIвчва цIабыргква злалу ахIбачва йгьырхъазым. Аредакция йрылшауа рчпитI чкIвынргIагьи гIахъыркъьалырныс ахъазла. Аредактор хъада Къвыл Фардауыс йшылхIвазла, ари ауыс апны йгIарцхърагIитI аредакция йадыргалуа анкъвакъвраква.

«Ажурналист шIа», «Абазашта» амисс», «Насыпла йырчву асабихъа», «Ан лацкIыс хъгIа дгьаъам», «ТгIачва багъьа» - арат анкъвакъвраква ансисквша ареспублика зымгIва рыхъазла гвыргъьахъв духитI. АпхъагылагIвчва гIазрыбергьыльуа ареспублика акультура апны гIатгара зму анхагIвчва ракIвпI, анкъвакъвраква рфинал йапшым ареспублика ахабарргагаква алата акъральыгIва филармония асцена апны йакIвшитI.

«Анкъвакъвраква рбзирала апхьагIвчва агазет рахIагьи йрымагIальаматпI, атиражгьи йгьалдзгIум», – йгIалылкIгIатI Фардауыс.

Абараса акIвпI ауагIахъа ртурых шрыгIвуа

Ауаса «Абазашта» хъадата хвы ззырбауа Къарча-Черкес, йалкIгIата абазаква, ртурых ауагIа йъарыларгауа акIвпI. Агазет анапаква рпны йгIаквшвитI абаза уагIа руысхагIвчва дуква, ажвлара адкIылараква рпроект гIальаматква, абаза культури абаза бызшви йгIарыквчважвауа агIвыраква. Аредакция рхъа аладухауата йрылачважвитI йазалхта йадыргалыз агIацIщтраква, ауат йрыуапI «Анаука адокторква», «Аспортсмен дуква», «Акультура ауысхагIвчва дуква», «Абаза рызкъква рмацIауыща», датшагьи.

Ажурналистква гватра ду рызрымапI Апсныла йгIатыцIуа ахабарква. Апсуа уагIа гIамта баргвдза йанташва, асквшква 1992-1993 рагIан Апсны ауагIа р-Абашта айсра анакIвшуз, «Абазашта» Лагъь КIавкIаз йту абашталагIвчва йднардыруан Апсны апны йгIаншуз ацIабырг. Агазет акорреспондент, йбергьльу абаза уысагIв Мыхц Кьарим айбащраква ъакIвшуз ашIыпIа даъата йадигалуаз агIвыраква Черкесск йщтиуан.

«Абазашта» газет аредакция апны йанырзаманыз йынхатI абаза журналистика йгьи алитература айачIваква: агIвгIвы Джьгватан Къали, Къарча-Черкес ауагIа рыгIвгIвы ТхIайцIыхв Бемырза, Къарча-Черкес Республика ауагIа руысагIв ЧквтIу Микаэль йгьи зыхьыз хIхIвахьу, йбергьльу алирик, ареспублика ауагIа руысагIв Мыхц Кьарим. Арат агIвычIвгIвысква рыхьызква пшдзата йдыргатI Къарча-Черкес Республика апны йахъазымкIва Россия шабгу апынгьи.

Адуней ахъахь абаза бызшвала йгIацIцIуа агазетзаджвыкI анхара йащату ацIасква уыжвгIандзарагьи йынкъвыргитI. УахьчIва аредакция апны уагIа 14-гIв нхитI. Ансимшы ауат айчважвараква, агIвыраква адыргалитI, йырхьпшитI, йандыргIалитI, йрылшауа зымгIва рчпитI апхьагIвчва йырзымчхIахуата йыззпшуа номерипхьадза ласы йырнапIыцIашвата йапхьарныс ахъазла.

ЙцIыхъвахауа азаман апхьагIвчва йрылшитI «Абазашта» аэлектрон квпшырагьи йапхьарныс. Ауи Къарча-Черкес йгьи Ставропольшта йырту абазаква йырхъазымкIва адуней акъральква йыртабзазауа абаза диаспораква зымгIвагьи аднакIылитI.